EBIB 5/1999 (5) - M. Śliwińska : Konferencja DEDICATE
ebib 
Nr 5/1999 (5), Edukacja bibliotekarzy. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Maria Śliwińska
Biblioteka Narodowa

Konferencja DEDICATE
EBIB 005-09-komunikat - Spis - Główna

Maria Śliwińska
Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Konferencja DEDICATE

Program:

14 września (wtorek) -- Sala konferencyjna Biblioteki
 
9.00 - Powitanie (władze UMK)
9.15-10.00 - Wprowadzenie do zagadnienia kształcenia ustawicznego i kształcenia na dystans.(PHILIPPA LEVY, Sheffield)
10.00-10.30 - kawa
10.30-11.15 - Kształcenie ustawiczne w programach Unii Europejskiej. (IAN PIGOTT, Komisja Europejska, DGXIII Luxembourg)
11.15-12.00 - DEDICATE a kształcenie ustawiczne. (dr NANCY FJ LLBRANT, Chalmers University, Gotheborgh)
12.00-13.30 - Lunch
13.30-14.15 - Rola Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją w kształceniu ustawicznym. (Maria Śliwińska, Torun)
14.15-15.00 - EXPLOIT - przegląd projektów wykonanych w ramach III i IV Programu Ramowego. (David Skinner, British Council, Maria Śliwińska, UMK)
15.00-15.30 - Prawa autorskie
15.30-16.00 - kawa
16.00-16.45 - Udział w projektach Unii Europejskiej (Dr Jan Rohlin, Chalmers University Gothebourgh)
16.45 - Zamknięcie sesji
20-22 - Kolacja w Pałacu Dąmbskich

Zgłoszenia udziału i ewentualne prośby o nocleg należy kierować: do p. Dominiki Czyżak D.Czyzak@bu.uni.toru.pl, która jest sekretarzem tej konferencji.

Oplata za udział w seminarium -- 50 zł (bez kolacji) 100 zł (z kolacją). Płatne gotówką bądź przelewem na konto:
BIG Bank Gdański S.A. I/O Toruń 11601612-1296-130-3 z dopiskiem ICIMSS

W cenie wpisowego mieszczą się także materiały konferencyjne. Uczestnicy konferencji uzyskać będą mogli także (i złożyć!) formularze wystąpienia o grant na uczestnictwo w ważnych imprezach dotyczących społeczeństwa informacyjnego, organizowanych w krajach Unii Europejskiej.
  Do ubiegania się o te granty (ok. 50 wyjazdów ) uprawnieni będą pracownicy bibliotek (kierownicy sekcji, działów) z 10 krajów stowarzyszonych z Unia Europejska, którzy dotychczas nie mieli zbyt wielu możliwości kontaktów zagranicznych. Granty finansowane są przez projekt EXPLOIT, ale ilość ich może być większa, gdyż prowadzone są rozmowy z OSI, NLP na temat współudziału w tej inicjatywie.

Granty w wysokości 500 i 1000 ECU przeznaczone będą w szczególności na wyjazdy:

  • Luxembourg - 17-19.listopad 1999
  • IST Helsinki - 22-24. listopad 1999
  • 5th European Bielefeld colloquium: Quality gateways to global information - strategies for customer satisfaction: Location and Date: Bielefeld, Germany, 8-10 February 2000,

a także wskazane przez ubiegających się jako istotne, a zaakceptowane przez Komisje. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat dostępne będą na serwerze ICIMSS tuz przed konferencją.


Pierwotny adres: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib05/k_dedicat.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e005-09.html

 Początek stronyKonferencja DEDICATE / Maria Śliwińska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/1999 (5) wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/5/sliwinska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187