EBIB 2/2001 (20) - : Felieton prowadzącego
ebib 
Nr 2/2001 (20), Polityka państwa a biblioteki. Felieton
  następny artykuł   

 


Felieton prowadzącego
Drodzy czytelnicy,

 

Polityka państwa a biblioteki to temat najnowszego numeru EBIB-u. Temat drażliwy i wywołujący wiele dyskusji oraz polemik. Sceptycy powiedzą pewnie, że taka polityka nie istnieje. Będą przywoływać budzące grozę dane statystyczne, opinie bibliotekarzy, zwłaszcza z bibliotek publicznych, będących w największej zależności od finansów publicznych. Głosy te nie są pozbawione racji, czemu wyraz daje Jan Wołosz w artykule "Polityka biblioteczna państwa - oczekiwania i nadzieje". Z wypowiedzią tą polemizuje ( nie odmawiając jej pewnych racji) prof. Anna Sitarska, podkreślając, że wiele zależy od zaangażowania bibliotekarzy oraz "sprawności" urzędników zarządzających bibliotekarstwem polskim.

Optymiści odwoływać się będą do treści dokumentu rządowego "Strategie i cele społeczeństwa informacyjnego", między jego wierszami odnajdując miejsce dla bibliotek i bibliotekarzy. Bibliotekarz jako "menadżer informacji", czyli osoba gromadząca i poddająca selekcji informację, której lawina spada codziennie na nieprzygotowanych na jej odbiór użytkowników. Budowa społeczeństwa informacyjnego, to dostęp do informacji za pośrednictwem Internetu, budowa sieci punktów informacji o Unii Europejskiej, projekty tworzenia bibliotek cyfrowych, portali internetowych, takich jak Interklasa. To także tworzący się powoli lobbing parlamentarny, który powinien wspierać działania bibliotekarzy rozsądnymi ustawami i rozprządzeniami. Taką rolę dla bibliotekarzy proponuje w swoim "obywatelskim głosie" Bożena Bednarek-Michalska.

Godny polecenia jest również tekst Ewy Turczyńskiej i Renaty Birskiej z biblioteki Akademii Medycznej w Lublinie analizujący internetową ofertę informacyjną polskich bibliotek medycznych. A poza tym, różności, czyli "Porady prawne", "Warto wiedzieć","Komunikaty".

Mamy nadzieję, że lektura tego numeru będzie przyczynkiem do większej owocnej dyskusji.
 

 
Miłej lektury
 
Barbara Szczepańska


Pierwotny adres: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/20/felieton.html

 Początek stronyFelieton prowadzącego / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 2/2001 (20) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/20/felieton20.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187