EBIB 1/2001 (19) - A. Filipowicz: Projekt EIFL DIRECT w Polsce
ebib 
Nr 1/2001 (19), Czasopisma elektroniczne. Warto wiedzieć
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Anna Filipowicz
Biblioteka Narodowa

Projekt EIFL DIRECT w Polsce
search.epnet.com
search.global.epnet.com

EIFL Direct (Electronic Information for Libraries Direct) jest wspólnym projektem Instytutu Społeczeństwa Otwartego, OSI (Budapeszt) należącego do Fundacji Sorosa oraz Wydawnictwa EBSCO (EBSCO Publishing). W ramach projektu zaoferowano dostęp do pełnych tekstów ponad 3.200 czasopism naukowych oraz ponad 1.300 informatorów, broszur i publikacji z zakresu humanistyki, nauk społecznych, biologii, techniki, ekonomii, biznesu i medycyny oraz do ok. 100 gazet i dzienników. Do dotychczasowych 5 pełnotekstowych baz danych zostały dodane 3 bazy z zakresu medycyny i zdrowia.

 • Academic Search Elite
 • Business Source Premier
 • MasterFILE Premier
 • Newspaper Source
 • Comprehensive MEDLINE with FullTEXT
 • Clinical Reference Systems
 • Health Source Plus
 • USP DI Volume II, Advice for the Patient

Obecnie ponad sto bibliotek w Polsce, przede wszystkim bibliotek wyższych uczelni oraz placówek PAN, zgłosiło swój udział w tym projekcie i korzysta bezpłatnie z dostępu online i na płytach CD/DVD-Rom. Zaczynają się także zgłaszać biblioteki szpitali. Do końca lutego br. będzie jeszcze możliwość zarejestrowania się i bezpłatnego testowania baz danych:

Koordynatorem projektu EIFL w Polsce jest p. Andrzej Nikisch, prezes Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.

W 2001 roku Fundacja Sorosa nie będzie już finansować projektu uważając, iż po rocznym okresie bezpłatnego dostępu biblioteki muszą same znaleźć lokalne źródła finansowania. KBN obiecał wsparcie dla tego projektu w wysokości 50% kosztów. Organizatorzy projektu będą szukać dodatkowych sponsorów, jednak wszystko wskazuje na to, że w bieżącym roku uczestnicy projektu będą musieli pokryć część opłat za dostęp do baz.

Zarejestrowani uczestnicy projektu zostaną poinformowani o wysokości opłat w marcu, po otrzymaniu decyzji KBN w tej sprawie. Opłaty będą zróżnicowane w zależności od wielkości placówki, nie będą natomiast uzależnione od ilości wybranych baz.
Według wstępnej kalkulacji, zakładającej 50% wsparcie KBN, opłaty wyniosą najprawdopodobniej:

 • ok. USD 300-500 dla instytutów PAN, małych placówek naukowych i bibliotek przyszpitalnych,
 • ok. USD 1.500-2000 dla uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych i muzycznych,
 • ok. USD 3.000-3.500 dla uczelni medycznych oraz
 • ok. USD 4.000-5.000 dla bibliotek uniwersyteckich i uczelni ekonomicznych.

Szczegółowe kalkulacje będą uzależnione od dofinansowania z KBN i ewentualnych środków od sponsorów. Jeśli okaże się, że opłata ustalona dla danej biblioteki, przekracza jej możliwości finansowe, będzie istniała możliwość wycofania się z projektu bez żadnych konsekwencji finansowych.

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać od p. Teresy Góreckiej przedstawicielki firmy EBSCO.


Pierwotny adres: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/19/konsorcja.html

 Początek stronyProjekt EIFL DIRECT w Polsce / Anna Filipowicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2001 (19) styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/19/filipowicz2.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187