EBIB 1/2001 (19) - A. Filipowicz: Bibliotekarze polscy we Frankfurcie
ebib 
Nr 1/2001 (19), Czasopisma elektroniczne. Sprawozdanie
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Anna Filipowicz
Biblioteka Narodowa

Bibliotekarze polscy we Frankfurcie
52 Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie odbywały się w dniach 18-23 października 2000 roku. Polska, jako gość honorowy, otrzymała do dyspozycji parter pawilonu nr 3. Na ogromnej, liczącej 5.000 m2 powierzchni, znalazły się ekspozycje prezentujące wybrane regiony Polski, najbardziej ważkie wydarzenia, dotyczące naszej kultury i historii oraz oczywiście - jak na targi książki przystało - stoiska wydawców. W wydzielonych miejscach hali, przez cały czas trwania Targów, odbywały się spotkania z autorami, ludźmi kultury i politykami. W środku pawilonu znajdowała się kawiarenka literacka, w której bezpłatnie serwowano gościom kawę. Pawilon polski cieszył się ogromnym powodzeniem wśród gości odwiedzających Targi.

Do udziału w Targach zaproszeni zostali także polscy bibliotekarze. Koordynatorem prezentacji bibliotek polskich była Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, zastępca dyrektora ds. naukowych Biblioteki Narodowej. Na miejsce prezentacji wybrano stoisko International Booksellers' and Librarians' Centre, mieszczące się w pawilonie nr 9. Na ekspozycje biblioteczną składały się: wystawa planszowa, zatytułowana Biblioteki polskie na przełomie wieków: budynki, usługi, zbiory oraz ekspozycja wydawnictw z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa, oraz dziedzin pokrewnych. Na wystawie zaprezentowane zostały:

  Biblioteka Narodowa - Warszawa,
  Biblioteka Uniwersytecka - Warszawa,
  Biblioteka Jagiellońska - Kraków,
  Biblioteka Śląska - Katowice ,
  Książnica Pomorska - Szczecin,
  Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Toruń,
  Biblioteka Uniwersytecka - Białystok,
  Książnica Cieszyńska.

Wśród wystawionych książek znalazły się wybrane pozycje z dorobku wydawniczego środowiska bibliotekarskiego z ostatniej dekady, wydawnictwa polskich ośrodków bibliotekarskich na obczyźnie, a także wydawnictwa mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie Polski. Wśród nowości zaprezentowano, m. in.: album Skarby Biblioteki Narodowej, bibliografię Literatura polska w tłumaczeniach za lata 1989-2000 oraz piękne kalendarze na rok 2001, wydane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Bibliotekę Narodową.

Na dwóch komputerach, dostępnych w stoisku, odwiedzający mogli obejrzeć strony bibliotek polskich, skorzystać z katalogów dostępnych poprzez Internet lub zapoznać się z bazami i materiałami na CD. Goście mieli ponadto do dyspozycji bogaty zbiór drukowanych materiałów informacyjnych, przygotowanych przez biblioteki reprezentowane na stoisku. Na szczególną uwagę zasługiwał bogato ilustrowany katalog wydany w języku niemieckim będący uzupełnieniem wystawy planszowej. Wydawnictwo to było rozpowszechniane także w pawilonie polskim, gdzie kilka bibliotek prezentowało swoje zbiory. W ramach prezentacji regionalnych. , Biblioteka Śląska przygotowała prezentacje regionu Górnego Śląska, a Książnica Pomorska, Ossolineum i Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy brały udział w ekspozycjach Szczecina, Wrocławia i Warszawy.

Stoisko biblioteczne znajdowało się na uboczu, daleko od pawilonu polskiego, dlatego raczej nie docierały do niego osoby przypadkowe, gośćmi byli głównie bibliotekarze niemieccy - współpracujący z bibliotekami polskimi, bibliotekarze z bibliotek polonijnych i slawistycznych, studenci niemieckich szkół bibliotekarskich oraz przedstawiciele firm pośredniczących w dostawie książek, czasopism oraz mediów elektronicznych dla bibliotek polskich. Zwiedzający mieli okazję spotkać się z dyrektorami czołowych polskich bibliotek, którzy pełnili merytoryczny nadzór nad ekspozycją. Stoisko biblioteczne było także punktem kontaktowym dla bibliotekarzy z bibliotek całej Polski, licznie przybyłych na Targi.

W czasie Targów w stoisku IBLC odbyły się dwie sesje naukowe: IBLC Forum, w ramach którego referaty wygłosili:

 1. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (Biblioteka Narodowa, Warszawa) - The National Library and a bibliographic information network in Poland,
 2. Remigiusz Lis (Biblioteka Śląska, Katowice) - The Silesian Library: its possibility and perspectives,
 3. Stanisław Krzywicki (Książnica Pomorska, Szczecin) - The Pomeranian Library in Szczecin as a public research library in the PolishGerman borderland,
oraz sympozjum zatytułowane Knowledge Transfer and Knowledge Management in the 21st Century, w którym wziął udział Henryk Hollender (Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa), wygłaszając referat zatytułowany Academic Libraries and Academic Cultures in Poland at the Advent of the Electronic Age.

Redakcja EBIBu przygotowała na targi CD-ROM zawierający numer specjalny biuletynu w wersji angielskiej, informacje o bibliotekach polskich oraz linki do najczęściej odwiedzanych stron serwisu EBIB. CD-ROM był wręczany gościom odwiedzającym stoisko biblioteczne, był także dostępny na stoisku multimedialnym w pawilonie polskim. W wielu punktach ekspozycji targowej dostępne były także ulotki informacyjne EBIBu.

Fotoreportaż (troszeczkę satyryczny)


Pierwotny adres: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/19/frankfurt2.html

 Początek stronyBibliotekarze polscy we Frankfurcie / Anna Filipowicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2001 (19) styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/19/filipowicz.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187