EBIB 2/2001 (20) - J. Korczyński: Szkolenie przygotowujące do prowadzenia Punktu Informacji Europejskiej
ebib 
Nr 2/2001 (20), Polityka państwa a biblioteki. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Jan Korczyński
Interkl@sa

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia Punktu Informacji EuropejskiejFEE

PIE

Od 1998 roku polskie szkoły oraz biblioteki w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, są wyposażane w pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Do końca ubiegłego roku takich szkół było ponad 6000. Dla lepszego wykorzystania tego potencjału technologicznego i organizacyjnego stworzono program Interkl@sa, który m.in. promuje wykorzystanie dostępu do Internetu w szkołach na potrzeby społeczności lokalnych, szczególnie z terenów wiejskich i strukturalnie słabych.

Projekt, "Punkty Informacji Europejskiej", wykorzystuje tę istniejącą już i szybko rozbudowywaną infrastrukturę do rozpowszechniania rzetelnych informacji o tematyce związanej z Unią Europejską na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. W wybranych szkołach i innych placówkach użyteczności publicznej (np. bibliotekach), w ścisłej współpracy z samorządem lokalnym powstają Punkty Informacji Europejskiej, w których kompetentni (odpowiednio przeszkoleni) nauczyciele/bibliotekarze będą dostarczać informacje o tematyce związanej z Unią Europejską (UE) i przyszłym członkostwem Polski w tej organizacji. W ramach szkolenia, w Fundacji Edukacji Ekonomicznej nauczą się oni, jak uzupełniać i weryfikować swoją wiedzę o Unii Europejskiej przy pomocy Internetu i udostępniać ją, tak uczniom w procesie dydaktycznym, jak i zainteresowanym osobom z gminy (rolnikom, przedsiębiorcom, itp.) po zajęciach szkolnych.

Projekt jest realizowany przez Fundację Edukacji Ekonomicznej we współpracy z Fundacją im. Friericha Eberta, Delegaturą Komisji Europejskiej, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Przedsięwzięcie "Punkty Informacji Europwjskiej" koresponduje ściśle z projektem programu INTERKL@SA tworzenia - w oparciu o internetowe łącza bibliotek szkolnych i samorządowych publicznych - Społecznej Edukacyjnej Sieci Bibliotek. Budowana sieć edukacyjno-informacyjna ma stać się dla poszczególnych gmin silnym wsparciem dla realizacji postulatu przyspieszenia regionu na drodze do przyjaznego społeczeństwa informacyjnego w e-Europe.

Od gmin i szkół zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie oczekujemy pełnego zaangażowania, potwierdzonego podpisaniem umowy (wzór umowy w załączeniu - format DOC). Oznacza to, że gmina/szkoła zapewni nauczycielowi/bibliotekarzowi:

  • swobodny dostęp do Internetu;
  • materiały eksploatacyjne do przygotowywania informacji dla konkretnego odbiorcy - dyskietki, papier, toner do drukarek, itp.;
  • dodatkowe wynagrodzenie (np. dla nauczycieli za pracę w godzinach pozalekcyjnych);
  • sfinansowanie dojazdu i pobytu uczestnika w Warszawie w trakcie szkolenia.

Fundacja ze swej strony zapewnia:

  • kompleksowe nieodpłatne szkolenie (Fundacja ograniczenia ofertę bezpłatnego szkolenia do terenów województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniej części województwa pomorskiego)
  • materiały szkoleniowe - obszerny pakiet 30-40 stronicowy do każdego z poruszanych tematów;
  • szyld informujący o punkcie (wymiary 48 cm x 48 cm);
  • roczną opiekę nad punktem w formie konsultacji on-line (w tym celu na platformie Interklasy powstał portal www.europa.edu.pl);
  • obiad dla uczestników w trakcie szkolenia.

Terminy:
Pierwsze sesje :
   26 lutego - 1 marca 2001 roku,
   5 - 8 marca 2001 roku,
   12 -15 marca 2001 roku.
Szkolenie obejmuje 105 osób: 7 sesji po 15 osób.

Instytucje zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt:

Michał Rutkowski (mrutkowski@qdnet.pl).
Tel./fax: (022) 8280671 lub 8284421 lub 8284422.


Umowa
Załącznik 1.


Pierwotny adres: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/20/korczynski.html

 Początek stronySzkolenie przygotowujące do prowadzenia Punktu Informacji Europejskiej / Jan Korczyński// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 2/2001 (20) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/20/korczynski.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187