Numer 125 – Otwarta nauka i edukacja

Biuletyn EBIB nr 7/2011(125)

Bożena Bednarek-Michalska – Felieton otwartościowy

Artykuły

Ewa Rozkosz, Krzysztof Juszczyk – Otwarta konferencja
Jan Markowic, Jan Kusiak – OpenAGH — niedokończone studium przypadku
Iryna Kuchma – Polityka i strategie otwartego dostępu. Zalecenia dla decydujących się na wprowadzenie otwartego dostępu

Wywiad

Suber – przywódca ruchu bez lidera – rozmowa Richarda Poyndera z Peterem Suberem

Badania, teorie, opinie

Jolanta Mazurek – Potrzeby informacyjne kluczowych grup użytkowników polskich bibliotek cyfrowych. Raport z badania
Bożena Bednarek-Michalska, Marcin Werla – Status prawny obiektów cyfrowych w polskich bibliotekach cyfrowych — analiza techniczna stanu w roku 2011
Urszula Drogomirecka – Motywacje wyboru zawodu bibliotekarza

Komunikat

Beata Matejesiek-Rodriguez – Dozwolony użytek — wyciąg z przepisów prawa do praktycznego użytku

Sprawozdania

Sylwia Wołek-Biernat – Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowo-edukacyjnej pt. „Jak uczyć studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (INIB)?
Dorota Lipińska – Ogólnopolska Konferencja Sponsoring i PR kultury i sztuki — praktyczne podpowiedzi, jak znaleźć sponsora
Edyta Kotyńska – 100. Kongres Bibliotekarzy Niemieckich — Berlin 2011
Magdalena Targońska, Maja Wilczewska-Wojczyszyn – Jak bibliotekarz bibliotekarzowi… o Otwartych Zasobach Edukacyjnych” — sprawozdanie z warsztatów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.

Redakcja numeru: Bożena Bednarek-Michalska
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Zuzanna Helis, Iwona Sójkowska.
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski.

Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 7/2011 (125) październik.
Stowarzyszenie EBIB, 2011. Czasopismo elektroniczne. Tytuł numeru. http://www.ebib.pl/2011/125. ISSN 1507-7187.


Bożena Bednarek-Michalska

EBIB

Felieton otwartościowyEwa Rozkosz

Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław
Krzysztof Juszczyk
Student Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań

Otwarta konferencja

Streszczenie:Autorzy opisują otwartą konferencję jako nowy kanał komunikacji naukowej powiązany z ideą otwartego dostępu do nauki. Chodzi o nieograniczony w przestrzeni i w czasie dostęp do wszelkich treści: prezentacji, referatów, posterów, zapisu wystąpień i dyskusji, jakie powstają przed, w trakcie i po konferencji. Porównują otwarte konferencje z dotychczasowymi modelami i pokazują różnice, wskazują także, że jest to rozszerzenie oferty dla nauki i edukacji. Autorzy proponują włączenie idei otwartej konferencji w obręb zainteresowań bibliotekarzy.

Słowa kluczowe: otwarta nauka, open access, otwarta konferencjaJan Marković, Jan Kusiak

Centrum e-Learningu AGH

OpenAGH — niedokończone studium przypadku

Streszczenie:8 stycznia 2010 r. zaczęło funkcjonować Open AGH — pierwsze w Polsce ogólnouczelniane repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych. Niniejszy artykuł przybliża historię jego powstania, problemy, które jego twórcy napotkali po drodze oraz decyzje, które musieli podjąć. Autorzy mają nadzieję, że artykuł będzie inspiracją i pomocą dla tych uczelni, które zdecydują się prowadzić podobną politykę edukacyjną.

Słowa kluczowe: otwarte zasoby edukacyjne, open accessIryna Kuchma

EIFL

Polityka i strategie otwartego dostępu. Zalecenia dla twórców polityk uczelnianych

Streszczenie:Celem artykułu jest promowanie edukacji i badań, które obecnie są prowadzone w ramach rozwijających się ruchów społecznych, takich jak: otwarty dostęp do wiedzy, otwarte dane surowe, otwarta edukacja, otwarta nauka czy otwarte innowacje. Autorka stara się przedstawić, jaką politykę i jakie strategie stosuje się na świecie i jakie korzyści z nich wynikają dla instytucji, które je wdrażają. Przytacza zalecenia, które mogą wspomóc osoby działające na rzecz otwartości.

