Czasopisma bibliotekarskie w Polsce

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Librorum

ISSN: 0860-7435
ukazuje się od roku: 1989
inst. sprawcza: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ
wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
częstotliwość: nieregularne
redaktor nacz.: dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska
e-mail: awniewiadomska@uni.lodz.pl
adres: ul. Matejki 34a 90-237 Łódź
tel.: (42) 635 5386
strony WWW: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/acta-universitatis-lodziensis-folia-librorum/, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/148
uwagi: Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie WWW na licencji CC BY-NC-ND

Biblioteka

ISSN: 1506-3615
ukazuje się od roku: 1997
inst. sprawcza: Biblioteka Uniwersytecka
wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
częstotliwość: rocznik
redaktor nacz.: dr Małgorzata Dąbrowicz
e-mail: dyrektor@amu.edu.pl
adres: Poznań 61-816, ul. Ratajczaka 38/40
tel.: (061) 829 3820
fax: (061) 829 3824
strony WWW: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b
uwagi: Recenzowane, punktowane (40 pkt.), pełne teksty dostępne na stronie WWW na licencji CC BY-SA 4.0

Biblioteka –  Centrum Informacji

ISSN: 1899-4458
ukazuje się od roku: 2008
wydawca: Agencja Sukurs
częstotliwość: kwartalnik
redaktor nacz.: Mirosława Bogacz
e-mail: miroslawa.bogacz@sukurs.edu.plbci@sukurs.edu.pl
adres: Kraków 31-520, skr. poczt. 209
tel.: (022) 832 3611
fax: (022) 832 3612
strony WWW: http://www.bibliotekawszkole.pl/centrum_informacji.php

Biblioteka i Edukacja

ukazuje się od roku: 2012
wydawca: Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
częstotliwość: półrocznik
redaktor nacz.: Ewa Piotrowska
e-mail: ewa.piotrowska@libpost.up.krakow.pl
adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel.: (12) 662 6364
strony WWW: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie
uwagi: Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie WWW na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Biblioteka Publiczna

ISSN: 2353-8007
ukazuje się od roku: 2017
wydawca: Agencja Sukurs
częstotliwość: miesięcznik
redaktor nacz.: Aleksandra Sobańska
e-mail: bibliotekapubliczna@sukurs.edu.pl​
adres: Warszawa 01-518, ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1
tel.: (022) 832 3611
fax: (022) 832 3612
strony WWW: https://www.bibliotekapubliczna.com

Biblioteka w Szkole

ISSN: 0867-5600
ukazuje się od roku: 1991
wydawca: Agencja Sukurs
częstotliwość: miesięcznik
redaktor nacz.: Juliusz Wasilewski
e-mail: bibliotekawszkole@sukurs.edu.pl
adres: Warszawa 00-950, skr. poczt. 109
tel.: (022) 832 3611
fax: (022) 832 3612
strony WWW: http://www.bibliotekawszkole.pl

Bibliotekarz

ISSN: 0208-4333
ukazuje się od roku: 1919
inst. sprawcza: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
wydawca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
częstotliwość: miesięcznik
redaktor nacz.: Elżbieta Stefańczyk
e-mail: e.stefanczyk@sbp.pl
adres: Warszawa 00-335, Konopczyńskiego 5/7
tel.: 600 433 877
fax: (022) 827 5296
strony WWW: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=2883&prev=497
uwagi: Pełne teksty dostępne w KPBC:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=17777

Bibliotekarz Lubelski

ISSN: 0137-9895
ukazuje się od roku: 1956
inst. sprawcza: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
częstotliwość: rocznik
redaktor nacz.: Grzegorz Figiel
e-mail: bibliotekarz.lubelski@gmail.com
adres: ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
tel.: (081) 5287402
fax: (081) 5287406
strony WWW: https://wbp.lublin.pl/index.php/category/bibliotekarz-lubelski/
uwagi: Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie WWW. Wszystkie numery archiwalne wydane od 1956 r. są dostępne w Bibliotece Cyfrowej WBP.

