EBIB 5/1999 (5) - A. Komperda: Felieton prowadzącego
ebib 
Nr 5/1999 (5), Edukacja bibliotekarzy. Felieton
  następny artykuł   

 


Anna Komperda
Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Felieton prowadzącego
Szanowni Państwo!

Wrzesień nieodmiennie kojarzy się nam z końcem wakacji, a ze względu na początek roku szkolnego, jest powszechnie uważany za miesiąc związany z nauką. Niech więc niniejsze wydanie EBIB-u skłoni nas do dyskusji na temat edukacji współczesnego bibliotekarza - tej "tradycyjnej" - szkolnej czy akademickiej oraz nowych, różnorodnych form ustawicznego kształcenia i samokształcenia, jako ciągłego procesu zdobywania wiedzy. Służą one przygotowaniu pracowników bibliotek do efektywnego wykonywania zawodu. 

Metody nauczania nie zmieniły się w znaczący sposób od ponad stu lat ! Podstawą zdobywania wiedzy są nadal źródła drukowane oraz osobisty kontakt nauczyciela i ucznia w wyznaczonym do tego miejscu - szkole czy uczelni. Wszyscy jednak mamy świadomość nieuchronnych zmian, które dokonują się na naszych oczach za sprawą wszechobecnego już dzisiaj Internetu. Kolejny projekt - Internet 2, w zamyśle jego twórców, dostarczy nowych środków, które pozwolą na przekształcenie edukacji w proces interakcyjny, umożliwiający zdobywanie i przekazywanie wiedzy bez ograniczeń czasowych, wiekowych czy instytucjonalnych. Dostęp do wszelkich zasobów i źródeł nauczania oraz wykorzystanie multimediów będą stanowić wyzwanie dla obowiązujących do tej pory metod nauczania. Rozwiązany zostanie problem edukacji na odległość, a miejsca pracy staną się środowiskami, w których będzie się odbywać nieustające kształcenie. 

Czy biblioteki, już dziś, mogą być takim miejscem? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie Państwo w większości prezentowanych tekstów,  w szczególności w artykułach Hanny Celoch "Refleksje na temat edukacji w Bibliotece Politechniki Lubelskiej" i Magdaleny Kubisty-Wróbel "Wspomnienia nieodległe. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach". 

O bibliotece jako instytucji, która może i powinna odgrywać znaczącą rolę w procesie edukacji i o bibliotekarzach jako przewodnikach w zakresie informacji dostępnej poprzez sieć, mówi artykuł mojego autorstwa "Biblioteka ucząca". Przykłady realizowania zadań edukacyjnych w bibliotece przedstawia komunikat Barbary Makarskiej-Deszcz "Ogólnopolska oferta szkoleń w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej". Jolanta Wróbel (B.Gł. i OINT PWr), w swoim sprawozdaniu Za "wielką wodą", dzieli się wrażeniami z pobytu w kilku bibliotekach USA w myśl powiedzenia, że "podróże kształcą". Marzena Marcinek (B.Gł. Pol.Krakowskiej) roztacza uroki Krety w sprawozdaniu z pobytu na międzynarodowej konferencji - "Informacje i refleksje na temat XX konferencji IATUL" oraz polemizuje na temat edukacji bibliotekarzy - "Pochwała ciekawości świata". Dyr. Maria Śliwińska (BG UMK Toruń, ICIMSS) przedstawia program konferencji DEDICATE poświęconej kształceniu ustawicznemu i kształceniu na dystans. 

"Tradycyjna" edukacja jest nadal podstawą przygotowania do zawodu. O jakiej to "galaktyce" w kontekście swoich studiów pisze Maciej Droń (B.Gł. AWF Katowice), dowiecie się Państwo z artykułu "Studia podyplomowe - garść wrażeń absolwenta", zaś do kształcenia bibliotekarzy na poziomie średnim przekonuje Ewa Zysek (B.Gł. i OINT PWr) w wypowiedzi "O potrzebie kształcenia bibliotekarzy na poziomie średnim". 

Ponadto w POLEMIKACH publikujemy wypowiedź dyr. Heleny Dryzek dotyczącą ocenianej w poprzednim numerze EBIB-u czerwcowej konferencji IINTE. 

Serdecznie dziękuję wszystkim autorom, którzy zechcieli się wypowiedzieć w tym wydaniu EBIB-u, a koleżankom i  kolegom z "mojej" Biblioteki  za dyskusje nad zebranym materiałem. 

Zapraszam do lektury ! 

Redaktor prowadzący numeru wrześniowego 1999,
Anna Komperda
Pierwotny adres: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib05/felieton05.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e005-01.html

 Początek stronyFelieton prowadzącego / Anna Komperda// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/1999 (5) wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/5/felieton5.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187