Biuletyn EBIB 9/2000 (18) grudzień, Bibliotekarz dziedzinowy

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 9/2000(18) grudzień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Aleksander Radwański

Redaktor prowadzący:
Anna Komperda

Korekta:
Joanna Grześkowiak
Jadwiga Wielgut-Walczak
Monika Niemirowska
Bożena Grocholska

Redakcja techniczna:
Barbara Szczepańska
Urszula Puszkiewicz
Stanisław Skórka

redakcja.ebib@gmail.com


Bibliotekarz dziedzinowy

Felieton wstępny

Artykuły
Artur Jazdon
     Unde venis?
Danuta Konieczna
     Rola bibliotekarzy dziedzinowych w procesie edukacji
Svend Larsen
     Specjaliści dziedzinowi w duńskich bibliotekach uniwersyteckich. Mandaryni przeszłości czy wschodzące gwiazdy przyszłości?
Rainer Soecknick-Scholz
     Zmieniające się zadania i narzędzia a rola i przyszłość bibliotekarzy dziedzinowych w bibliotekach naukowych
Bruno Blueggel
     Grupy specjalistów dziedzinowych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Greifswaldzie
Krystyna Hudzik
     Bibliotekarz dziedzinowy - doświadczenia niemieckie a polskie możliwości ich adaptacji
Bożena Bednarek-Michalska
     Opis stanowiska pracy bibliotekarza dziedzinowego na przykładzie BG UMK
Urszula Sawicka
     Inne spojrzenie na zadania bibliotekarzy dziedzinowych
Halina Ganińska
     Gromadzenie a bibliotekarz dziedzinowy w bibliotekach politechnik w Polsce
Urszula Wojtasik
     Rola specjalistów dziedzinowych w rozwoju księgozbioru w polskich bibliotekach akademickich (na podstawie wyników ankiety)

Głos w dyskusji
Al-khatib A. Hakim
     Rola bibliotekarza dziedzinowego w wolnym dostępie

Komunikaty
     Konferencja naukoznawcza
Jan Jackowicz-Korczyński, Halina Kowalczyk-Wilk
     Biblioteka szkolna centrum informacji multimedialnej i interenetowej
Bożena Grocholska
     Jak mnie widzą, tak mnie cenią. Rola literatury firmowej w kreowaniu firmy

Prawo
Tadeusz Zarzębski
     Przepisy prawne nr 1


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Aleksander Radwański - Nr 9/2000 (18) grudzień. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. - Czasopismo elektroniczne. - Bibliotekarz dziedzinowy. - : http://www.ebib.pl/2000/18/index.php. - ISSN 1507-7187