Powrót do strony głównej
 

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Anna Filipowicz

Korekta:
Marek Jurowski,
Bożena Grocholska,
Joanna Kmiecińska-Maciejewska

Redakcja techniczna:
Szymon Matuszewski

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka


Rozmiar: 77 bajtów Licencje dla bibliotek

Felieton

Artykuły:

Badania, Teorie, Opinie

Komunikaty:

Warto wiedzieć:

Prawo:EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2002 (34) maj. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2002. - Czasopismo elektroniczne. - Tyt. z ekranu tytułowego. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/34/plik.php. - ISSN 1507-7187