EBIB 5/1999 (5) - A. Filipowicz: Warto wiedzieć ...
ebib 
Nr 5/1999 (5), Edukacja bibliotekarzy. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Anna Filipowicz
Biblioteka Narodowa

Warto wiedzieć ...
 • W dniach 13-14 września w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbędzie się seminarium poświęcone projektowi DEDICATE oraz kształceniu ustawicznemu i promocji programów europejskich, przydatnych dla bibliotek .

 •  
 • W Opolu w dniach 21-22 września Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smółki organizuje konferencje zatytułowaną: Tworzenie serwisów bibliograficznych w oparciu o system informatyczny SOWA. 

 •  
 • W Radomiu w dniach 20-22 września odbędzie się ogólnopolska konferencja nt.: Biblioteki powiatowe '99 - doświadczenia i wnioski. Konferencję organizuje SBP.

 •  
 • W Gdańskuw dniach 22-24 września Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej organizuje II Międzynarodową Konferencję Naukową: Nowoczesne nośniki i środki informacji naukowej w służbie nauki .

 •  
 • W Warszawie w dniach 30 września - 1 października odbędą się warsztaty na temat: Prawo autorskie a serwisy elektroniczne. Warsztaty organizowane są przez SBP w gmachu Biblioteki Narodowej.


 

Biblioteki holenderskie nie chcą dłużej akceptować nieuzasadnionego wzrostu cen czasopism naukowych
Wzrost cen czasopism naukowych w ostatnich latach znacznie przekroczy poziom, który można by uzasadnić zmianami ogólnej sytuacji na rynku. Problem ten najdotkliwiej odczuwają biblioteki uniwersyteckie, najliczniejsza grupa prenumeratorów tych wydawnictw. Ich budżet nie nadąża za wzrostem cen czasopism, co zmusza biblioteki do rezygnacji z prenumeraty. Ogranicza to możliwość realizacji zadań, do których zostały powołane - udostępniania użytkownikowi informacji.
Biblioteki naukowe w Holandii zrzeszone w organizacji UKB (wszystkie biblioteki uniwersyteckie, Biblioteka Królewska i biblioteka Królewskiej Akademii Nauk) podjęły inicjatywę wypracowania wspólnej polityki wobec wydawców, których działalność jest dla bibliotek niekorzystna.
UKB zamierza wspierać rozwój konsorcjów bibliotecznych na świecie, tworzonych dobrowolnie przez biblioteki w celu wynegocjowania najdogodniejszego dla nich dostępu do publikacji naukowych (w tym także elektronicznych) w miejsce konsorcjów narzucanych przez wydawców, dających dostęp jedynie do wybranych przez wydawców tytułów na warunkach przez nich podyktowanych.

Plan działań:

 • UKB będzie na bieżąco informowała biblioteki, czy wzrost cen czasopism u poszczególnych wydawców jest uzasadniony i formułowała rekomendacje/zalecenia w odniesieniu do kontynuacji lub anulowania prenumeraty czasopism danego wydawcy

 • UKB będzie się zwracać do siostrzanych organizacji w innych krajach oraz do międzynarodowych organizacji bibliotekarskich z prośbą o poparcie i podjęcie tej samej polityki
 • UKB będzie publikowała we wszystkich ważniejszych mediach informacje na temat swojej polityki oraz przyczyn i skutków zastosowanych kroków
 • UKB będzie informowała naukowców oraz organizacje ich reprezentujące o swojej polityce i będzie zwracać się do nich z prośbą, aby odmawiali współpracy - jako autorzy, edytorzy czy członkowie ciał (organów) opiniujących - z czasopismami, których ceny wzrastają bez uzasadnienia
 • UKB zamierza stworzyć podstawy, na skalę kraju (oraz promować powstanie podobnej inicjatywy na skalę międzynarodową), do prowadzenia dialogu z wydawcami dotyczącego przyczyn wzrostu cen, aby uniknąć niepotrzebnych starć pomiędzy bibliotekami z jednej, a wydawcami z drugiej strony.

Więcej informacji w j. angielskim na ten temat można znaleźć na stronie UKB.
Można także zapisać się na listę dyskusyjną, na której UKB będzie informować o ewentualnych nowych inicjatywach i wydarzeniach w tym zakresie. Organizatorzy oczekują także sugestii, uwag, informacji oraz wskazówek i rad ze strony uczestników grupy.
Biblioteka Uniwersytetu w Amsterdamie stworzyła specjalną stronę (w j. angielskim) poświęconą kryzysowi cenowemu czasopism, gdzie znaleźć można wybór artykułów na ten temat, m. in. list dr Keitha Archera z Uniwersytetu w Calgary (Kanada), który odmówił zaopiniowania czasopisma " Electroral Studies" wydawanego przez Elseviera, uzasadniając to faktem, iż cena tego czasopisma jest zawyżona i niczym nieuzasadniona, a Elsevier jako wydawca komercyjny podnosi drastycznie ceny chcąc osiągnąć jak najwyższy zysk i przyczynia się do narastania kryzysu w zakresie przekazu naukowego.


Pierwotny adres: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib05/warto.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e005-08.html

 Początek stronyWarto wiedzieć ... / Anna Filipowicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/1999 (5) wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/5/filipowicz.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187