Biuletyn EBIB 3/2000 (11) marzec, Biblioteki fachowe

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 3/2000(11) marzec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Szymon Matuszewski

Redaktor prowadzący:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Joanna Grześkowiak
Jadwiga Wielgut-Walczak
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:
Stanisław Skórka

redakcja.ebib@gmail.com


Biblioteki fachowe

Felieton wstępny

Artykuły
Ewa Gryguć
     Biblioteka kancelarii prawniczej Sołtysiński, Kawecki & Szlezak. Doradcy Prawni w Warszawie
Agnieszka Kotecka:
     Biblioteka prawnicza kancelarii Hunton & Williams
Izabella Skrzypińska
     Biblioteka firmy prawniczej Baker & McKenzie
Barbara Szczepańska
     Biblioteka kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna
Anna Adamek
     Biblioteka Muzealna - z doświadczeń Muzeum Narodowego Nauki i Techniki w Ottawie
Marcia Mordfield
     The Ottawa Jewish Archives
Mary Lee Kennedy
     Information in context. Microsoft information services approach
Angela Carito-Walmsey
     The Role of A Library Technician in a Canadian Special Library

Komunikaty:
Izydor Statkiewicz
     Zapraszamy na kursy do Wrocławia
Barbara Szczepanska
     Warto wiedziec...


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Szymon Matuszewski - Nr 3/2000 (11) marzec. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. - Czasopismo elektroniczne. - Biblioteki fachowe. - : http://www.ebib.pl/2000/11/index.php. - ISSN 1507-7187