Bibliotekarz Lubuski

ukazuje się od roku: 1996
inst. sprawcza: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Okręgu w Zielonej Górze
częstotliwość: półrocznik
redaktor nacz.: Andrzej Buck
e-mail: m.simonjetz@wimbp.zgora.pl
adres: WiMBP im. C. Norwida al. Wojska Polskiego 9 65-077 Zielona Góra
strony WWW: http://bibliotekarzlubuski.pl/
uwagi: Pełne teksty dostępne na stronie WWW

Bibliotekarz Opolski

ISSN: 2083-7321
ukazuje się od roku: 2011
wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
częstotliwość: kwartalnik
redaktor nacz.: Agnieszka Hałubiec
e-mail: redakcja@bibliotekarzopolski.pl
adres: 45-081 Opole, ul. Piastowska 18-20
tel.: (77) 453 64 75
strony WWW: http://www.bibliotekarzopolski.pl/
uwagi: Pełne teksty dostępne na stronie WWW

Bibliotekarz Podlaski

ISSN: 1640-7806
ukazuje się od roku: 2000
inst. sprawcza: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
częstotliwość: kwartalnik
redaktor nacz.: Łukasz Zabielski
e-mail: bibliotekarzredakcja@ksiaznicapodlaska.pl  lukasz.zabielski@ksiaznicapodlaska.pl
adres: Białystok 15-097, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
tel.: (085) 67 67 221
fax: (085) 67 67 220
strony WWW: http://bibliotekarzpodlaski.ksiaznicapodlaska.pl
uwagi: Czasopismo recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie WWW

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski

ISSN: 1426-4218
eISSN: 1640-2200
ukazuje się od roku: 1999
wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
częstotliwość: kwartalnik
redaktor nacz.: Andrzej Marcinkiewicz
e-mail: amarcin@wbp.olsztyn.pl
adres: Olsztyn 10-117, ul. 1 Maja 5
tel.: (089) 527 9402
strony WWW: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/
uwagi: Pełne teksty dostępne na stronie WWW

Bibliotekarz Zachodniopomorski

ISSN: 0406-1578
ukazuje się od roku: 1959
inst. sprawcza: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica
częstotliwość: kwartalnik
redaktor nacz.: Lucjan Bąbolewski
e-mail: bzp@ksiaznica.szczecin.pl
adres: Szczecin 70-205, ul. Podgórna 15/16
tel.: (091) 481 9100, (091) 481 9110
fax: (091) 481 9115
strony WWW: https://www.ksiaznica.szczecin.pl/bibliotekarz-zachodniopomorski
uwagi: Pełne teksty dostępne na stronie WWW na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych)

Biblioterapeuta – Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

ISSN: ISSN 1641-6643
ukazuje się od roku: 1998
wydawca: Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne
częstotliwość: kwartalnik
redaktor nacz.: Krystyna Hrcyk
e-mail: dyrekcja@skiba.edu.pl
adres: Wrocław 50-238, Niemcewicza 2
tel.: (0-71) 322 76 82
fax: (0-71) 792 50 01

Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy

ISSN: 1734-6576
ukazuje się od roku: 2009
inst. sprawcza: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
częstotliwość: kwartalnik
redaktor nacz.: Jolanta Gwiożdzik
e-mail: bibliothecanostra@awf.katowice.pl
adres: Biblioteka Główna AWF ul. Mikołowska 72 A 40-065 Katowice
tel.: 32 207 51 35
strony WWW: http://www.bibliothecanostra.awf.katowice.pl/
uwagi: Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie WWW

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej

ISSN: 0006-3940
ukazuje się od roku: 1949
inst. sprawcza: Biblioteka Jagiellońska
wydawca: Uniwersytet Jagielloński
częstotliwość: rocznik
redaktor nacz.: Andrzej Obrębski
e-mail: andrzej.obrebski@uj.edu.pl
adres: Kraków
tel.: (012) 663-3560
fax: (012) 633-09-03
strony WWW: https://bj.uj.edu.pl/biuletynbj
uwagi: Spisy treści dostępne na stronie WWW. R. 1: 1949 – R. 67: 2017 dostępne w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej.

Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej

ISSN: 0373-174X
ukazuje się od roku: 1952
częstotliwość: półrocznik
redaktor nacz.: Wojciech Giermaziak
e-mail: sekretariat@gbl.waw.pl
adres: Warszawa 01-791, ul. Chocimska 22
tel.: (022) 849-74-04
strony WWW: http://www.gbl.waw.pl/, https://issuu.com/gownabibliotekalekarska
uwagi: czasopismo zawieszone w 2003 r., wznowione w 2016 r.

Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy

ISSN: 2300-5955
ukazuje się od roku: 2012
częstotliwość rocznik
redaktor nacz.: Anna Marcol
e-mail: biuletyn.bnb@gmail.com
adres: Warszawa 00-335, ul. Konopczyńskiego 5/7
tel.: (022) 8275296
strony WWW: http://bnb.oeiizk.waw.pl/index.html

Dialogi Biblioteczne. Biuletyn Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach

ISSN: 1899-2064
ukazuje się od roku: 2008
inst. sprawcza: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
częstotliwość: półrocznik
redaktor nacz.: Anna Marcol
e-mail: dialogi.biblioteczne@pbw.katowice.pl
adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 7 40-132 Katowice
tel.: 32 258-38-38
strony WWW: http://pbw.katowice.pl/ 
uwagi: Pełne teksty dostępne na stronie WWW

DIBP – Dolnośląski Informator Bibliotek Pedagogicznych

ukazuje się od roku: 2012
wydawca: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
częstotliwość: półrocznik
redaktor nacz.: Urszula Tobolska
e-mail: wydawnictwo@wroclaw.dbp.wroc.pl
adres: ul. Worcella 25-27, 50-448 Wrocław
tel.: (71) 377 28 26
strony WWW: http://www.dbp.wroc.pl/dibp/
uwagi: Pełne teksty dostępne na stronie WWW

Dostrzegacz Biblioteczny

ISSN: 1732-4823
ukazuje się od roku: 1996
inst. sprawcza: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
częstotliwość: kwartalnik
redaktor nacz.: Wojciech Michalski (sekretarz redakcji)
e-mail: dostrzegaczbiblioteczny@gmail.com
adres: ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
tel.: (081) 5287428
fax: (081) 5287406
strony WWW: http://hl.wbp.lublin.pl/wbp/index.php/nasze-publikacje.html
uwagi: Pełne teksty dostępne na stronie WWW

Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych

ISSN: 1426-3777
ukazuje się od roku: 1995
wydawca: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES
częstotliwość: półrocznik
redaktor nacz.: Bogumiła Warząchowska
e-mail: bogumila.warzachowska@us.edu.pl
adres: ul. Wita Stwosza 17, 40-042 Katowice
tel.: (32) 257 20 59
strony WWW: http://www.fides.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=76
uwagi: Czasopismo recenzowane; spisy treści na stronie WWW; pełne teksty w Księgozbiorze Wirtualnym FIDES http://digital.fides.org.pl/publication/30

Folia Toruniensia

ISSN: 1641-3792
ukazuje się od roku: 2000
inst. sprawcza: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
częstotliwość: rocznik
redaktor nacz.: Janusz Tandecki
e-mail: tandecki@umk.pl
adres: ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel.: (056) 622 66 42 wew. 143
fax: (056) 622 57 13
strony WWW: http://ksiaznica.torun.pl/o-nas/folia-toruniensia/
uwagi: Recenzowane, pełne teksty dostepne w KPBC:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=24016

Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego : biuletyn informacyjno-metodyczny

ISSN: 1689-9482
ukazuje się od roku: 2008
wydawca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
częstotliwość: nieregularnie
e-mail: bpb@ksiaznicapodlaska.pl
adres: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku 15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 11
tel.: (85) 741 66 89
strony WWW: http://www.pbc.biaman.pl/publication/15084
uwagi: Pełne teksty dostępne na stronie PBC

Ibinacja. Magazyn studencki KNS INIB UJ

ukazuje się od roku: 2002
inst. sprawcza: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
częstotliwość: kwartalnik
redaktor nacz.: Alicja Szyrszeń
e-mail: redakcja.ibinacja@gmail.com
adres: ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30 – 348 Kraków
strony WWW: http://www-old.inib.uj.edu.pl/kolo_naukowe/ibinacja/ibinacja.htm

In Crudo. Czasopismo Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ukazuje się od roku: 2009
inst. sprawcza: Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
częstotliwość: rocznik
redaktor nacz.: Marcin Karwowski
e-mail: knbukw@gmail.com
adres: Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Ogińskiego 16, 85-601 Bydgoszcz
strony WWW: http://kinib.kolo.ukw.edu.pl/

Książka i Czytelnik

ISSN: 0208-8339
ukazuje się od roku: 1981
wydawca: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
częstotliwość: 3 razy w roku
redaktor nacz.: Zespół Redakcyjny w składzie: Elżbieta Niechcaj-Nowicka, Andrzej Tyws, Rafał Werszler
e-mail: redakcja@wbp.wroc.pl
adres: Wrocław 50-116, Rynek 58
tel.: (071) 335 2207
strony WWW: http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=155
uwagi: Pełne teksty dostępne na stronie: Cyfrowy Dolny Śląsk

