EBIB 7/1999 (7) - E. Śliwińska : Zapowiedź publikacji "Internet, podręcznik dla początkujących internautów"
ebib 
Nr 7/1999 (7), Serwisy WWW. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Elwira Śliwińska
Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku

Zapowiedź publikacji "Internet, podręcznik dla początkujących internautów"
W najbliższym czasie, tj. w listopadzie 1999, na serwerze Uniwersytetu w Białymstoku ukaże się HTML-owa wersja podręcznika drukowanego "Internet : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych" mojego autorstwa, który wydały wspólnie SBP i Uniwersytet w Białymstoku. Tytuł publikacji online to: "Internet, podręcznik dla początkujących internautów".

Oczywiście wersja ta będzie nieco odbiegać od wersji drukowanej. Uaktywnione zostaną na przykład wszystkie linki do miejsc, do których odsyła podręcznik papierowy. Ułatwi to w sposób zdecydowany zarówno naukę posługiwania się narzędziami wyszukiwawczymi, jak też swobodne poruszanie się wśród stron WWW.

Rys. 1 Strona tytułowa podręcznika

Podręcznik zawiera część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej - mam nadzieję, zrozumiałej dla humanisty - zawarta jest krótka historia Internetu, a także omówione są: jego struktura, protokoły i niektóre aplikacje. Celowo natomiast pominieta została sfera multimediów, która będzie omówiona w późniejszym terminie, można by rzec - w drugim stopniu wtajemniczenia.

Rys. 2 Rozdz. Struktura Internetu

Rys. 3 Rozdz. Aplikacje - przeglądarka Opera

W części praktycznej podane są sposoby wyszukiwania niektórych katalogów i szperaczy internetowych, opatrzone przykładami z różnych dziedzin. Połączenia z Internetem i ich instalację omawia kolejny rozdział. Wszystkie rozdziały praktyczne wzbogacone zostały ćwiczeniami, mającymi prowadzić studenta za "rączkę" w trakcie wykonywania poleceń.

Oto przykłady ćwiczeń:

Do rozdz. Aplikacje

Ćwiczenie (1)

Uruchom Internet Explorer. Program wywołany wczyta domową stronę (home page) jaka jest zapamiętana przez niego w ustawieniach. W polu adresu wpisz http://www.fema.kraków.pl/biblio.htm . Otwórz folder Ulubione i kliknij na Dodaj do Ulubionych. Kliknij na Utwórz w>>. W nowym otwartym oknie możesz utworzyć nowy folder klikając na ikonę . Nazwij go własnym imieniem, będzie to folder, w którym wpisywać będziesz warte zapamiętania strony, potwierdź OK. Zapisz wybraną stronę właśnie w tym folderze. Następnie kliknij ponownie na przycisk OK. Powróćmy jeszcze raz do Ulubionych i tym razem wybierz folder Uporządkuj Ulubione. Kliknij dwukrotnie na ikonę folderu Imię i utwórz kolejne podfoldery przydatne Ci później: Czasopisma, Biblioteki, Konferencje, Księgarnie, Standardy biblioteczne, Słowniki i Encyklopedie, Bazy Danych, Różne, Rozrywka, itp. W momencie ponownego wejścia do tego folderu uporządkują się one abecadłowo. Teraz kliknij na zapisany przez ciebie adres i przeciągnij go do folderu Biblioteki. Wejdź do tego folderu i sprawdź wynik. Zakończ pracę poleceniem Zamknij.

Ćwiczenie (6)

W polu adresu wpisz http://ftpsearch.lycos.com/ . Jest to serwer ftpów, wskaże nam serwery ftp, na których znajdą się poszukiwane przez nas programy. Poszukajmy zatem programu ws_ftp95 (ftp okienkowy) i CommNet 32 (windowsowy telnet) oraz TINY TERM APPLICATION (emulator terminala). Wpisz do pola wyszukiwawczego przy Search for => nazwy kolejnych oprogramowań. Pozostałe opcje pozostaw tak jak proponuje FAST FTP SEARCH.
Zwróć uwagę na zawartość plików, gdy wpisana jest wartość 0 oznacza to, że katalog jest pusty. Możemy teraz nasze ćwiczenie wykonać w różnorodny sposób. Wypróbujmy je wszystkie dla każdego z programów inaczej.

Do rozdz. Jak przeszukiwać zasoby Internetu?

