Zespół grantowy EBIB (Grant Team)

dr Iwona Sójkowska – przewodnicząca Stowarzyszenia EBIB, bibliotekarka, specjalizacja informacja naukowa, zasoby elektroniczne nauki, open access (strona WWW)

President of the EBIB Association, librarian, specialization in scientific information, electronic science resources, open access, (website)

Lidia Derfert-Wolf – redaktor naczelna „Biuletynu EBIB”

President of Bulletin EBIB

dr Aleksander Radwański – informatyk, specjalizacja: oprogramowanie dla bibliotek, open source (strona www)

IT specialist, specialization: software for libraries, open source (website)

Barbara Szczepańska – bibliotekarka, specjalizacja: prawo autorskie (strona www)

librarian, specialization in copyright (website)

Marzena Marcinek – bibliotekarka, specjalizacja: informacja naukowa, zasoby elektroniczne nauki

librarian, specialization in scientific information, electronic science resources

Dagmara Sawicka – sekretarz Stowarzyszenia EBIB, specjalizacja: administratorka grantów

secretary of the EBIB Association, specialization: administrator of grants.