Libri Gedanenses

ISSN: 0075 – 9163
ukazuje się od roku: 1968
inst. sprawcza: Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska
częstotliwość: rocznik
redaktor nacz.: Aleksander Baliński
e-mail: libri@bg.pan.pl
adres: ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk
tel.: (58) 301 22 51 w. 423
fax: (58) 301 55 23
strony WWW: http://journals.pan.pl/libriged
uwagi: recenzowane

Medical Library Forum = Forum Bibliotek Medycznych

ISSN: 1899-5829, E-ISSN 2450-0437
ukazuje się od roku: 2008
inst. sprawcza: Biblioteka Uczelniana WUM
wydawca: Warszawski Uniwersytet Medyczny
częstotliwość: półrocznik
redaktor nacz.: Irmina Utrata
e-mail: fbm@wum.edu.pl
adres: Żwirki i Wigury 63, pok. 307, 02-091 Warszawa
tel.: 22 116 60 11
fax:
strony WWW: https://fbm.wum.edu.pl/
uwagi: Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie WWW

Nowa Biblioteka

ISSN: 1505-4195  ; 2451-2575 WERSJA ELEKTRONICZNA
ukazuje się od roku: 1998 (wznowione w 2010 r.)
inst. sprawcza: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
częstotliwość: kwartalnik
redaktor nacz.: Agnieszka Gołda
e-mail: nowa.biblioteka@gmail.com
adres: Katowice 40-032, Plac Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32) 2009-314
strony WWW: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/
uwagi: recenzowane; spisy treści, abstrakty i wersja pełnotekstowa na stronie WWW

Podkarpackie Studia Biblioteczne

ukazuje się od roku: 2012
wydawca: Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego.
redaktor nacz.: Bożena Jaskowska
e-mail: psb@ur.edu.pl
adres: ul. prof. Stanisława Pigonia 8 35-959 Rzeszów
tel.: (17) 872 13 61
strony WWW: http://psb.ur.edu.pl/
uwagi: Recenzowane, pełne teksty na stronie WWW, dostępna wersja na e-czytnik: e-pub, MOBI

Polish Libraries Today

ISSN: 0867-6976
ukazuje się od roku: 1991-2011
inst. sprawcza: Biblioteka Narodowa
wydawca: Biblioteka Narodowa
częstotliwość: nieregularna
redaktor nacz.: Od vol. 4  Adam Manikowski

Od vol. 5  Wojciech Tyszka

Od vol. 6 Joanna Pasztelaniec-Jarzyńska

e-mail:
adres: 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
tel.: +48 22 608 2250
fax: +48 22 608 2250
strony WWW: https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/elektroniczne-publikacje-bn/polish-libraries/
uwagi: Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie WWW

Następnie: „Polish Libraries” ISSN 0867-6976

Poradnik Bibliotekarza

ISSN: 0032-4752
ukazuje się od roku: 1949
inst. sprawcza: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
wydawca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
częstotliwość: miesięcznik
redaktor nacz.: Jadwiga Chruścińska
e-mail:
adres: Warszawa 00-335, Konopczyńskiego 5/7
tel.: (022) 827 5296, (022) 823 9978 w. 18
fax: (022) 827 5296
strony WWW: http://www.ebib.info/content/view/73/170/
uwagi: Pełne teksty dostepne w KPBC:
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=19243

Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej

ISSN: 1230-5529
ukazuje się od roku: 1993
inst. sprawcza: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
częstotliwość: kwartalnik
redaktor nacz.: Diana Pietruch-Reizes
e-mail: ptin@ptin.org.pl
adres: Katowice 40-032, pl. Sejmu śląskiego 1, pok. 311; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
tel.: (032) 200 9311
strony WWW: http://www.ptin.org.pl/
uwagi: Recenzowane, spisy treści dostępne na stronie WWW

Przegląd Biblioteczny

ISSN: 0033-202X
ukazuje się od roku: 1927
inst. sprawcza: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
wydawca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
częstotliwość: kwartalnik
redaktor nacz.: Barbara Sosińska-Kalata
e-mail: przeglad.biblioteczny.iinsb@uw.edu.pl
adres: Warszawa 00-334, ul. Konopczyńskiego 5/7
tel.: (022) 827 5296
strony WWW: http://www.ebib.info/content/view/74/170/
uwagi: Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej
http://bbc.uw.edu.pl/dlibra

