EBIB 1/2001 (19) - E. Turczyńska : Internet medyczny
ebib 
Nr 1/2001 (19), Czasopisma elektroniczne. Sprawozdanie
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Ewa Turczyńska
Biblioteka Główna AM w Lublinie

Internet medyczny
W dniach 10-11 listopada 2000 roku w Poznańskim Ośrodku Nauki PAN i Centrum Superkomputerowo-Sieciowym odbyła się V Konferencja Internetu Medycznego. Głównymi organizatorami konferencji była Akademia Medyczna w Poznaniu z Biblioteką Główną oraz Polskie Stowarzyszenie Internetu Medycznego. Uczestniczyli w niej lekarze, bibliotekarze, informatycy, przedstawiciele firm farmaceutycznych i informatycznych. Otwarcia konferencji dokonali: J.M. Rektor Akademii Medycznej w Poznaniu, prof. dr hab. Leon Drobnik oraz prof. dr hab. Janusz Szymas i prof. dr hab. Henryk Wysocki.

Wykład inauguracyjny pt. Uzależnienia od Internetu oraz używki tradycyjne - różnice i podobieństwa, wygłosił lek. med. Maciej Matuszczyk z Katedry i Kliniki Psychiatrii Śląskiej AM. Miejmy nadzieję, że tegoroczne zaangażowanie uczestników, którzy przygotowali na obrady po kilka wystąpień, wskazuje raczej na fascynację tematem, niż na uzależnienie od Internetu. Zauroczenie informatyka okazało się tak powszechne, że czasami trudno było odgadnąć profesje referenta bowiem komunikat lekarza nie różnił się prawie od wystąpienia informatyka, czy bibliotekarza-specjalisty od informacji naukowej. Świadczyć to może o wzajemnym przenikaniu różnych dziedzin wiedzy, wszechstronnych zainteresowaniach niektórych przedstawicieli nauki oraz o uniwersalnym myśleniu społeczeństwa informacyjnego. Jednakże w kuluarach przemknęło pytanie dlaczego lekarz zamiast pacjentem zajmuje się bezpieczeństwem serwera.

Zainteresowanie Internetem w polskich środowiskach związanych z medycyną znacznie wzrosło. Na I Konferencji Internatu Medycznego w 1991 roku wygłoszono 12 referatów, na tegoroczne obrady przygotowano 134 wystąpienia. Sesje toczyły się równolegle w trzech salach, co uniemożliwiło jednemu obserwatorowi objecie refleksją całości. Moje spostrzeżenia dotyczą zatem tylko sesji, które udało mi się odwiedzić.

W pierwszym dniu konferencji przedstawiono nowe koncepcje wykorzystania Internetu w medycynie, jego rolę w kształceniu lekarzy i pacjentów, internetową ofertę informacyjną bibliotek medycznych oraz projekty realizowane przez Fundację Batorego. W drugim dniu obrad, entuzjaści Internetu, święto narodowe uczcili na swój sposób, rozprawiając o telemedycynie, roli Internetu w edukacji podyplomowej, o dokumentach elektronicznych i centrach internetowych w bibliotekach, witrynach internetowych dla pacjentów i o bezpieczeństwie w sieci.

Szczegółowy program konferencji oraz streszczenia referatów można znaleźć pod adresem http://www.portalmed.pl/finn2/portal/vkonf/vkonfer.htm (10.11.2000)

Duże zainteresowanie wzbudzały bloki tematyczne dotyczące telemedycyny i bezpieczeństwa w sieci. Większość prezentacji została niezwykle starannie przygotowana, zwłaszcza od strony graficznej, z wykorzystaniem Microsoft PowerPoint. Niektórzy prelegenci odznaczali się doskonała znajomością zasad retoryki i talentem oratorskim. Pod tym względem wyróżnił się, według mnie, dr n. med. Robert Spaczynski, który w referacie "Zespół policystycznych jajników jako problem diagnostyczny i terapeutyczny" wystąpił z propozycją stworzenia w Internecie punktu kontaktowego dla pacjentów oraz dr med. Sławomir Michalak z referatem: "Chemia kliniczna w witrynie". Dominowały komunikaty o charakterze doniesień, mniej było prezentacji wyników badań. Jak zauważył jeden z dziennikarzy, obecny na sali obrad, zdarzyły się przekazy sprzecznych informacji na różnych sesjach, odnośnie wykorzystania poczty elektronicznej przez lekarzy (30% i 60%).

Mgr Aniela Piotrowicz, dyrektor Biblioteki Głównej AM w Poznaniu, koordynowała przygotowanie referatów z bibliotek medycznych. Wystąpienia z Głównej Biblioteki Lekarskiej, bibliotek Collegium Medicum UJ, AM z Lublina, Instytutu Medycyny Pracy, AM z Poznania, AM z Warszawy miały spełnić funkcję informacyjno-promocyjną w środowisku lekarskim. Przygotowano je głównie z myślą o użytkownikach informacji, a więc pod kątem odbiorcy - lekarza. Na podstawie rozmów z użytkownikami można stwierdzić bowiem, że zdarza się, iż niektórzy z nich nie słyszeli o tym, że biblioteki mają swoje strony WWW z dostępem on-line do części zasobów oraz do informacji o nich. Sesja biblioteczna miała jednak w przewadze publiczność bibliotekarską - lekarze wybrali inne, równoległe sesje. Poza elementami wymiany doświadczeń pomiędzy bibliotekami, główne zamierzenie wystąpień - promocja bibliotek w środowisku lekarskim nie zostało w pełni zrealizowane. W ogóle, promocja działalności polskich bibliotek pozostaje jakby nieskuteczna i niewystarczająca. Dowodem na to może być fakt, że w raporcie nt. "Sytuacji i potrzeb polskiego Internetu medycznego" [ http://www.batory.org.pl/internet/dla/lekarzy/raport97.html], sporządzonego na potrzeby programu "Internet dla lekarzy" Fundacji im. Stefana Batorego, nie ma ani jednego zdania na temat zastosowania nowych technologii w działalności informacyjnej polskich bibliotek medycznych świadczących, usługi informacyjne w środowiskach lekarskich. Wiele wysiłku bibliotekarzy na rzecz opracowywania formatów danych oraz wdrażania i popularyzacji nowych mediów, nie zostało zauważone przez odbiorcę dla którego ciągle wzbogaca się kosztowną ofertę informacyjną. Warto zastanowić się dlaczego wiedza społeczeństwa o działalności bibliotek jest tak nikła. Kilka lat temu legitymujący mnie policjant nie potrafił utożsamić sobie słowa "bibliotekarz" z zawodem wykonywanym. Zetknęłam się także z użytkownikiem biblioteki naukowej, który był mile zaskoczony faktem istnienia katalogu.

Pokonferencyjne refleksje zakończę cytatem z artykułu Jacka Wojciechowskiego[1], który w odpowiedzi na zaniepokojone przyszłością bibliotek głosy, zauważa, że "przyszłość bibliotek można częściowo kształtować według opracowanych koncepcji. Trzeba więc je opracować". W kontekście powyższych spostrzeżeń nasuwa się konieczność włączenia energicznych działań marketingowych w koncepcje rozwoju bibliotek, tak, aby przynajmniej wśród internautów wyrobić nawyk odwiedzania bibliotecznych stron.

Przypisy

[1] zob. J. Wojciechowski: Na przełomie epok. "Przegląd Biblioteczny" 1999 nr 4 s. 281.

 Początek stronyInternet medyczny / Ewa Turczyńska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2001 (19) styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/19/turczynska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187