Lista zespołu StatEL za 2014 rok

Na stronie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich zamieszczono dane statystyczne dotyczące licencjonowanych zasobów elektronicznych w polskich bibliotekach szkół wyższych (stan na 31.12.2014). Materiały będące rezultatem prac Zespołu roboczego KDBASP – Lista zespołu StatEL za 2014 rok – zawierają:
– wprowadzenie do zasad liczenia zasobów elektronicznych
– tabelę z danymi w formacie PDF i XLS
– załączniki (dane z baz EBSCO i ProQuest).
Dane zawarte w tabelach można wykorzystywać w sprawozdaniach i ankietach do GUS,  AFBN czy rankingu Rzeczypospolitej-Perspektyw.

Nadesłała Lidia Derfert-Wolf