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

ISSN: 0079-3140
ukazuje się od roku: 1955
inst. sprawcza: Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
wydawca: Polska Akademia Umiejętności
częstotliwość: rocznik
redaktor nacz.: Karolina Grodziska
e-mail: biblioteka@pau.krakow.pl
adres: ul.Sławkowska 17, 31-016 Kraków
tel.: tel: (12) 431 00 21
fax: fax: (12) 422 29 15
strony WWW: http://biblioteka.pau.krakow.pl/?page_id=100
uwagi: Recenzowane, spisy treści dostępne na stronie WWW

Rocznik Historii Prasy Polskiej

ISSN: 1509-1074
ukazuje się od roku: 1998
inst. sprawcza: Polska Akademia Nauk; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
wydawca: Warszawska Drukarnia Naukowa PAN
częstotliwość: Półrocznik
redaktor nacz.: Jarowiecki, Jerzy
e-mail: rocznikp@up.krakow.pl
adres: ul. Podchorążych 2/355, 30-084 Kraków
tel.: 012 638-66-86
strony WWW: http://www.up.krakow.pl/rocznik/, http://www.versitaopen.com/yhpp/
uwagi: Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej
http://mbc.malopolska.pl/publication/70944

Roczniki Biblioteczne

ISSN: 0080-3626
ukazuje się od roku: 1957
inst. sprawcza: Ministerstwo Edukacji i Nauki
wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
częstotliwość: rocznik
redaktor nacz.: Anna Żbikowska-Migoń
e-mail:
adres: Wrocław 50-137, Pl. Uniwersytecki 9/13
tel.: (071) 343 7811
strony WWW: http://www.rocznikibiblioteczne.edu.pl/spisy.php
uwagi: Recenzowane, spisy treści dostępne na stronie WWW

Sztuka Edycji

ISSN: 2084-7963
ukazuje się od roku: 2011
inst. sprawcza: Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK
wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
częstotliwość: półrocznik
redaktor nacz.: Mirosław Strzyżewski
e-mail:
adres: Toruń 87-100, ul. Fosa Staromiejska 3
tel.: (0-56) 611-35-42
strony WWW: http://www.sztukaedycji.umk.pl/
uwagi: Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie Wydawnictwa Naukowego UMK
http://www.wydawnictwoumk.pl/czasopismo_seria_Sztuka+Edycji.html

Toruńskie Studia Bibliologiczne

ISSN: 2080-1807
ukazuje się od roku: 2008
inst. sprawcza: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK
wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
częstotliwość: półrocznik
redaktor nacz.: Wanda A. Ciszewska, Małgorzata Kowalska
e-mail: tsb@umk.pl
adres: ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: (056) 611-44-15
fax: (056) 611-44-15
strony WWW: http://www.home.umk.pl/~tsb/?q=pl
uwagi: Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie Wydawnictwa Naukowego UMK
http://www.wydawnictwoumk.pl/czasopismo_seria_Toru%F1skie+Studia+Bibliologiczne.html

Tytuł Ujednolicony

ISSN: 1899-4148
ukazuje się od roku: 2010
wydawca: Centrum NUKAT
częstotliwość: kwartalnik
redaktor nacz.: Kamila Grzędzińska
e-mail: k.grzedzinska@uw.edu.pl
adres: ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
strony WWW: http://www.tytulujednolicony.pl/
uwagi: Pełne teksty na stronie WWW

Warsztaty Bibliotekarskie

ISSN: 1732-7008
ukazuje się od roku: 2004
wydawca: Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
częstotliwość: kwartalnik
redaktor nacz.: Wies
e-mail: biblpedpiotrkow@o2.pl
adres: Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Wojska Polskiego 122 e
tel.: (044) 649 5077
fax: (044) 649 5077
strony WWW: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/index.html
uwagi: Pełne teksty dostępne na stronie WWW

Zagadnienia Informacji Naukowej

ISSN: 0324-8194
ukazuje się od roku: 1972
inst. sprawcza: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
częstotliwość: półrocznik
redaktor nacz.: Bożenna Bojar
e-mail: zj@nck.pl
adres: Warszawa 00-335, ul. Konopczyńskiego 5/7
strony WWW: http://www.ebib.info/content/view/75/170/
uwagi: Recenzowane, pełne teksty dostępne na stronie Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej
http://bbc.uw.edu.pl/dlibra

Zarządzanie Biblioteką

ISSN: 2081-1004
ukazuje się od roku: 2009
inst. sprawcza: Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
wydawca: Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku
częstotliwość: rocznik
redaktor nacz.: Maja Wojciechowska
e-mail: wydawnictwo@ateneum.edu.pl
adres: ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk
tel.: (58) 307-45-41
uwagi: Recenzowane, spisy treści i abstrakty dostępne na stronie WWW

Dodaj komentarz