Biuletyn EBIB 5/2000 (14) czerwiec, Elektroniczne dokumenty

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 5/2000(14) czerwiec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Aleksander Radwański

Redaktor prowadzący:
Urszula Puszkiewicz

Korekta:
Joanna Grześkowiak
Jadwiga Wielgut-Walczak
Monika Niemirowska
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:
Stanisław Skórka

redakcja.ebib@gmail.com


Elektroniczne dokumenty

Felieton wstępny

Artykuły
Marek Nahotko
     Metadane
Bożena Bartoszewicz Fabiańska
     Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych w świetle PrPN-N-01152-13
Elwira Śliwińska
     Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych : standardy dla potrzeb cytowania w przypisach
Elwira Śliwińska
     Zestawienie źródeł na temat opisów bibliograficznych dokumentów elektronicznych
Urszula Puszkiewicz
     Elektroniczne kopie w bibliotece
Halina Brzezińska-Stec
     Bazy danych na dyskach optycznych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu w Białymstoku

Komunikaty
Jan Wołosz
     Prof. Janusz Kapuścik laureatem Nagrody im. Adama Mickiewicza dla Bibliotekarza Polskiego
     POLAND FIRST TO FIGHT. Polski plakat wojskowy

Sprawozdanie
Mirosław Frydrych
     Ogólnopolskie Seminarium Bibliotekarzy Szkół Artystycznych "Programy edukacyjne w bibliotece. MUZYKA - KSIĄŻKA - SZTUKI PIĘKNE". Wałbrzych 6-8 kwietnia 2000 r.


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Aleksander Radwański - Nr 5/2000 (14) czerwiec. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. - Czasopismo elektroniczne. - Elektroniczne dokumenty. - : http://www.ebib.pl/2000/14/index.php. - ISSN 1507-7187