EBIB 7/1999 (7) - A. Filipowicz: Warto wiedzieć ...
ebib 
Nr 7/1999 (7), Serwisy WWW. Komunikat
 poprzedni artykuł   

 


Anna Filipowicz
Biblioteka Narodowa

Warto wiedzieć ...
Na stronach internetowych Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją w Toruniu (http://www.icimss.uni.torun.pl/EXPLOIT.htm) znajdują się informacje i formularze, dotyczące przyznawania grantów na wyjazdy na konferencje międzynarodowe, w ramach programu Unii Europeskiej EXPLOIT.
 


UWAGA

Organizatorzy konferencji Potrzeby bibliotek naukowych i publicznych w zakresie opracowania rzeczowego (Biblioteka Narodowa, 7-9 grudnia) uprzejmie informują, iż z dniem 21 października zmuszeni są wstrzymać przyjęcia wszelkich zgłoszeń. Zgodnie z przesłanymi kartami uczestnika wszystkie miejsca siedzące (także dodatkowe) w sali 218, w której będą odbywały się trzy sesje konferencji zostały zajęte. Jednocześnie organizatorzy informują, iż przy rezerwacji uwzględnione zostały tylko karty zgłoszenia - zgodnie z pismem przewodnim - przesłane w terminie na adres Piotra Bierczyńskiego (WiMBP w Łodzi), zajmującego się stroną organizacyjną konferencji, w tym rejestracją uczestników, rezerwacją noclegów i obiadów. Na prośbę części uczestników termin przyjmowania zgłoszeń przesunięto o kilka dni. Jednak dalsze przyjmowanie zgłoszeń nie jest możliwe. Karty zgłoszenia przesłane na inny adres lub po podanym terminie nie będą mogły być niestety uwzględnione. Na potrzeby konferencji zarezerwowano największą z sal konferencyjnych w BN - salę 218.


 

FUNDACJE I GRANTY wspierające działalność bibliotek i ośrodków informacji

POLSKIE

Fundacja im. Stefana Batorego
Informacje o zarządzie, o programach Fundacji,
terminarz stałych konkursów, ogłoszenia itd.
http://www.batory.org.pl

Polska Fundacja Upowszechniania Nauki
Pałac Kultury i Nauki, POB 27, 00-901 Warszawa
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Niezależna, pozarządowa instytucja, której
celem jest: wspieranie naukowców, zespołów
badawczych, transferu polskich osiągnięć naukowych.
http://www.fnp.org.pl/

Komitet Badań Naukowych
Informacja o organizacji KBN, działalności,
finansowaniu badań naukowych, programach
międzynarodowych.
http://eris.kbn.gov.pl

Fundacja Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych
i Naukowych "WYZWANIA"
Serwer Edukacyjny Fundacji Wyzwania proponuje
m.in. konkurs na szkolne strony WWW.
http://www.wyzwania.org.pl

ZAGRANICZNE

Andrew W. Mellon Foundation
Ogólne informacje
o Funadcji, roczne raporty m.in.
informacje o grantach, opisy
programów.
http://www.mellon.org

Soros Foundations
Programy i inicjatywy Fundacji.
http://www.soros.org/

Poniecki Foundation
Wykaz projektów i publikacji.
http://www.soros.org/

International Research & Exchanges Board
Projekty dla bibliotek i ośrodków
informacji naukowej, granty, programy.
http://info.irex.org/programs/sproj/sproj-about.html

The Georg Lukas Education Foundation
Fundacja założona w 1991 r., skupia swoją uwagę
na rozwoju edukacji.
http://glef.org/index.html

The David and Lucile Packard Foundation
Programy Fundacji, dotyczące m.in. rozwoju nauki, sztuki.
http://www.packfound.org/

Ford Foundation
Celem Fundacji jest promocja międzynarodowej
współpracy, redukcja ubóstwa, niesprawiedliwości,
wzmocnienie demokratycznych wartości.
http://www.fordfound.org

Reuter Foundation
Fundacja zarządzana i finansowana przez organizację
Reuter'a.
http://www.foundation.reuters.com

Bertelsmann Foundation
Oferuje projekty, kontakty, publikacje dotyczące
szkół wyższych, mediów, kultury, medycyny.
http://www.stiftung.bertelsmann.de/

