Biuletyn EBIB 1/2001 (19) styczeń, Czasopisma elektroniczne

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 1/2001(19) styczeń

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Aleksander Radwański

Redaktor prowadzący:
Anna Filipowicz

Recenzenci numeru:
Jadwiga Kołodziejska
Anna Sitarska

Korekta:
Joanna Grześkowiak
Jadwiga Wielgut-Walczak
Monika Niemirowska

Redakcja techniczna:
Szymon Matuszewski
Stanisław Skórka

redakcja.ebib@gmail.com


Czasopisma elektroniczne

Felieton wstępny

Artykuły
Marek Nahotko
     Metadane dla czasopism elektronicznych
Łucja Maciejewska,, Barbara Urbańczyk
     Promocja i wykorzystanie czasopism elektronicznych. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej
Bruno Blueggel
     Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Maria Janowska
     Gromadzenie publikacji elektronicznych - o czym należy pamiętać?
Włodzisław Duch
     Publikacje naukowe o sieciach neuronowych w Internecie

Komunikaty
     Wyróżnienie dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
Aleksander Radwański
     NUKat - zbyt długo oczekiwany?

Sprawozdania
Leszek Pudłowski
     W oczach Zachodu... Polska na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie
Anna Filipowicz
     Bibliotekarze polscy we Frankfurcie
Ewa Turczyńska
     Internet medyczny
Władysław Sobucki
     Massenensäuerung in der Praxis - Masowe odkwaszanie w praktyce. Europejska konferencja, Bückeburg, Niemcy, 18-19.10.2000 r.

Warto wiedzieć
Anna Filipowicz
     Projekt EIFL DIRECT w Polsce
Anna Filipowicz
     Projekt CrossRef i Swets Blackwell

Prawo
Tadeusz Zarzębski
     Przepisy prawne nr 2


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Aleksander Radwański - Nr 1/2001 (19) styczeń. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2001. - Czasopismo elektroniczne. - Czasopisma elektroniczne. - : http://www.ebib.pl/2001/19/index.php. - ISSN 1507-7187