Elektroniczna BIBlioteka

Spis numerów Biuletynu EBIB


   (1/1999)   1   Czy istnieje srodowisko bibliotekarzy?
   (2/1999)   2   Internet w bibliotekach
   (3/1999)   3   Wprowadzenie do badan nad funkcjonowaniem bibliotek
   (4/1999)   4   Multimedia
   (5/1999)   5   Edukacja bibliotekarzy
   (6/1999)   6   Bazy bibliograficzne
   (7/1999)   7   Serwisy WWW
   (8/1999)   8   Biblioteki wirtualne, biblioteki cyfrowe
   (1/2000)   9   Biblioteki u progu XXI wieku
   (2/2000)   10   Systemy biblioteczne
   (3/2000)   11   Biblioteki fachowe
   (4/2000)   12   Numer jubileuszowy
   (5/2000)   13   Granty dla bibliotek
   (6/2000)   14   Elektroniczne dokumenty
   (7/2000)   15   Polskie serwisy internetowe ogólne i specjalne
   (specjalny 1/2000)   sp1   Gromadzenie Zbiorów - Sztuka Integracji
   (8/2000)   16   Zarzadzanie biblioteka
   (specjalny 2/2000)   sp2   Miedzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie
   (9/2000)   17   Prawo w bibliotekach
   (10/2000)   18   Bibliotekarz dziedzinowy
   (1/2001)   19   Czasopisma elektroniczne
   (2/2001)   20   Polityka państwa a biblioteki
   (3/2001)   21   Projekty menedżerskie dla bibliotek
   (4/2001)   22   Architektura bibliotek
   (5/2001)   23   Biblioteki lokalne jako ośrodki informacji regionalnej
   (6/2001)   24   Zabezpieczenie i ochrona zbiorów
   (7/2001)   25   Biblioteki polskie po wejściu do UE
   (8/2001)   26   Wiosna bibliotek publicznych czy stracone zludzenia?
   (9/2001)   27   Biblioteki pedagogiczne i szkolne
   (10/2001)   28   Rynek książki
   (11/2001)   29   Wykorzystanie bibliometrii w bibliotece
   (1/2002)   30   Jakość w bibliotekarstwie cz.I. Teorie-projekty-ksztalcenie
   (2/2002)   31   Jakość w bibliotekarstwie cz.II. Konfrontacje praktyczne
   (3/2002)   32   Reklama usług bibliotecznych
   (4/2002)   33   Standardy i organizacja
   (5/2002)   34   Licencje dla bibliotek
   (6/2002)   35   Biblioteki kościelne i teologiczne
   (7/2002)   36   Konsorcja i współpraca bibliotek
   (8/2002)   37   Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy
   (9/2002)   38   Użytkownicy systemów sieciowych
   (10/2002)   39   Współczesna sztuka edytorska
   (11/2002)   40   Informacja biznesowa
   (1/2003)   41   Biblioteki publiczne wielkich miast
   (2/2003)   42   Digitalizacja i narodowe zasoby elektroniczne - projekty i strategie
   (3/2003)   43   Dzieci, książka, biblioteka
   (4/2003)   44   Organizacje bibliotekarskie
   (5/2003)   45   Biblioteki wyzszych szkół niepublicznych - problemy i nowe rozwiązania organizacyjne
   (6/2003)   46   Internet i copyright
   (7/2003)   47   Społeczeństwo informacyjne - co i jak budujemy?
   (8/2003)   48   Standardy i oceny funkcjonowania bibliotek
   (9/2003)   49   Internetowe systemy wymiany i przesyłania informacji
   (10/2003)   50   Mniejszości narodowe a biblioteki
   (11/2003)   51   Czytelnik czy klient?
