Archiwum konferencji polskich – 2010

12.01. – WarszawaAspekty prawne i technologiczne dogitalizacji pismiennictwa. Organizator: CPI.

14-15.01. – Toruń – II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce. Organizatorzy: EBIB, BGUMK, eIFL, OSI, PFBN.

19.02. – Wrocław – Seminarium „Otwarte zasoby edukacyjne” . Organizator: Dolnośląskaj Biblioteka Pedagogiczna.

1.03. – Warszawa Konferencja Otwarta Polska. Organizator: Collegium Civitas.

03-05.03 – Cieszyn – „Miasto książek” oraz konferencja naukowa „Między teorią a praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach”. Organizator Książnica Cieszyńska.

26.03. – Chorzów – XXII FORUM Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Zamiejscowy w Chorzowie.

27-28.03 – Warszawa Konferencja Wikimedia Polska 2010. Organizator: Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

14.04. – Warszawa – Konferencja „Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego: digitalizacja i konserwacja tradycyjna„. Organizatorzy: Centralna Biblioteka Wojskowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych.

15-16.04. – Wrocław – IV Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Organizator: Instytut Badań w Oświacie.

15-16.04. – Warszawa – Information Architect Summit – Pierwszy Polski Zjazd Architektów Informacji. Organizator: Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

16.04 . – Toruń – Ogólnopolska konferencja Studenckich Kół Naukowych „Biblioteka 2.0 i co dalej? Organizator: Koło Naukowe Specjalistów Informacji przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

29.04. – Warszawa – VI seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE „WEB 2.0 W PROMOCJI I ORGANIZACJI INSTYTUCJI KULTURY„. Organizator: Centrum Promocji Informatyki.

cały czerwiec – Poznań – Wrocław – Warszawa – Kraków i inne – „Usługa powszechnej archiwizacji – zabezpieczenie i archiwizacja danych w środowisku naukowym” organizowanych przez uczestników konsorcjum projektu „Platforma Obsługi Nauki PLATON” i PCSS Poznań.

07-08.06. Kraków – XVI Konferencja Naukowo-Edukacyjna „Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w 21 wieku”. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego .

08.06. – Warszawa – Polskie Biblioteki Publiczne: Internet – Aktywacja! Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Książki, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

09-11.06. – Warszawa – „Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 2010”. Organizator: Biblioteka Narodowa.

09-11.06. – Wrocław – XXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych – „Zasoby biblioteczne na wyciągnięcie ręki – model własnościowy a model otwarty”. Organizator: Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu.

10.06. – Poznań – Konferencja „Utwór audiwizualny – zakres pojęcia i ochrony prawnej”. Organizatorzy: Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych.

15-17.06. – Łódź – IV Konferencja Biblioteki PŁ „Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece?” Organizator: Biblioteka Politechniki Łódzkiej.

18.06 – Warszawa Seminarium prawne dla bibliotekarzy cyfrowych. Organizatorzy: EBIB i Biblioteka Narodowa.

9-11.07. – Gdańsk Wikimania 2010. Międzynarodowe spotkanie wikipedystów. Organziatporzy: Stowarzyszenie Wikimedia i Stowarzyszenie „Wiki w Polsce”.

8-10.09 – Wielka Wieś koło Krakowa – XII ogólnopolska konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych zatytułowana: Biblioteki akademickie: w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, w społeczności lokalnej. Organizator: Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych SBP, Firma Księgarska Wiesława Juszczaka.

09-10.09. – Lublin – V Forum Młodych Bibliotekarzy „Jakość bibliotek w naszych rękach”. Organizatorzy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie.

14-15.09 – Warszawa – Ogólnopolska konferencja „E-learning wyzwaniem dla bibliotek II”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

20-21.09. – Olsztyn – Konferencja „Biblioteka otwarta na zmiany – wolny dostęp do zbiorów„. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie.

22.09. – Elbląg – Konferencja „Wirtualny wymiar edukacyjnej działalności bibliotek”. Organizatorzy: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu oraz Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida.

18-22.10. – PoznańIII Konferencja „Polskie Biblioteki Cyfrowe”. Organizator: PCSS i Fundacja Poznańskich Bibliotek Naukowych, Biblioteka Kórnicka PAN.

04-05.11. – Kraków – I Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych: „Książka czy plik, tradycja czy nowoczesność?” Organizatorzy: Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we współpracy z Targami w Krakowie.

09.11. – Warszawa – Konferencja „Nigdy i nigdzie bez książki. Biblioteki i księgozbiory w życiu i pracach
Alodii Kaweckiej-Gryczowej i Józefa Grycza.”
Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

16-17.11. – Warszawa – Konferencja „Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce”. Organizatorzy: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pracownia Informacji Europejskiej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

18.11. – Warszawa – Konferencja Transparency Camp. Organizator: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

18-19.11. – Warszawa – Konferencja Kultura 2.0. Kultura odnawialna. Organizator: narodowy Instytut Audiowizualny.

22-23.11. – Warszawa – Kongres bibliotek publicznych. Organizator: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

25-26. 11. – Warszawa – IX konferencja z cyklu: „Automatyzacja bibliotek publicznych”. Organizatorzy: Komisja Automatyzacji Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Biblioteka Narodowa.

26.11. – Chorzów – Warsztaty dla bibliotekarzy „Fundusze unijne dla bibliotek”. Organizator: Biblioteka WSB w Chorzowie.

04.12. – Warszawa – Międzynarodowy Open Data Day. Organizator: Centrum Cyfrowe.

09.12 – Poznań – Stagnacja czy kreacja? Biblioteka w procesie aktywizacji kulturalnej miasta, Organizator: Biblioteka Raczyńskich.

15-16.12. – Katowice – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE. Organizatorzy: PTIN, Instytuty Bibliotekoznawstwa UŚ i UJ.

Dodaj komentarz