ebib 
Nr 6/2010 (115), Nowy wymiar zabezpieczania zasobów. Sprawozdanie
 poprzedni artykuł   

 


Monika Markiewicz
Biblioteka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Forum IT IBM Polska


10 maja 2010 r. w hotelu Hilton w Warszawie odbyła się szósta edycja konferencji technologicznej Forum IT, zorganizowana przez IBM Polska. Na podstawie opinii uzyskanych za pomocą ankiet przygotowano pięć paneli pt.: Wirtualizacja IT, Cloud Computing, Bezpieczeństwo IT, Optymalizacja IT, E-komunikacja oraz Demo Room. Wystąpienia poświęcone były rozwiązaniom wspierającym rozwój nowoczesnych organizacji oraz prezentacjom sprzętu i oprogramowania, które mają dopiero zostać wprowadzone na rynek. Uczestnicy mogli zapoznać się z praktycznym zastosowaniem technologii IBM w przygotowanym Demo Roomie.

Konferencję zainaugurowało wystąpienie dyrektor generalnej IBM Polska, Anny Sieńko, która rozpoczęła od filmowej demonstracji miasta przyszłości, a następnie zaprezentowała pięć najważniejszych technologicznych innowacji, które mają wpłynąć na codzienne życie w ciągu najbliższych pięciu lat. Oprócz upowszechnienia samochodów na prąd, IBM przewiduje wzrost liczby inteligentnych, energooszczędnych budynków, pojawienie się nowej generacji systemów zarządzania sieciami dostaw wody i prądu, budowę informatycznych rozwiązań wspomagających zarządzanie miastami oraz wdrożenie systemu przewidywania chorób. Zdaniem przewodnim stały się słowa: Let’s build a smarter planet city by city.

Gościem specjalnym forum był Maciej Remiszewski, ekspert ds. superkomputerów, który omówił pięć szczególnie istotnych patentów IBM: superkomputery, czyli maszyny wykonujące 1015 operacji na sekundę, neonatologia, logistyka, medycyna porównywania przypadków oraz inwentaryzacja, czyli optymalizacja zarządzania magazynem.

W panelu dotyczącym Cloud Computing na wstępie wyjaśniono znaczenie terminu. Jest to technologia polegająca na przetwarzaniu danych na zdalnych serwerach, jej głównymi cechami są wirtualizacja, standaryzacja oraz automatyzacja. Następnie przedstawiono optymalne zastosowania Cloud Computingu w biznesie. Mogliśmy się przekonać, jak wygląda przetwarzanie w chmurze bez konieczności tworzenia własnej infrastruktury. Technologia ta stanowi wygodne środowisko do pracy grupowej, którego stworzenie zajmuje znacznie mniej czasu niż użycie tradycyjnego modelu.

Panel pt. Optymalizacja IT ukazał rozwiązania usprawniające procesy informatyczne z uwzględnieniem aspektów finansowych. Poznaliśmy rozwiązania poprawiające jakość danych w bazach na przykładzie wdrożenia firmy ubezpieczeniowej. Każdy z poszczególnych etapów walidacji danych, zaczynając od weryfikacji, poprzez standaryzację i dopasowanie, na scalaniu kończąc, miał znaczący wpływ na efekt końcowy. Praktyczne rozwiązania zapewniające ciągłość działania systemów w sytuacjach kryzysowych były przedmiotem ostatniej prezentacji, w czasie której zaprezentowano aspekty techniczne i finansowe ochrony danych.

Choć w tym roku firma IBM nie akcentowała swojego – skądinąd niemałego – wkładu w digitalizację, spotkanie uważam za pożyteczne dla bibliotekarza. Forum ukazało, czym się naprawdę zajmują dziś informatycy; stanowiło swoiste ostrzeżenie, by nie szafować zbyt łatwo etykietką nowoczesności i nie spoczywać na laurach, jeśli poznało się trochę świat komputerów. Nie sposób poznać wszystkich nowoczesnych technologii, nie wychodząc z biblioteki, ale można je dojrzeć z perspektywy międzybibliotecznej instytucji bibliograficznej, zarządu miasta lub zakładu produkcyjnego czy zakładu świadczącego usługi zdrowotne. Warto się z nimi porównywać i pytać stale, czy nie stanęliśmy w miejscu.

Poza aspektem merytorycznym forum warto zwrócić uwagę na organizację imprezy od strony informatycznej: system automatycznej rejestracji uczestników biorących udział w poszczególnych panelach pozwolił określić zainteresowanie daną tematyką prezentacji oraz ogólną liczbę osób biorących udział w wydarzeniu.

 Początek stronyForum IT IBM Polska / Monika Markiewicz // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 6/2010 (115) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/115/a.php?markiewicz. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187