EBIB 7/1999 (7) - A. Radwański : HTML - zestawienie literatury i źródeł sieciowych
ebib 
Nr 7/1999 (7), Serwisy WWW. Artykuł
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Aleksander Radwański
Instytut Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

HTML - zestawienie literatury i źródeł sieciowych
HTML jest językiem formatowania dokumentów elektronicznych dla serwisu WWW. Jego prostota spowodowała, że wielu użytkowników komputerów samodzielnie zaczęło tworzyć swoje "witryny" w Internecie. Wśród tych użytkowników sporą grupę stanowią bibliotekarze, dla których jest to szansa łatwego, taniego i szerokiego prezentowania swoich materiałów informacyjnych oraz zdigitalizowanych zasobów. HTML warty jest więc zainteresowania, tym bardziej, że już po kilku dniach nauki możemy samodzielnie stworzyć dokument o interesującym wyglądzie. Materiałów metodycznych nie brakuje.

Język HTML ma już bogatą literaturę w języku polskim:

 1. Macewicz Włodzimierz: Język składu dokumentu hipertekstowego HTML i HTML+. Warszawa, 1995.
 2. Macewicz Włodzimierz: HTML - język opisu dokumentu hipertekstowego. [Wyd. 2 rozsz.] Warszawa, 1996.
 3. Castro Elizabeth: Po prostu HTML. Gliwice, [1996].
 4. Taylor Dave: HTML. Tworzenie stron WWW. Warszawa, 1996.
 5. Romowicz Wojciech: HTML i JavaScript. Gliwice, 1998.
 6. Campbell Bruce, Darnell Rick: Dynamic HTML. Gliwice, 1998.
 7. Evans Tim: HTML 4 w 10 minut. Warszawa, 1998.
 8. Schmuller Joseph: Dynamic HTML. Warszawa, 1998.
 9. Lemay Laura: HTML 4 : vademecum profesjonalisty. Gliwice, 1998.
 10. Castro Elizabeth: Po prostu HTML 3.2. Gliwice, [1999].
 11. Musciano Chuck, Kennedy Bill: HTML : podręcznik użytkownika. Wyd. 2. Warszawa, 1999.

Polecam szczególnie ostatnią pozycję, będącą tłumaczeniem książki wydanej przez oficynę O'Reilly, znanej z dobrze przygotowanych wydawnictw informatycznych. Książka zawiera omówienie języka HTML w wersji 4.0, prezentując przystępnie i wyczerpująco nowości tej wersji.

Język HTML można poznać też ze źródeł sieciowych. W języku polskim dostępne są następujące poradniki (wybrałem 9, które wydają mi się godne zainteresowania):

 1. Podstawy HTML w 12 lekcjach, w opracowaniu Aleksandra Radwańskiego - kurs przygotowany dla studentów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, http://www.ibi.uni.wroc.pl/technikalia/HTML12/index.html
  lub http://www.oss.wroc.pl/tech/HTML12/
 2. Kurs języka HTML, w opracowaniu Pawła Wimmera - ogólny kurs dla redaktorów stron WWW, bardzo popularny, http://www.pckurier.pl/html/
 3. Kurs języka HTML, COPYRIGHT 1999r. ASMODEUS - ogólny kurs dla redaktorów stron WWW, http://asmodeus.home.pl/kurs/html_k/
 4. Lekcje języka HTML na stronach domowych Marka Radeckiego, http://eleet.webmedia.pl/marrad/
 5. Podstawy HTML, w opracowaniu Grzegorza Kiełpińskiego, http://nms.ipe.pw.edu.pl/studenci/prace_studenckie/temat_miesiaca/help_html/
 6. HTML - opis składni języka, http://www.statom.com.pl/HTML/
 7. Poznaj HTML, język tworzenia stron WWW, http://www.free.com.pl/kurshtml/index.htm
 8. Tworzenie plików HTML - kurs, opracowanie: Paweł Szusta, http://www.olecko.ids.pl/~zs2elk/kurs/index1.htm
 9. Kurs HTMLa, opracowanie Grzegorza Plebańskiego (chyba najmłodszy z autorów, co nie oznacza braku profesjonalizmu), http://ygreg.dragontiger.com/

Użytkownikom chcącym skorzystać z poradników w języku angielskim polecam dwa działy spisu linków YAHOO:

 1. http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Information_and_Documentation/ Data_Formats/HTML/
 2. http://dir.yahoo.com/Computers_and_Internet/Internet/ World_Wide_Web/Information_and_Documentation/Beginner_s_Guides/ Beginner_s_HTML/


Pierwotny adres: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib07/6_radwanski.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e007-07.html

 Początek stronyHTML - zestawienie literatury i źródeł sieciowych / Aleksander Radwański // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 7/1999 (7) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/7/radwanski1.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187