Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący numeru:
Stanisław Skórka

Recenzenci:
Anna Sitarska,
Jadwiga Kołodziejska

Korekta:
Jadwiga Wielgut-Walczak,
Bozena Grocholska,
Wioletta Kobylinska,
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:
Szymon Matuszewski
Stanisław Skórka

Projekt graficzny: Stanisław Skórka

Biblioteki polskie po wejściu do UE

Zamiast wstępu

Artykuły

Badania, teorie, wizje

Sprawozdania

Standardy

Komunikaty

Warto wiedzieć...

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, Nr 7/2001 (25) lipiec/sierpień. www.ebib.pl/2001/25/