Archiwum konferencji polskich 2023

20-21.11.  Warszawa  „Niedoceniane bogactwo – wykorzystanie danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych w badaniach naukowych”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Patronat medialny EBIB.

16.11. – Gdańsk  „Biblioteki – Archiwa – Miasto. Dziedzictwo kultury w zwierciadle cywilizacji”. Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Gdańsku i PAN Biblioteka Gdańska.

25.10.  Ożarów Mazowiecki – „Biblioteka BLISKO Czytelnika – spotkania ludzi książki”. Organizator: Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim. Patronat medialny EBIB.

19.10.  Warszawa  „Cywilizacja wiedzy – wyzwanie dla bibliotek”. Organizator: Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Patronat medialny EBIB.

10-11.10. – Łódź – 7. Seminarium z cyklu Otwarta Nauka – praktyka i perspektywy. Organizatorzy: Elsevier, Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat medialny EBIB.

28-30.09.  Opole  VII Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, IX edycja opolska – ,,Biblioterapia we wzmacnianiu rezyliencji”. Organizatorzy: Regionalny Zespół Placów Wsparcia Edukacji, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Patronat medialny EBIB.

25.09.  Wrocław  3. Forum Dobrych Praktyk „Przyszłość bibliotek w UE – szanse i wyzwania, polityka otwartości”. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

21-22.09. – Toruń – Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP). Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.

15-16.09.  Kraków  Warsztat Pracy Infobrokera – WPI 5.0. Organizatorzy:
Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji oraz Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

14-15.09.  Białystok  „Biblioteka [w] transformacji”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Patronat medialny EBIB.

12-13.09. – Warszawa  ART DATA. Organizator: Dyrekcja Projektów Polska Cyfrowa. Konferencja on-line.

11-12.09. – Kraków – XL Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Na gruncie praktyki”. Organizator: Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Patronat medialny EBIB.

29-30.06.  Wrocław  Międzynarodowa konferencja „Retrospective Bibliographies and European Print Cultures to 1830 : Challenges and Perspectives in the Digital Age”. Organizatorzy: Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych (CERL).

29-30.06.  Lublin (on-line Teams) – „Ksi@żka jest kobietą. Rynek książki (dla) kobiet. Przeszłość – stan obecny – perspektywy”. 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa KSI@ŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSI@ŻCE. Organizatorzy: Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej UMCS w Lublinie; Department of Social Communication and Information Activities, Lviv Polytechnic National University; Department of Social Communication, Lesya Ukrainka Volyn National University; Department of Media Communications, Ukrainian Academy of Printing.

1.06.  online  „Książka, biblioteka, bibliotekarz w tekstach kultury”. Organizator: Grupa Projektowa Koła Naukowego Infologów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

29-30.05.  Bydgoszcz  „Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki (3)”. Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Filozofii. Patronat medialny EBIB.

25-26.05. – Lublin – „Wyzwania współczesnego publikowania”. Organizator: Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej. Patronat medialny EBIB.

24.05.  Łódź  1 Sympozjum Bibliotekarzy Szkolnych i Pedagogicznych – „Biblioteka od – nowa”. Organizator: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi.

22.05. – Kraków + online – Biblioteki i archiwa przyszłości. Prawo autorskie wspierające misję publiczną sektora kultury. Organizatorzy: Centrum Cyfrowe, Uniwersytet Jagielloński, Future Law Lab.

17.05.  Warszawa  Konferencja „ExLibris Day in Poland 2023”. Organizator: Aleph Polska.

27.04.  Opole  II Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze „Czytanie buduje relacje”. Organizatorzy: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

24-26.04.  online  BookForum. Organizatorzy: Legimi, Literacka Technologie. Patronat medialny EBIB.

25.04.  online  „Rola bibliotek w upowszechnianiu idei otwartej nauki”. Organizator: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku – Biblioteka Uczelniana wraz z Zakładem Zarządzania, Zakładem Pedagogiki oraz Wydziałem Nauk o Zdrowiu. Patronat medialny EBIB.

18-19.04.  Poznań  „Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Pracownia Komunikacji Naukowej UAM. Patronat medialny EBIB.

16-17.03.  Kraków  „Synergia słowa i działania. Współczesne praktyki czytania, animacji i współtworzenia kultury czytelniczej”. Organizator: Instytut Nauk o Informacji, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

9.03. – Lublin (forma hybrydowa) 9 Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy „Innowacje w komunikacji z czytelnikami. Trendy – narzędzia – wdrożenia”. Organizator: Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Patronat medialny EBIB.