Biuletyn EBIB 5/2000 (13) maj, Granty dla bibliotek

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 5/2000(13) maj

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Aleksander Radwański

Redaktor prowadzący:
Bożena Bednarek-Michalska

Korekta:
Joanna Grześkowiak
Jadwiga Wielgut-Walczak
Monika Niemirowska
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:
Stanisław Skórka

redakcja.ebib@gmail.com


Granty dla bibliotek

Felieton wstępny

Artykuły
Edyta Urbańska
     Granty unii europejskiej - propozycja 2000
Leszek Chmielewski
     Granty Unii Europejskiej - 5PR
Teresa E. Szymorowska
     Granty dla bibliotek publicznych
Elżbieta Niwińska
     Subwencje Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Anna Uryga
     Programy wspierające działalność bibliotek medycznych analiza trendów w Polsce i na świecie
Krystyna Fronk
     Projekty badawcze finansowane ze środków własnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Warsztaty
Lidia Derfert-Wolf, Bożena Bednarek-Michalska
     Granty w Internecie i innych źródłach informacji

Recenzja
Maria Wrocławska
     Recenzja seminarium "Granty Dla Bibliotek", 30 - 31 marca 2000, Poznań

Komunikaty
     Network Library Program OSI
     Warto wiedziec...
     Życzenia dla EBIB


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Aleksander Radwański - Nr 5/2000 (13) maj. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. - Czasopismo elektroniczne. - Granty dla bibliotek. - : http://www.ebib.pl/2000/13/index.php. - ISSN 1507-7187