Archiwum konferencji polskich – 2007

16-17.01 – Warszawa – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bibliologia a warsztat badawczy nauk humanistycznych i społecznych. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

16.01 – Gdańsk – Biblioteka. Co to jest? Gdzie to jest? Czyli o reklamie i marketingu bibliotecznym. Organizator: Ateneum Szkoła Wyższa oraz Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku.

17.01 – Warszawa – Digitalizacja zasobów informacyjnych W poszukiwaniu cyfrowych informacji. Organizator: Centrum Promocji Informatyki.

06-07.02 – Wrocław – Konferencja Koncepcje przyszłości i analiza wprowadzanych zmian w bibliotekach w Polsce i na świecie. Organizator: Fundacja Bertelsmanna, Urząd Miasta Wrocław oraz Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

29-30.03 – WarszawaZachowajmy przeszłość dla przyszłości – nowoczesne technologie konserwacji zbiorów bibliotecznych. Organizator: Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

13.04 – ChorzówPsychologia w bibliotece. Biblioteka WSB w Poznaniu, Wydział zamiejscowy w Chorzowie.

17.04 – Warszawa – II Seminarium INFOBROKER: Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji. Organizator CPI.

16-17.04 – Kielce – Przyszłości MAK-a jako zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką. Organizator: Wojewódzkie Biblioteki Publiczne w Kielcach i Krakowie oraz BN.

19-20.04 – Warszawaogólnopolska konferencja bibliotek powiatowych pt. Model biblioteki powiatowej – jaki? Organizatorzy: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

25.04 – WarszawaI Krajowa konferencja bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Organizatorzy: Instytut Badań w Oświacie, Biblioteka w szkole, MOL.

01-03.05 – BiałowieżaOgólnopolska Konferencja Wikimedia Polska 2007. Projekty Wikimedia na tle ruchu wolnego oprogramowania i wolnej twórczości. Organizator: Stowarzyszenie Wikimedia Polska i Zespół Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży.

11-12.05 – Warszawa – Ogólnopolska Konferencja Fonotek Fonoteka wczoraj, dziś i jutro, Organizator: Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka Narodowa.

29-31.05 – Warszawa – IX ogólnopolskie warsztaty nt. Języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Organizator: SBP i BN.

4-6.06 Białystok – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura organizacyjna w bibliotece. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka im. J .Giedroycia w Białymstoku.

04-05.06. – Kraków – XIII Międzynarodowa konferencja naukowa Przenikanie i rozpowszechnianie idei oraz doświadczeń: zagadnienia międzynarodowego bibliotekoznawstwa porównawczego. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ.

04-06.07 – WrocławWrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Organizator: Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

19-20.06 – Rzeszów – Międzynarodowa konferencja „Biblioteki publiczne – współpraca w Euroregionach” Rzeszów-Krasiczyn. Organizatorzy: ZG SBP, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Krośnieńska Biblioteka Publiczna.

03-07 – WarszawaEuropean Integration: conditions and challenges for libraries, 36 konferencja LIBER (po raz pierwszy w Polsce). Organizatorzy: BN, BUW.

12-15.09 – Kraków The Education, Training and Continuing Development of the Health Library & Information Workforce. Organizator Biblioteka Medyczna UJ.

17-19.09 – Łańcut – Ogólnopolska Konferencja Muzycznych Bibliotek Naukowych Zbiory Europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach w Polsce, Muzeum-Zamek w Łańcucie. Organizatorzy: Instytut Muzykologii UJ, Sekcja Bibliotek Muzycznych ZG SBP, Polska Grupa Narodowa IAML.

18-19.09 – Lublin – Konferencja Biblioteki publiczne Lubelszczyzny 1944-2007. Dzieje – funkcje – działalność. Organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

20-22.09 – Międzyzdroje – Ogólnopolska konferencja naukowa Książka i jej czytelnik – dokąd zmierzamy. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego.

20-21.09. – Sosnowiec – IX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych: PARTNERZY BIBLIOTEK. Organizator: Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

25-28.09 – Zakopane – IX Krajowe FORUM Informacji Naukowej i Technicznej, pt.: Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych. Organizator: Polskie Towarzystwo Informacji naukowej.

12-13.10 – Warszawa – VI Forum SBP i Konferencja Jubileuszowa Przyszłość bibliotek w Polsce , Biblioteka Narodowa. Organizatorzy: ZG SBP.

17-19.10 – Chorzów Zarządzanie marketingowe biblioteką. Biblioteka WSB w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

23-24.10 – Toruń – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej – przeobrażenia bibliologii polskiej. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

25-26.10 Szczecin – Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Publicznych: Dziecko w przestrzeni informacyjnej biblioteki. Bezpieczne media: promocja i edukacja”. Organizator: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie.

08.11 – Warszawa – III seminarium z cyklu Infobroker „Efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych Sieci”.

8-9.11. – Bogatynia – Konferencja regionalna Jaka biblioteka, jaki bibliotekarz?. Organizatorzy: Dolnośląska Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni, SBP.

15-16.11. – Gdańsk – Konferencja ogólnopolska Problemy architektury informacji o kulturze regionu. Organizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

16.11. – Warszawa – Ogólnopolska konferencja „Produkty BIREME do obsługi baz danych CDS/ISIS „. Organizator IMBiGS.

16-17.11 – WarszawaI Międzynarodowa Konferencja READCOM. Organizator: Biblioteka Publiczna im W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

20-21.11 – WarszawaPo potopie.Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku.Diagnozy i postulaty. Organizator:Uniwersytet Warszawski i Biblioteka Główna Wojewódźtwa Mazowieckiego.

21.11 – Gdańsk – II Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Elektroniczny wizerunek biblioteki. Organizator: Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku.

26.11.- Warszawa – Międzynarodowa konferencja pt. „BIBLIOTEKI PUBLICZNE – WSPÓŁPRACA W EUROREGIONACH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I PROMOCJI CZYTELNICTWA”. Organizator: SBP, Biblioteka Narodowa, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

28-29.11 – Warszawa – Ogólnopolska Konferencja Pracuj lokalnie, myśl globalnie. Opracowanie i wyszukiwanie informacji w bibliotekach, 2007 r. Organizatorzy: Komisja Opracowania Rzeczowego ZG SBP, BN.

06-07.12 – Wrocław – Międzynarodowa konferencja naukowa Świat w obrazach: zbiory graficzne w instytucjach kultury, ich typologia, organizacja i funkcje. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

06-08.12 – Toruń – Internet w bibliotekach. Open Access. Konferencja EBIB. 6 grudnia – impreza towarzysząca IV warsztaty PCSS „Biblioteki Cyfrowe”. Organizatorzy: KWE SBP I BG UMK.

Dodaj komentarz