   (1/2004)   52   Niepełnosprawni w bibliotece
   (2/2004)   53   Biblioteki a prawo
   (3/2004)   54   Czytelnictwo dzieci i młodzieży
   (4/2004)   55   Alternatywnie i wesoło
   (5/2004)   56   Public relations w bibliotekach
   (6/2004)   57   Informacja w sieci
   (7/2004)   58   Jednoosobowe zarządzanie biblioteką
   (8/2004)   59   Biblioteki a zagrożenia. Ochrona zasobów
   (9/2004)   60   Biblioteki i sponsorzy
   (10/2004)   61   Regionalna współpraca bibliotek
   (1/2005)   62   Szkolenia dla użytkowników
   (2/2005)   63   Dostęp do informacji
   (3/2005)   64   Książka dla dzieci i młodzieży
   (4/2005)   65   Bibliotekarze na językach
   (5/2005)   66   Filtrowanie, kontrola i ochrona sieci
   (6/2005)   67   Pozazawodowe zainteresowania bibliotekarzy
   (7/2005)   68   Dwa kroki do przodu
   (8/2005)   69   Informacja w ochronie zdrowia
   (9/2005)   70   Fundusze UE w bibliotekach - przegląd projektów
   (1/2006)   71   Zasoby bibliotek - prezentacja, informacja, nowości
   (2/2006)   72   @your library
   (3/2006)   73   Open Access i inicjatywy pokrewne
   (4/2006)   74   Digitalizacja - kierunki działań Europy i Polski
   (5/2006)   75   Śladami wrocławskiego bibliotekoznawstwa
   (6/2006)   76   W drodze do biblioteki
   (7/2006)   77   Technologie informacyjne
   (8/2006)   78   Bibliotekarstwo krajów Europy Środkowej
   (9/2006)   79   Od Misia do Cogito czasopisma dla dzieci i młodzieży
   (10/2006)   80   Kreowanie nowego modelu bibliotekarza
   (11/2006)   81   Stan i perspektywy polskich zasobów cyfrowych w Internecie
   (1/2007)   82   Historyczne szpargały
   (2/2007)   83   Kolory niemożności - bariery w rozwoju bibliotekarstwa w Polsce
   (3/2007)   84   Elektroniczne publikacje - nowe trendy i badania
   (4/2007)   85   Technika i innowacje dla bibliotek
   (5/2007)   86   Współpraca zagraniczna bibliotek
   (6/2007)   87   Młodzi piszą
   (7/2007)   88   Bogactwo sieci
   (8/2007)   89   Selekcja zbiorów bibliotecznych
   (9/2007)   90   E-czasopisma i serwisy bibliotekarskie w Europie
   (10/2007)   91   Nowe kierunki badań bibliotekoznawczych
   (1/2008)   92   Kultura konwergencji - idzie nowe
   (2/2008)   93   Księgarnie a biblioteki
   (3/2008)   94   Biblioteki bez papieru
   (4/2008)   95   Aktywna prowincja
   (5/2008)   96   Wydawcy a biblioteki - problemy
   (6/2008)   97   Alternatywnie o Open Access
   (7/2008)   98   Seniorzy w bibliotekach - projekty
   (8/2008)   99   Mierniki oceny czasopism i naukowców
   (9/2008)   100   EBIB – czasopismo otwarte
   (1/2009)   101   Wolna kultura i edukacja
   (2/2009)   102   Open source a biblioteki
   (3/2009)   103   Architektura i wystrój wnętrz w bibliotekach
   (4/2009)   104   E-learning – doświadczenia polskich bibliotekarzy
   (5/2009)   105   Staże zagraniczne bibliotekarzy
   (6/2009)   106   Informacja i edukacja w bibliotekach pedagogicznych
   (7/2009)   107   Digitalizacja w Polsce i Europie
   (8/2009)   108   Finanse w bibliotece
   (9/2009)   109   Biblioteka – partner w biznesie
   (1/2010)   110   Bariery i informacja
   (2/2010)   111   Biblioteki narodowe
   (3/2010)   112   Moda, antymoda, design w bibliotekach – festiwal pięknych życzeń
   (4/2010)   113   Cyberkłopoty i pułapki sieci
   (5/2010)   114   Ścieżki kariery i rozwoju bibliotekarzy
   (6/2010)   115   Nowy wymiar zabezpieczania zasobów
   (7/2010)   116   Ewidencja i opracowanie zbiorów
   (8/2010)   117   Kultura organizacyjna bibliotek
   (9/2010)   118   Książki i sztuka
   (1/2011)   119   Serwisy i usługi informacyjne
   (2/2011)   120   Edukacja użytkowników informacji
   (3/2011)   121   Bagaż z powrotnej podróży
   (4/2011)   122   Czy młodzi na pewno nie czytają
   (5/2011)   123   Innowacje w bibliotekach publicznych
   (6/2011)   124   Magazyn studencki
   (7/2011)   125   Otwarta nauka i edukacja
   (8/2011)   126   Finanse w kulturze
   (9/2011)   127   Wolontariat — drugi etat
   (1/2012)   128   Archiwizacja Internetu
   (2/2012)   129   Koniec 2.0
   (3/2012)   130   Bibliometria w bibliotekach
   (4/2012)   131   Biblioteki w literaturze i filmie
   (5/2012)   132   Niepełnosprawni w bibliotekach – usługi i oferta
   (6/2012)   133   Nowe technologie w edytorstwie
   (7/2012)   134   Polska oferta edukacyjna dla bibliotekarzy — stagnacja czy kreacja?
