Konferencje w Polsce 2024

22.05. Katowice (forma hybrydowa) XVII Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych pod tytułem „Użytkownik informacji w świecie dezinformacji”

6.06. Warszawa Jakiej ewaluacji potrzebuje humanistyka w Polsce? Organizator: Centrum Humanistyki Cyfrowej.

6-7.06. Częstochowa zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Organizatorzy: Rada Wykonawcza KDBASP i Dyrekcja Biblioteki Politechniki Częstochowskiej.

13-14.06. Kraków „50 lat Instytutu Studiów Informacyjnych UJ. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Organizator: Instytut Studiów Informacyjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

13-14.06. Kraków VIII Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych „Skąd się biorą czytelnicy?”. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Patronat medialny EBIB.

18-20.06.  Poznań  II Kongres Bibliotek Szkół Wyższych. Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, Stowarzyszenie EBIB.

27-28.06. Lublin 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu KSI@ŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSI@ŻCE „Praktyki lekturowe w dobie nowych mediów i technologii”. Organizatorzy: Katedra Informatologii Bibliologii i Edukacji Medialnej UMCS w Lublinie; Department of Social Communication and Information Activities Lviv Polytechnic National University; Department of Social Communication Lesya Ukrainka Volyn National University; Department of Media Communications Ukrainian Academy of Printing.

23.09. Wrocław – 4. Forum Dobrych Praktyk „Za horyzontem zdarzeń: Biblioteki na skrzyżowaniu sztucznej inteligencji, cyfryzacji i potrzeb czytelników”. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

16-18.09.  Szczecin  XLI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Sztuczna inteligencja a biblioteki medyczne – czy jesteśmy u progu transformacji?”. Organizator: Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Patronat medialny EBIB.

26-27.09.  Lublin  IV Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech „Bibliograficzne bazy danych: orientacja na przyszłość”. Organizator: Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej (CINT), koordynator Konsorcjum BazTech. Patronat medialny EBIB.

17-18.10. Warszawa Konferencja Naukowa „Cele zrównoważonego rozwoju – wyzwanie dla bibliotek”. Organizator: Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Patronat medialny EBIB.

24-25.10.  Warszawa  Konferencja Międzynarodowa „ReInforce! Wzmacnianie polityki otwartości w nauce na Uniwersytecie Warszawskim”. Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW), Repozytorium Instytucjonalne UW, Repozytorium Danych Badawczych UW oraz PCG Academia.

14-15.11.  Lublin  8. Seminarium z cyklu Otwieranie Nauki: Praktyka i Perspektywy „Strategie rozwoju Otwartej Nauki”. Organizatorzy: Związek Uczelni Lubelskich i Elsevier. Patronat medialny EBIB.

21.11.  Warszawa  Konferencja Naukowa „Biblioteki Akademickie w Erze Cyfrowej: Transformacja, Przestrzeń, Wspólnota”. Organizator: Biblioteka Główna im. Władysława Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Patronat medialny EBIB.

21–22.11. Wrocław Konferencja naukowa „Efemery – druki, artefakty, zapiski, marginalia”. Organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz PAN Biblioteka Gdańska.

oczekiwanie na nowy termin Opole (forma hybrydowa) III Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze Kształtowanie kultury czytelniczej. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. Patronat medialny EBIB.