VII Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

Tegoroczne cykliczne seminarium prezentujące rozwój oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy Omega-PSIR odbędzie się 7-10 grudnia 2020 r. i poświęcone będzie różnym aspektom związanym z wdrożeniem w uczelni systemu typu CRIS (CurrentResearch Information System), z naciskiem na zagadnienia związane z procesem ewaluacji jednostek naukowych. Zaprezentowane będą  prace  OPI  nad  systemami  służącymi  do  ewaluacji za  lata 2017-2021. Przedstawione także zostaną narzędzia  oprogramowania  OMEGA-PSIR  wspomagające na uczelni procesy związane z ewaluacją, takie jak obliczanie dorobku indywidualnego i zbiorowego, identyfikowanie zagrożeń związanych z zaniżeniem oceny, czy integrację z systemami centralnymi.

Seminarium będzie miało formę wykładowo–dyskusyjną. Organizatorzy przewidują panel dyskusyjny poruszający problemy związane z organizacją raportowania dorobku. Przewidujemy  też  dyskusję  nad  rolą  systemów  typu  CRIS  w  obsłudze  projektów badawczych na uczelni. Dyskusja  i  wynikające  z  niej  postulaty  będą  inspiracją  do  dalszego  rozwoju oprogramowania OMEGA–PSIR.

Program i rejestracja https://conference.omegapsir.io/.