Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 1/2011(119) luty

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich.

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Lidia Derfert-Wolf

Korekta:
Beata Antczak-Sabala
Izabela Milewska-Warta
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Aleksander Radwański
Maciej Dynkowski

redakcja.ebib@gmail.com


Serwisy i usługi informacyjne

Felieton wstępny

Artykuły

Emilia Karwasińska, Halina Kozak
     ?Ask a librarian? - serwis Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Joanna Pomianowicz
     Portal BazTOL "Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych" ? tworzony we współpracy bibliotek
Katarzyna Gmerek
     Ask Scotland - czyli informacja on-line po szkocku
Lilianna Nalewajska
     Zapytaj bibliotekarza... w Szwecji
Lidia Derfert-Wolf
     Specjalista informacji 2.0? Bibliotekarz dziedzinowy 2.0? Nowa forma przewodników po zasobach - LibGuides
Zuza Wiorogórska
     Déj? vu - czyli francuskie biblioteki akademickie (felieton z Lille)

Badania, teorie, wizje

Ewa Rozkosz
     Multimedialne przestrzenie edukacyjne - wirtualne centrum Infolit iSchool

Sprawozdania

Natalia Toczek
     Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. Czyń dobrze i mów o tym wszystkim czyli nowoczesne Public Relations bibliotek z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0
Karolina Grodecka
     Obchody Dnia Domeny Publicznej 2011

Komunikaty

Aleksandra Surdyk
     Serwisy, usługi i organizacja bibliotek uniwersytetów madryckich
Stanisława Pietrzyk
     Nowe i ulepszone serwisy Biblioteki Politechniki Lubelskiej
Dominika Paleczna
     Bibliosfera.net ? serwis informacyjny dla bibliotekarzy
Anna Marcol
     Pięć lat Gabinetu Książki i Prasy Polskiej w Niemczech

Recenzja

Urszula Szybowska
     O książkowej miniaturze, czy raczej o miniaturowej książce ? recenzja książki ?Miniature Books: 4,000 Years of Tiny Treasures?


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2011 (119) luty. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Serwisy i usługi informacyjne. - : http://www.ebib.info/2010/119/index.php. - ISSN 1507-7187