   (8/2012)   135   E-nauka — wyzwania dla bibliotek akademickich
   (9/2012)   136   Małe biblioteki w globalnej wiosce
   (1/2013)   137   Trendy, zmiany w bibliotekach
   (2/2013)   138   Wyzwania prawne dla bibliotek
   (3/2013)   139   Akcje bibliotek
   (4/2013)   140   Biblioteki uczelni niepublicznych i ich problemy
   (5/2013)   141   Komiksy w bibliotekach
   (6/2013)   142   Komunikacja w środowisku
   (7/2013)   143   Biblioteki szkolne
   (8/2013)   144   Dorobek naukowców – narzędzia rejestracji i oceny
   (9/2013)   145   Wykluczenie informacyjne
   (1/2014)   146   Polskie zasoby otwarte – co mamy?
   (2/2014)   147   Nowoczesne projekty bibliotek akademickich
   (3/2014)   148   Bibliotekarze – artyści, literaci, podróżnicy i …
   (4/2014)   149   Wokół czasopism naukowych
   (5/2014)   150   Biblioteka – miejsce integracji i partycypacji społecznej
   (6/2014)   151   Archiwa prywatne i społeczne jako składnik dziedzictwa narodowego
   (7/2014)   152   Co łączy a co dzieli instytucje GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea)?
   (8/2014)   153   Edukacja i rozwój osobisty bibliotekarzy
   (9/2014)   154   Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych
   (1/2015)   155   Elektroniczna przestrzeń kultury i bibliotek
   (2/2015)   156   Programy i granty dla bibliotek – nowa perspektywa
   (specjalny/2015)   157a   Rozmowy o bibliotekach
   (3/2015)   157   Działać jak Olga Rok
   (4/2015)   158   Polscy bibliotekarze w zagranicznych mediach
   (5/2015)   159   Czytelnictwo inaczej
   (6/2015)   160   Po co bibliotekom normalizacja?
   (7/2015)   161   Zagraniczne bazy danych w polskich bibliotekach – co się opłaca?
   (8/2015)   162   IT w bibliotece
   (1/2016)   163   Prywatność w bibliotece
   (2/2016)   164   Czy w bibliotece można się nudzić?
   (3/2016)   165   System Informacji o Nauce POL-on
   (4/2016)   166   Bibliotekarz wobec własnej instytucji – wolność, lojalność czy podporządkowanie
   (5/2016)   167   Impresariat w bibliotece, czyli organizacja imprez i wydarzeń
   (6/2016)   168   Biblioteki specjalistyczne – z jakimi problemami się spotykają, jak się zmieniły?
   (7/2016)   169   Serwisy i kompetencje dziedzinowe w bibliotekach
   (8/2016)   170   Platformy usług bibliotecznych
   (1/2017)   171   Systemy biblioteczne
   (2/2017)   172   Archiwizacja internetu
   (3/2017)   173   Biblioteki naukowe: oczekiwania naukowców a oferta bibliotek
   (4/2017)   174   Współpraca bibliotek
   (5/2017)   175   Małe biblioteki – liderzy zmian
   (6/2017)   176   Ewaluacja nauki w Polsce
   (7/2017)   177   Surowe dane badawcze
   (1/2018)   178   Biblioteki i bibliotekarze w mediach społecznościowych
   (2/2018)   179   Dane bibliograficzne – jakość, trendy
   (3/2018)   180   Organizacje pozarządowe a biblioteki
   (4/2018)   181   Zarządzanie bibliotekami - aspekty prawne
   (5/2018)   182   Użytkownik biblioteki i jego doświadczenia
   (6/2018)   183   Współpraca bibliotek z naukowcami
   (1/2019)   184   Użytkownicy zagraniczni w bibliotekach
   (2/2019)   185   Systemy oceny i nagradzania bibliotekarzy
   (3/2019)   186   Rozmowy o bibliotece z kraju i ze świata
   (4/2019)   187   Bibliotekarz systemowy – „czy leci z nami pilot”?
   (5/2019)   188   Statystyki i analizy biblioteczne – nowe metody i narzędzia
   (6/2019)   189   Wizje, trendy, perspektywy – czy to jeszcze biblioteka?
   (1/2020)   190   Bibliotekarski rok 2019 w skrócie
   (2/2020)   191   Nowe technologie dla bibliotekarzy i czytelników
   (3/2020)   192   Biblioteki muzealne
   (4/2020)   193   COVID-19 – biblioteka zamknięta, bibliotekarz otwarty
   (5/2020)   194   Otwarte dane badawcze
   (6/2020)   195   Zarządzanie zasobami – współpraca bibliotek
   (1/2021)   196   O bibliotekach sprzed ery cyfrowej
   (2/2021)   197   Edukacja informacyjna i medialna w bibliotekach