EBIB 7/1999 (7) - U. Puszkiewicz: Felieton prowadzącego
ebib 
Nr 7/1999 (7), Serwisy WWW. Felieton
  następny artykuł   

 


Urszula Puszkiewicz
Uniwersytet w Białymstoku
Biblioteka Główna

Felieton prowadzącego
Szanowni Państwo

Miło mi zaanonsować siódmy, listopadowy numer naszego biuletynu, który został poświęcony bibliotecznym serwisom WWW. Zaczęły one licznie powstawać i rozwijać się w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Bibliotekarze związani z ośrodkami naukowymi, jako pierwsi zaczęli organizować witryny informacyjne swoich placówek, zdając sobie sprawę z olbrzymich możliwości nowego medium - Internetu, w zakresie komunikacji i dystrybucji informacji.

W numerze znajdą Państwo artykuły poświęcone problematyce tworzenia i zarządzania serwisami informacyjnymi. Zaczęto od ogólnej charakterystyki i oceny bibliotecznych stron WWW (artykuł Ewy Maleszy), omawiając ich strukturę, zawartość treściową i formy prezentacji. Dalej skupiono się nad kryteriami doboru informacji do publikowania w sieci.

Wiele miejsca poświęcono metodom tworzenia dynamicznych i interaktywnych stron WWW, które umożliwiają obustronną komunikację z użytkownikiem, udzielanie zindywidualizowanej odpowiedzi na zapytania klientów.

Wykorzystanie systemu hipertekstowego, jako nowego i nowoczesnego środka przekazu w tworzeniu publikacji elektronicznej - hipermedialnego podręcznika - omówiono na przykładzie projektu "Wirtulanej historii książek i bibliotek", realizowanego w Krakowie, przez Stanisława Skórkę.

Praktyczne wykorzystanie dostępnych w sieci narzędzi do automatyzowania pracy webmasterów w zarządzaniu rozbudowanymi serwisami WWW omówiono w artykule popularyzującym program BK ReplaceEm.

Materiały metodyczne - źródła drukowane i online, dotyczące języka HTML i projektowania serwisów WWW, zostały zestawione przez Aleksandra Radwańskiego.

W numerze zamieszczono kilka sprawozdań z konferencji krajowych i zagranicznych. Szczególnie zwracam uwagę na relację Katarzyny Nowosad z konferencji w Gdańsku, na której zredagowano Posłanie bibliotekarzy, skierowane do decydentów rządowych, w sprawie oczekiwań środowiska, co do patronatu Państwa nad działalnością polskich bibliotek.

Menadżerom bibliotecznym, zainteresowanym pozyskiwaniem środków finansowych i grantów z fundacji, wpierających działalność bibliotek i ośrodków informacji, polecam zestawienie Barbary Janus, które przedstawia kompletną listę organizacji polskich i zagranicznych wraz z krótką charakterystyką ich działalności i adresami w sieci. Informacje zamieszczono w rubryce Warto wiedzieć...

Od bieżącego numeru, redakcja EBIB proponuje czytelnikom możliwość elektronicznego powiadamiania o ukazaniu się nowych numerów i zmianach w serwisie. W tym celu udostępniono formularz - Subskrybcja, rejestrujący adresy email osób zainteresowanych tą formą monitów. Czekamy na Państwa sugestie, czy obok informacji o nowych numerach dołączać również wersje offline?

Zapraszam do lektury.


Pierwotny adres: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib07/f_puszkiewicz.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e007-01.html

 Początek stronyFelieton prowadzącego / Urszula Puszkiewicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 7/1999 (7) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/7/felieton7.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187