EBIB 5/2000 (14) - J. Wołosz: Prof. Janusz Kapuścik laureatem Nagrody im. Adama Mickiewicza dla Bibliotekarza Polskiego
ebib 
Nr 5/2000 (14), Elektroniczne dokumenty. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Jan Wołosz

Prof. Janusz Kapuścik laureatem Nagrody im. Adama Mickiewicza dla Bibliotekarza Polskiego
W dniu 20 maja br. została wręczona św. p. prof. dr hab. Januszowi Kapuścikowi Nagroda im. A. Mickiewicza dla Bibliotekarza Polskiego podczas 45. Międzynarodowych Targów Książki w Pałacu Kultury i Sztuki w sali im. A. Mickiewicza. Uroczystość została zorganizowana przez The East European Project we współpracy z Ars Poloną i Dyrekcją Targów.

Nagrodę w wysokości 1000 USD przekazała fundatorka Nagrody, pani Hanna Greene, na ręce p.o. dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej, pani Ireny Kwaśniewskiej, z przeznaczeniem na ufundowanie tablicy pamiątkowej ku czci prof. J. Kapuścika, która ma być odsłonięta 1 czerwca br. na gmachu Głównej Biblioteki Lekarskiej. W uroczystości uczestniczyła córka laureata, Beata Kapuścik-Peiter.

Prof. J. Kapuścik jest trzecim z kolei dorocznym laureatem Nagrody. W poprzednich latach nagrodę otrzymali: Andrzej Paluchowski, dyrektor Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1998) oraz dr Zdzisław Jagodziński (1999), dyrektor Biblioteki Polskiej w Londynie. Nagroda w roku 2000 została przyznana jednogłośnie przez Kapitułę, którą tworzą wyznaczeni przez Fundatorkę członkowie oraz kolejni laureaci. Członkami kapituły są obecnie: dr Zdzisław Jagodziński, Andrzej Paluchowski, Jan Wołosz i prof Zbigniew Żmigrodzki. Członkiem Kapituły był także prof. Janusz Kapuścik.

Nagrodę ufundowała Hanna Greene, prezes Fundacji The East European Project z Londynu. Intencją Fundatorki - jak to zapisano w regulaminie nagrody - jest honorowanie zasług bibliotekarza polskiego w zakresie możliwie najszerszym: bibliografii, historii książki, informacji o zbiorach i edytorstwa źródeł przechowywanych w bibliotece, upowszechniania czytelnictwa, kształcenia bibliotekarzy, organizacji pracy i jej modernizacji, kierowania biblioteką lub określonym działem pracy. Ustanawiając Nagrodę, w rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, który był bibliotekarzem w Arsenale w Paryżu, fundatorka miała na uwadze przypomnienie i uczczenie Wieszcza w tej mniej znanej jego roli.

Prof. dr hab. Janusz Kapuścik, zmarły w czerwcu ub. r. był wybitnym bibliotekarzem, nauczycielem akademickim, dyrektorem Głównej Biblioteki Lekarskiej (1981-1999), członkiem wielu rad i gremiów naukowych i fachowych, inicjatorem licznych przedsięwzięć badawczych, autorem ponad 200 publikacji naukowych,. Specjalizował się w badaniach z zakresu bibliografii i nauki o książce, dziejów nauki i kultury polskiej XIX i XX w, analizowanych poprzez biografie wybitnych postaci, oraz w edytorstwie naukowym.

Zarówno w sylwetce laureata, przedstawionej podczas uroczystości przez prof. Hannę Barbarę Tadeusiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego, jak w wypowiedziach przyjaciół i współpracowników - co jest już tradycją uroczystości wręczania Nagrody w kolejnych latach - podkreślano szerokie zainteresowania laureata, jego niezwykłą pracowitość, liczne dokonania organizacyjne i naukowe, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania współpracy i kontaktów, wrażliwość na potrzeby czytelników, a także zasługi dla medycyny polskiej.


Pierwotny adres: www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib14/wolosz.html
Adres w archiwum: ebib.oss.wroc.pl/arc/e014-08.html

 Początek stronyProf. Janusz Kapuścik laureatem Nagrody im. Adama Mickiewicza dla Bibliotekarza Polskiego / Jan Wołosz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/2000 (14) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE, 2001. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2001/14/wolosz.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187