EBIB 5/1999 (5) - B. Makarska-Deszcz : Ogólnopolska oferta szkoleń w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej
ebib 
Nr 5/1999 (5), Edukacja bibliotekarzy. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Barbara Makarska-Deszcz
Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Ogólnopolska oferta szkoleń w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej od ponad 15 lat bierze udział w przygotowywaniu bibliotekarzy do pracy w nowoczesnej skomputeryzowanej bibliotece. Podstawą do organizowania szkoleń stały się prawie trzydziestoletnie osiągnięcia Biblioteki w zakresie opracowywania, wdrażania oraz eksploatacji systemów bibliotecznych i informacyjnych.

Nieprzerwanie od 1985 roku prowadzony jest ogólnopolski specjalistyczny kurs Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne. Zadaniem szkolenia jest wszechstronne zaprezentowanie nowocześnie działającej biblioteki, wykorzystującej praktycznie technikę komputerową. Kurs stanowi także pewnego rodzaju forum do wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń w automatyzowaniu bibliotek, tak by mogły sprostać zmieniającym się oczekiwaniom użytkowników. W trakcie pięciodniowego szkolenia uczestnicy poznają (na przykładzie działającego na Politechnice systemu APIN) komputerowy system biblioteczny obejmujący gromadzenie i opracowanie książek, katalog online, udostępnianie zbiorów. Osobnym punktem programu jest zagadnienie wykorzystania Internetu w bibliotece. Dużą uwagę poświęca się systemom sieciowego udostępniania baz danych (uczelnianym, środowiskowym, komercyjnym serwisom online). Zainteresowaniem cieszą się zajęcia dotyczące unikatowego w skali kraju systemu ewidencji dorobku naukowego DONA. Uzupełnieniem programu jest prezentacja nowoczesnych technologii komputerowych, np. multimediów i ich wykorzystanie w bibliotekach. Szkolenie w kilkunastoosobowych grupach prowadzone jest w formie wykładów i praktycznych ćwiczeń na konkretnych stanowiskach pracy, gdzie kursanci mogą aktywnie uczestniczyć w codziennej pracy danego oddziału, wymienić doświadczenia, przedyskutować nurtujące ich problemy, uzyskać wiele cennych rad i wskazówek, a także skorzystać z oferowanych im dodatkowych indywidualnych konsultacji. Szkolenie "Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne" dofinansowane jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w odniesieniu do podległych mu instytucji.

W ostatnich latach, kiedy pojawiło się zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie zagadnień związanych z Internetem, Biblioteka Politechniki Wrocławskiej jako jedna z nielicznych instytucji w kraju podjęła się organizowania tego typu szkoleń. Oferowane są kursy zarówno o charakterze ogólnym, jak i specjalistyczne, dostosowane do określonych grup zawodowych.

Kurs Internet - usługi, zasoby przekazuje podstawową wiedzę na temat działania i struktury Internetu, zasad adresacji komputerów, użytkowników i zasobów sieci, posługiwania się przeglądarkami internetowymi, korzystania z poczty elektronicznej, telnetu, ftp, www, baz adresowych, zapisywania się na listy dyskusyjne, tworzenia własnych stron www. Oprócz bibliotekarzy jego uczestnikami są również pracownicy administracji państwowej, kadra przemysłowa. Dla środowisk bibliotekarskich prowadzony jest Internet w bibliotece. Szkolenie uczy rozpoznawania i przeszukiwania zasobów Internetu przydatnych w działalności biblioteczno-informacyjnej, korzystania z katalogów OPAC, wyszukiwań tematycznych i rozważnego "żeglowania po oceanie informacji".

Główną formą zajęć są ćwiczenia w laboratorium, gdzie każdy z uczestników ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe. Uzupełnieniem kursów są bogate materiały szkoleniowe zawierające oprócz wiadomości teoretycznych, obszerny wybór internetowych źródeł informacyjnych oraz scenariusze ćwiczeń.

Nowym szkoleniem oferowanym przez Bibliotekę Politechniki Wrocławskiej jest kurs specjalistyczny Informacja naukowa, techniczna, patentowa oraz normalizacyjna w warunkach funkcjonowania gospodarki rynkowej. Pierwsza edycja szkolenia odbyła się w marcu 1999. Program kursu obejmuje zagadnienia współczesnego rozumienia oraz znaczenia informacji naukowej i technicznej. Osobny blok stanowią zajęcia dotyczące źródeł informacji patentowej i sposobów jej wykorzystania. Szeroko przedstawiona jest tematyka związana z normalizacją, szczególnie w kontekście standaryzacji europejskiej i światowej oraz prezentacja norm serii ISO 9000 i norm serii EN 45000.

Uczestnicy kursów wywodzą się z różnego typu bibliotek, instytutów naukowych i badawczych, ośrodków PAN, zakładów przemysłowych - często z bardzo odległych od Wrocławia regionów Polski. Do tej pory w szkoleniach wzięło udział prawie 600 osób z ponad 150 instytucji z całego kraju. Kursy otwarte są dla wszystkich zainteresowanych bez względu na poziom zaawansowania uczestników w wykorzystywaniu techniki komputerowej.

Aktualna oferta szkoleń prowadzonych przez Bibliotekę Politechniki Wrocławskiej znajduje się pod adresem: http://www.bg.pwr.wroc.pl/kursy/oferta.htm


Pierwotny adres: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib05/b_makarska.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e005-10.html

 Początek stronyOgólnopolska oferta szkoleń w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej / Barbara Makarska-Deszcz // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/1999 (5) wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/5/makarska_deszcz.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187