Growth Resourcing Associates (GRA)
Granty - informacjia biznesowa, finanse.
http://www.demon.co.uk/GRA/grants/

Scotland's Premier Business Location.
South Lanarkshire
Programy i inicjatywy zachęcające
do rozwoju i rozszerzania działalności firm, przedsięwzięć
i innowacji.
http://www.sled.org.uk/welcome.htm

IBM International Foundation
Integralna część korporacji IBM zawierająca informacje
o grantach dotyczących: edukacji, zdrowia, sztuki, kultury i in.
http://www.ibm.com/IBM/IBMGives/IIF/

Federal Money Retriever
(Federal Government Funding)
Granty i programy oferowanych przez Rząd Stanów Zjednoczonych.
http://www.idimagic.com/htmls/func_ndx.htm

Social Science Research Council (SSRC)
Program administrowany przez
American Council of Learned Societies (ACLS).
Jego celem jest popieranie badań w krajach
Europy Wschodniej w dziedzinie socjologii
http://www.ssrc.org/easfell.htm

Grants and Resources Page
Wykaz adresów fundacji i ośrodków naukowych działających
w Europie.
http://www.uv.es/~pardomv/pe/resource.htm

Grants and Scholarships
Wykaz fundacji, informacje o grantach.
http://info.lib.uh.edu/grants.htm

Grants, Loans, Bursaries and Scholarships
Wykaz połączeń skierowujących do informacji
o grantach.
http://www.abacom.com/innomagi/online/educatn/grants.htm

Announcements and News
Grants, Fellowships and Research Support Opportunities
Wykaz grantów i programów.
http://solar.rtd.utk.edu/~ccsi/ccsihome.html
http://solar.rtd.utk.edu/~ccsi/usnisorg.htm

The Citizens Democracy Corps
Informacje dotyczące krajów Europy Środkowej
i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw.
http://www.cdc.org

Friends and Partners
Rosyjsko-amerykański serwis informacyjny, oferuje dostęp
do źródeł z różnych dziedzin wiedzy, promuje kulturę
i naukę.
http://alice.ibpm.serpukhov.su/oldfriends http://www.friends-partners.ru/oldfriends/

The Getty Grant Program
Program promuje badania dotyczące historii sztuki.
http://www.getty.edu/grant/

International Research and Exchanges Program (IREX)
Organizacja promuje programy i projekty badawcze pomiędzy
Stanami Zjednoczonymi a krajami Europy Centralnej i Wschodniej,
Rosji, Ukrainy, Azji, Chin i in.
http://www.irex.org/programs/index.htm

The Eurasia Foundation
Fundacja promuje rozwój prywatnych przedsiębiorstw i instytucji
w dwunastu krajach Wspólnoty Niepodległych Państw m.in.:
w Armenii, Białorusi, Rosji, na Ukrainie
http://www.eurasia.org/

The Sabre Foundation
Założona w 1969 r. fundacja wspomaga rozwój organizacji
naukowych. Od 1986 r. dotuje wydawanie prawie trzech milionów
nowych książek, czasopism, CD-ROM-ów dla krajów byłego
Związku Radzieckiego, 20 krajów Afryki i in.
http://www.sabre.org/

Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung
Hugel 15, 45133 Essen; Postfach 230245, 45070 Esse

Eberhard-Schock-Stiftung
Vimbucher Strasse 2, 76534 Baden-Baden;
Postfach 110163, 76487 Baden-Baden

Jeśli chcesz sam poszukiwać informacji o fundacjach zajrzyj tu:

Klon/Jawor
Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych,
działający w ramach Fundacji "Bez Względu na Niepogodę"
http://www.klon.org.pl/main.1.html

Forum Fundacji Polskich
Działania Forum dotyczą np. analizy środowiska prawnego,
porad prawnych oraz przygotowania nowych regulacji prawnych.
http://free.ngo.pl/forumfp/index.htm

Informację opracowała Barbara Janus, studentka
Katedry Bibliotekoznawstawa UMK w Toruniu
Toruń 25.06.1999


Pierwotny adres: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib07/warto07.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e007-13.html

 Początek stronyWarto wiedzieć ... / Anna Filipowicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 7/1999 (7) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/7/filipowicz.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187