EBIB 1/2001 (19) - : Felieton prowadzącego i naczelnego
ebib 
Nr 1/2001 (19), Czasopisma elektroniczne. Felieton
  następny artykuł   

 


Felieton prowadzącego i naczelnego
Drodzy Czytelnicy,

Naraziliśmy Waszą cierpliwość na ciężką próbę z powodu przekształceń jakie przeżywa EBIB. Przede wszystkim zmienia on formułę z Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Bibliotekarzy na serwis "Elektroniczna BIBlioteka", który zawierać będzie biuletyn jako jeden z elementów składowych. Na początku zmiany będą niewielkie i biuletyn nadal będzie dominował. Z czasem planujemy rozbudowę innych usług dla środowiska bibliotekarskiego. Planów mamy wiele i będziemy robić wszystko by je realizować.

Nowy serwis będzie redagowany przez Komisję Wydawnictw Elektronicznych przy Zarządzie Głównym SBP. Będzie to ten sam zespół redaktorów, który już znacie, jednakże bliska współpraca z Zarządem Głównym daje nam nadzieję na skuteczniejsze i zakrojone na szerszą skalę działania.

W samym biuletynie istotną innowacją jest wprowadzenie recenzji. Recenzowane będą jedynie artykuły (nie wszystkie) i mamy nadzieję, że wprowadzenie tego elementu do pracy redakcji podniesie jakość biuletynu i umożliwi naszym autorom zaliczanie publikacji w EBIB do dorobku naukowego. Pierwszy numer 2001 roku recenzowały prof. Jadwiga Kołodziejska i prof. Anna Sitarska. Te znakomite nazwiska są prawdziwą chlubą naszej redakcji i mamy nadzieję na dłuższą współpracę. Formuła biuletynu nie zmieni się z powodu recenzji. Nadal będziemy chcieli poruszać aktualne problemy i nie będziemy stronić od tekstów typowo publicystycznych. Każdy z zaopiniowanych tekstów będzie wyraźnie oznaczony napisem "recenzowane".

I wreszcie zmiana adresu. Długi adres "www.oss.wroc.pl/biuletyn" został zastąpiony przez "ebib.oss.wroc.pl". Jak widać nadal korzystamy z gościnności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich gdzie fizycznie rezyduje witryna naszego serwisu. Skrócenie adresu pozwoli na jego łatwiejsze zapamiętanie.

Duża ilość odwiedzin (ponad 2500 od początku roku) upewnia nas, że mamy grono stałych i wiernych czytelników. Dziękuję za to zainteresowanie i będziemy robić wszystko by zasłużyć na Wasze uznanie.

Aleksander Radwański
Redaktor Naczelny EBIB

Jeszcze kilka słów na temat zawartości numeru.
W dużych bibliotekach naukowych czasopisma elektroniczne powoli przestają być nowością, szybko rośnie liczba tytułów dostępnych on-line, nowy typ dokumentu wymaga nowych zasad opracowania i udostępniania. Staraliśmy się przybliżyć naszym Czytelnikom tę problematykę. W bieżącym numerze EBIBu znajdą zatem Państwo artykuł Marka Nahotki Metadane dla czasopism elektronicznych, będący kontynuacją tekstu, który ukazał się w numerze 6/2000 EBIB oraz tekst Marii Janowskiej o aspektach prawnych gromadzenia i udostępniania czasopism elektronicznych. Artykuły Łucji Maciejewska i Barbary Urbańczyk oraz Bruno Blueggela opisują dwa różne sposoby organizacji dostępu do czasopism elektronicznych - w ramach jednej biblioteki i za pośrednictwem międzynarodowego konsorcjum. Ostatni artykuł godny jest polecenia ze względu na to, że jego autor nie jest bibliotekarzem a klientem biblioteki, zaś opisywane przez niego dostępne w Internecie serwisy zainteresują nie tylko przedstawicieli nauk ścisłych.
Wśród pozostałych materiałów warto zwrócić uwagę na komunikat Aleksandra Radwańskiego o NUKacie oraz relację Leszka Pudłowskiego o tym, jak ocenili bibliotekarze z Zachodu udział Polski w Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie. W centrum zainteresowania środowiska bibliotekarskiego jest temat kwaśnego papieru poruszony w sprawozdaniu Władysława Sobuckiego z konferencji w Bückeburgu. W rubryce Warto wiedzieć... przedstawiliśmy dwa projekty konsorcjalnego dostępu do czasopism elektronicznych - w następnych numerach chcielibyśmy kontynuować ten temat.
Mam nadzieję, że nowy numer EBIBu zyska Państwa aprobatę - będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze.
Życzę przyjemnej lektury

Anna Filipowicz
Redaktor prowadzący numeru


Pierwotny adres: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/19/felieton.html

 Początek stronyFelieton prowadzącego i naczelnego / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2001 (19) styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/19/felieton19.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187