Biblioteki to baza adresowa polskich bibliotek (w kraju i za granicą), które udostępniają swoje witryny w Internecie. Można ją przeszukiwać według różnorodnych kryteriów, m.in. nazwy biblioteki, jej lokalizacji (miejscowości i województwa), systemu bibliotecznego, typu i statusu biblioteki, posiadające angielską wersję witryny. Baza umożliwia połączenie ze stroną WWW biblioteki lub po włączeniu opcji [więcej] prezentuje podstawowe dane o bibliotece, takie jak: adres strony WWW, e-mail, typ biblioteki, jej status (czy jest naukowa) nazwę systemu bibliotecznego, czy udostępnia katalog on-line oraz podaje jej lokalizację (miejscowość, województwo, powiat).

Baza jest aktualizowana na bieżąco. Obecnie zawiera 3083 opisów.

Wszelkie uzupełnienia lub korekty można wprowadzać w widoku opisu szczegółowego (link uwagi/uzupełnienia/korekta pod opisem)

Bazę bibliotek redagują: Anna Komperda, Joanna Broniarczyk, Bożena Grocholska