Archiwum konferencji polskich 2022

12-14.12.  BookForum 2022 (wirtualne). Organizatorzy: Legimi, Literacka Technologie. Patronat medialny EBIB.

6.12. Katowice XVI Ogólnopolskie Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych „Zagrożenie wykluczeniem w społeczeństwie informacyjnym”. Organizator: Koło Naukowe Infologów przy IBiIN UŚ.

1-2.12.  Gdańsk  VI Pomorska Konferencja Open Science: Polityki i Infrastruktury dla Otwartej Nauki. Organizator: Politechnika Gdańska. Patronat medialny EBIB.

30.11.-1.12. – Gdańsk  Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy : Wspieranie doskonałości naukowej. Organizator: Politechnika Gdańska.

24-25.11.  Kraków  IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie informacją w nauce”. Organizator: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.

17-18.11.  MS TEAMS  „Ideologie a komunikacja piśmienna” – konferencja naukowa. Organizator: Instytut Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego oraz czasopismo „Roczniki Biblioteczne”.

24.10.  Toruń  Wokół otwartego bibliotekarstwa. Seminarium naukowe projektu EODOPEN dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej. Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Stowarzyszenie EBIB. Patronat medialny EBIB.

18.10. – Warszawa  „Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową”. Organizatorzy: PCG Academia i Uniwersytet Warszawski.

29.09-1.10. – Opole –  VI Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, VIII edycja opolska Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych”. Organizator: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Patronat medialny EBIB.

22-23.09. – Kraków – Konferencji jubileuszowa z okazji 100-lecia
Biblioteki Głównej  Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie „Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece”. Organizator: Biblioteka Główna AGH. Patronat medialny EBIB.

20-21.09. – Kraków – Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP).

19.09. – Wrocław  2. Forum Dobrych Praktyk:  zasoby elektroniczne – aspekty prawne i statystyki. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

13-14.09. – Kielce – „Biblioteka Naukowa w świecie cyfrowym i analogowym”. Organizator:  Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej. Patronat medialny EBIB.

8-9.09. – Zabrze, Katowice  14. Forum Młodych Bibliotekarzy „Biblioteka w sercu”. Organizatorzy: Biblioteka Śląska, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach. Patronat medialny EBIB.

5-6.09. – Wrocław 39. Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

29-30.06. – Lublin / online   II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa MEDIA w KSI@ŻCE – KSI@ŻKA W MEDIACH. RYNEK- TECHNOLOGIE – KONSUMPCJA. Organizator: Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej. Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w Lublinie.

9-10.06.  Kraków  III konferencja naukowa z cyklu Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA) pod wiodącym tytułem „Architektura informacji z perspektywy UX”. Organizator: Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

9-10.06.  Kraków  VI Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych „Książka. Stan umysłu”. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Patronat medialny EBIB.

8.06.  on-line – Ogólnopolska Konferencja Naukowa SPOŁECZNY POTENCJAŁ BIBLIOTEK. Organizator: Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku –Biblioteka Uczelniana wraz z Zakładem Zarządzania, Zakładem Pedagogiki oraz Instytutem Nauk o Zdrowiu. Patronat medialny EBIB.

2.06. Katowice / online lub stacjonarnie Media społecznościowe w życiu studenta. Organizator: Koło Naukowe Infologów UŚ.

1.04. – Poznań / online –  „Udostępniać czy nie udostępniać? Rozważania w kontekście Ustawy o otwartych danych (2021)”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Pełnomocnik Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. Otwartej Nauki.

24-25.03. – Warszawa / online – Cyfrowa różnorodność : biblioteka w świecie technologii”. Organizator: Zespół Otwartej Edukacji.