Słowa kluczowe: open access, otwarty dostęp do wiedzyRichard Poynder

Information Today, Inc.

Suber – przywódca ruchu bez lidera

Słowa kluczowe: otwarte zasoby edukacyjne, open accessJolanta Mazurek

PAN Biblioteka Kórnicka
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Potrzeby informacyjne kluczowych grup użytkowników polskich bibliotek cyfrowych. Raport z badania

Streszczenie:Artykuł prezentuje potrzeby informacyjne trzech głównych grup użytkowników sieci polskich bibliotek cyfrowych: hobbystów, pracowników naukowych oraz studentów. Opiera się on na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli ww. grup użytkowników bibliotek cyfrowych, na początku 2011 r

Słowa kluczowe: biblioteki cyfrowe, badania użytkowników bibliotek cyfrowych, potrzeby informacyjne użytkowników bibliotek cyfrowych, użyteczność bibliotek cyfrowychBożena Bednarek-Michalska

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Marcin Werla

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Status prawny obiektów cyfrowych w polskich bibliotekach cyfrowych — analiza techniczna stanu w roku 2011

Streszczenie:Artykuł dotyczy problemu opisywania statusu prawnego obiektów w polskich bibliotekach cyfrowych. Badania pokazują, że polscy bibliotekarze nie ujednolicili zapisu, a powszechnie występujące nieścisłości utrudniają dalsze wykorzystanie danych o zasobach polskich bibliotek, w tym wysyłanie tych danych do Europeany. Autorzy starają się opisać i wyjaśnić zawiłości związane z wprowadzaniem metadanych i wymogami międzynarodowymi.

Słowa kluczowe: biblioteki cyfrowe, status prawny obiektu cyfrowego, metadane opisowe, standardy biblioteczneUrszula Drogomirecka

Absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Motywacje wyboru zawodu bibliotekarza

Streszczenie:Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie — co skłania bibliotekarzy do wyboru tego właśnie zawodu, co charakteryzuje tę profesję. Determinanty, które skłoniły osoby pracujące na stanowisku bibliotekarza do wyboru właśnie tego zawodu, przedstawiono na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez pracownice Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego oraz Biblioteki Jagiellońskiej oraz na podstawie odpowiedzi uzyskanych od użytkowników internetowego Forum EBIB.

Słowa kluczowe: zawód bibliotekarza, motywacje zawodoweBeata Matejesiek-Rodriguez

Koalicja Otwartej Edukacji

Dozwolony użytek — wyciąg z przepisów prawa do praktycznego użytku

Słowa kluczowe: biblioteki, prawo autorskieSylwia Wołek-Biernat

Redakcja EBIB

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowo-edukacyjnej pt. „Jak uczyć studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (INIB)?

Słowa kluczowe: kształcenie bibliotekoznawców, nauczanie na poziomie wyższymDorota Lipińska

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Ogólnopolska Konferencja Sponsoring i PR kultury i sztuki — praktyczne podpowiedzi, jak znaleźć sponsora

Słowa kluczowe: sponsoring, Public Relations, instytucja kulturyEdyta Kotyńska

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

100. Kongres Bibliotekarzy Niemieckich — Berlin 2011

Słowa kluczowe: Deutscher Bibliothekartag, kongres, Berlin, bibliotekarstwo, Niemcy, organizacja, zarządzanie, transformacja, przyszłośćMagdalena Targońska, Maja Wilczewska-Wojczyszyn

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
Biblioteka Pedagogiczna

Jak bibliotekarz bibliotekarzowi… o Otwartych Zasobach Edukacyjnych” — sprawozdanie z warsztatów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.

Słowa kluczowe: Otwarte Zasoby Edukacyjne, metody aktywne w nauczaniu


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska – Nr 7/2011 (125) październik.
Stowarzyszenie EBIB, 2011. Czasopismo elektroniczne.Akcje bibliotek. http://www.ebib.pl/2011/125. ISSN 1507-7187.

Dodaj komentarz