Biuletyn EBIB 7/1999 (7) listopad, Serwisy WWW

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 7/1999(7) listopad

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Szymon Matuszewski

Redaktor prowadzący:
Urszula Puszkiewicz

Korekta:
Joanna Grześkowiak
Jadwiga Wielgut-Walczak
Monika Niemirowska

redakcja.ebib@gmail.com


Serwisy WWW

Felieton wstępny

Artykuły
Ewa Malesza
     Ogólna charakterystyka stron WWW polskich bibliotek
Anna Pepol
     Ocena bibliotecznych stron WWW
Urszula Puszkiewicz
     Metody tworzenia interaktywnych i dynamicznych stron WWW
Stanisław Skórka
      Zastosowanie systemu hipertekstowego do tworzenia hipermedialnego podręcznika na przykładzie "Wirtualnej historii książki i bibliotek"
Maciej Romaniak
     Automatyzacja pracy webmastera. Program BK ReplaceEm
Aleksander Radwański
     HTML - zestawienie literatury i źródeł sieciowych

Sprawozdania:
Maria Janowska
     Informacja elektroniczna a prawo autorskie
Aleksander Radwański
     Specjalista od informacji, czyli od czego? - kilka refleksji z konferencji w Hannoverze
Marzena Marcinek
     Inauguracja nowego roku akademickiego w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Informacją
Katarzyna Nowosad
     Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej NOWOCZESNE NOŚNIKI I ŚRODKI INFORMACJI NAUKOWEJ W SŁUŻBIE NAUKI

Komunikaty:
Elwira Śliwińska
     Zapowiedź publikacji "Internet, podręcznik dla początkujących internautów"
Anna Filipowicz
     Warto wiedzieć ...


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Szymon Matuszewski - Nr 7/1999 (7) listopad. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. - Czasopismo elektroniczne. - Serwisy WWW. - : http://www.ebib.pl/1999/7/index.php. - ISSN 1507-7187