Archiwum konferencji polskich 2016

22.01. – Warszawa – Warsztaty „Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne”. Organizator: SBP.

29.01. – Chorzów – Konferencja „Biblioteka dla Przyszłości III”. Organizator: BIBLIOTEKA Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

29.02 – Lublin – Konferencja „Problemy organizacji nowoczesnej biblioteki naukowej: w 40-lecie śmierci ojca dra hab. Romualda Gustawa OFM”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych

8.03. – Łódź – Seminarium Kierunek e-książka. Dźwięk, tekst i obraz„. Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.

15.03. – Łódź – Seminarium „Biblioskan – monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych”. Organizatorzy: Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego

15-16.03. – Warszawa – Konferencja naukowa „Książka i technologie w przeszłości i dziś”. Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski.

17-18.03. – Toruń – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Biblioteki. Książki. Media„. Organizator: Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT.

17-18.03. – Olsztyn – Ogólnopolska konferencja „Nie zmuszajmy dzieci do czytania – nowe spojrzenie na czytelnictwo dziecięce”. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

12-14.04. – Kraków – Open Education Global Conference 2016. Organizatorzy: Open Education Consortium, Akademia Górniczo-Hutnicza AGH.

25-26.04. – Kielce – Piąta Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, INFORMACJA – MIĘDZY PODZIAŁAMI A WSPÓLNOTĄ”.
Organizator: Instytut Dziennikarstwa i Informacji. Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach.

6.05. – Warszawa – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od skryptoriów po nowe media„. Organizator: Koło Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

11-13.05. – Gdańsk – X Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Zarządzanie Jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej”. Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej oraz Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

13.05. – Warszawa – Seminarium „Biblioteki otwarte na młodych. Jak budować relacje z młodymi czytelnikami?”. Organizator: Fundacja Civis Polonus.

19-20.05. – Bydgoszcz – I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”. Organizator: Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

2.06 – Warszawa – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE – Wielkie Otwarcie? Otwarta nauka i edukacja. Organizator: Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

6.06. – Kraków –  seminarium „Warsztat pracy infobrokera”. Organizator: Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji.

13.06. – Warszawa –  konferencja „Cyfrowe wyzwania 2016”. Organizator: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

16-17.06. – Kraków – Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych. Czytelnictwo – nowa jakość. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

20-21.06. – Warszawa – III Ogólnopolskim Seminarium użytkowników oprogramowania Omega PSIR. Organizator: Politechnika Warszawska. Zaproszenie

22-24.06. – Rogów – 7 Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Rozmowy o bibliotekach”. Organizator: Biblioteka Politechniki Łódzkiej.

29.06.-01.07. – Białystok – XXXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych ”Biblioteka przyszłości”. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

11-16 lipiec – KrakówDigital Humanities. Organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny i Jagielloński w Krakowie.

30.08. – Warszawa –  seminarium Badania Naukowe „Ocena I Rozwój Czasopism Naukowych – Podnoszenie Jakości I Standardów Wydawniczych”. Organizator: Centrum Promocji Informatyki. Formularz uprawniający do zniżki.

15-16.09. – Wrocław –  V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Organizatorzy: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego­.

15-16.09. – Opole – 11. Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem „W bibliotece wszystko gra„. Organizatorzy: Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. A. Smolki w Opolu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Opolu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej oraz Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Opolu.

16.09. – Słupsk  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa”. Organizatorzy: Zarząd Okręgu Pomorskiego; Zarząd Oddziału Słupskiego; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku; Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku

19-20.09. – GdańskCzasopisma naukowe w bibliotekach – zmierzch czy świt? Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

26-27.09. – Kraków – seminarium Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy. Organizatorzy: Biblioteka Politechniki Krakowskiej i Elsevier B.V.

29-30.09. – Wrocław – Konferencja „Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy„. Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

06–07.10. – Lublin – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu. Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zespół Historii Książki i Bibliotek przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

06–07.10. – Wrocław – Konferencja „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich  wykorzystanie”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,   Dolnośląska  Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu oraz Instytut  Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

06–07.10. (przełożona na kwiecień 2017) – Poznań – międzynarodowa konferencja DATeCH. Organizator: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

14-15.10. – Wrocław – Humanistyka Cyfrowa, warsztaty. Organizatorzy: DARIAH-PL , Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr , Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe , Instytut Filologii Romańskiej UWr., Centrum Cyfrowe.

17-18.10. – Lublin – II Kongres Edukacji Medialnej „Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych”. Organizatorzy: PTEM, UMCS.

20-21.10. – Łódź – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”. Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ, Muzeum Miasta Łodzi.

25.10. – Łódź – robocze seminarium bibliotek technicznych POLBIT Znaczenie wypożyczalni międzybibliotecznej w kontekście rozwoju usług elektronicznych. Organizator: Biblioteka Politechniki Łódzkiej.

26-27.10. – Kraków – Małopolskie Forum Bibliotek 2016. Kierunek: Integracja. Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, SBP i inni.

26-27.10. – Warszawa – CopyCamp – międzynarodowa konferencja o prawie autorskim. Organizator: Fundacja Nowoczesna Polska.

08-09.11. – Poznań – III Konferencja DARIAH-PL.  „Inspiracje–Innowacje–Człowiek”. Organizatorzy: PCSS Poznań wraz z Konsorcjum Dariah-PL.

08-09.11. – Zielona Góra – Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – inkluzja w świecie informacji i kultury – teoria i praktyka. Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze.

17-18.11. – Zielona Góra – Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich Organizator: Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego.

17-18.11. – Toruń – II Ogólnopolska konferencja oprawoznawcza. Introligatorzy i ich klienci. Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Książnica Kopernikańska w Toruniu.

23-24.11- Wrocław – Konferencja „Kultura książki w humanistyce współczesnej” z okazji 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Organizator: IINiB UWr.

28-29.11- Łódź – Konferencja Fenomenalna Biblioteka. Komunikacja. Organizator: Fundacja Fenomen.

01-02.12. – Katowice – konferencja Zarządzanie informacją w nauce. Organizator: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.

01-02.12. – Szczecin – II Ogólnopolska Konferencja „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: w służbie nauki i edukacji”. Organizator: Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie.

02.12. – Wrocław –  VIII Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich Nowe projekty, cenne inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek naukowych. Organizatorzy:  Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.

08.12. – Katowice –  X Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Komunikacja w środowisku naukowym”. Organizatorzy:  Koło Naukowe Bibliotekoznawców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.

08-09.12. – Warszawa – Konferencja „Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives”. Organizator: Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW.

16.12. – Dąbrowa Górnicza –Ogólnopolskie Forum Wydawnictw Naukowych. Organizator: Wydawnictwo Naukowe i Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.