Biuletyn EBIB 4/2000 (12) kwiecień, Numer jubileuszowy

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 4/2000(12) kwiecień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Szymon Matuszewski

Redaktor prowadzący:
Aleksander Radwański

Korekta:
Joanna Grześkowiak
Jadwiga Wielgut-Walczak
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:
Stanisław Skórka

redakcja.ebib@gmail.com


Numer jubileuszowy

Felieton wstępny

Artykuły jubileuszowe
Szymon Matuszewski
     Felieton jubileuszowy naczelnego
Bożena Bednarek-Michalska
     EBIB - historycznie rzecz ujmując...
Barbara Szczepańska
     Jak redagowany jest serwis "Czasopisma bibliotekarskie"
Aleksander Radwański
     Z pamiętnika redaktora technicznego

Artykuły
Anna Komperda
     Biblioteki polskie w Internecie na przełomie wieku
Jolanta Sobielga
     Czynniki kształtujące opinie studentów o bibliotece
Magdalena Gogulska
     Studentów portret własny
Andrzej Dróżdż
     W Krakowie o kodeksach średniowiecznych z Sankt Gallen

Komunikaty:
     Apel do bibliotek
     Ocena EBIBu przez Czytelników
Anna Filipowicz
     Warto wiedzieć...


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Szymon Matuszewski - Nr 4/2000 (12) kwiecień. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. - Czasopismo elektroniczne. - Numer jubileuszowy. - : http://www.ebib.pl/2000/12/index.php. - ISSN 1507-7187