Ćwiczenie (6)

Wyszukaj w Internecie poprzez Internetowy Poszukiwacz grafiki o nazwie cat.jpg . Aby tego dokonać, należy w polu nazwy wpisać nazwę pliku, następnie wybrać w folderze ustawienia anglojęzyczne szperacze internetowe. Teraz kliknij na ikonę szukaj. Po wyszukaniu wielu obrazów proszę poprzez filtr usunąć duplikaty a następnie zapisać listę w folderze Moje dokumenty i wysłać ją do przeglądarki. Znajdź kilka ilustracji, wybierz jedną i zapisz w swoim katalogu Imię.

Ćwiczenie (18)

Otwórz Internet Explorer i wywołaj stronę http://www.altavista.com/ . Wyszukaj wyrażenie stowarzyszenia bibliotekarskie ale nie ALA. W polu Search wybierz the Web and Display the Results in Standard napisz w polu wyboru Library +Association -"American Library Association". Jaki uzyskałeś wynik? Zawęź teraz wybór do języka angielskiego. A teraz ile wyszukałeś dokumentów? Kliknij na Refine your search i zaznacz tylko przy bibliotekach require, przy innych wyrażeniach exclude. Jaki tym razem otrzymałeś wynik?

Do rozdz. Instalacja połączeń i niektórych aplikacji

Ćwiczenie (2)

Niezbędnym rozpoczęciem wędrówki w Internecie jest zainstalowanie oprogramowania komunikacyjnego. Windows 9x. jest standardowo wyposażony w taki program o nazwie Dial-Up. Z menu Start wybierz Ustawienia i kliknij na Panel sterowania. Następnie Kliknij dwukrotnie na ikonę Dodaj/Usuń programy. Następnie kliknij na Instalator Windows. Zostanie wyświetlona lista elementów systemu, które można zainstalować na dysku lub z niego usunąć. Kliknij na element Komunikacja, następnie kliknij na Szczegóły. W efekcie pojawi się okno zatytułowane Komunikacja, w którym kliknij na znacznik przy Dial-Up Networking, następnie kliknij OK. Rozpocznie się proces automatycznej instalacji programu Dial-Up. Po jej zakończeniu ukaże się komunikat informujący.

Podręcznik dodatkowo opatrzony jest słownikiem terminów internetowych, słownikiem emotikonów i aneksami poszerzającymi wiedzę i odsyłającymi do stron WWW, znajdujących się w cyberprzestrzeni. Sa to:

Są to :

 • ANEKS I Internetowy słownik reguł postępowania w Internecie
 • ANEKS II Elementy składni języka zapytań WAIS
 • ANEKS III Wyniki wyszukiwania poprzez Archie
 • ANEKS IV Polskie grupy dyskusyjne - Polish Usenet News
 • ANEKS V Listy dyskusyjne na serwerach polskich - Lists hosted in Poland
 • ANEKS VI Mudy - granie w Internecie
 • ANEKS VII Czym jest Arkadia ?
 • ANEKS VIII Adresy Chat Rooms
 • ANEKS IX Gopher: umarły świstak?
 • ANEKS X BBS i FIDO
 • ANEKS XI Telekonferencje - przyszłość Internetu ?
 • ANEKS XII Dostęp do Internetu za pomocą kablówki
 • ANEKS XIII WebTV
 • ANEKS XIV Sposoby wyszukiwania w HotBot
 • ANEKS XV Przydatne wyrażenia i polecenia UNIX i nie tylko...

Na zakończenie umieszczona jest bibliografia dokumentów w wersji drukowanej i online (około 150 poz.) oraz przypisy i spis ilustracji (w wersji internetowej ponad 100 poz.).

Rys. 4 Słownik terminów internetowych

Podręcznik - w swoim założeniu - daje możliwości dialogu pomiędzy wykładającym a studentem. Zamieszczone będą w nim bowiem formularze, które pozwolą na szybkie reakcje (m.in. dotyczące nieaktywnych odwołań czy nowych odwołań, znalezionych w czasie ćwiczeń przez studenta, dotyczących tematu, itp.)


Pierwotny adres: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib07/k_sliwinska.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e007-12.html

 Początek stronyZapowiedź publikacji "Internet, podręcznik dla początkujących internautów" / Elwira Śliwińska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 7/1999 (7) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/7/sliwinska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187