ebib 
Nr 6/2010 (115), Nowy wymiar zabezpieczania zasobów. Felieton
  następny artykuł   

 


Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, EBIB

Felieton konserwatorski


Moim poważnym zmartwieniem – od kiedy zaczęłam budować zasoby cyfrowe – jest zabezpieczenie tych zasobów dla przyszłości. Wszystko to, co jest związane z digitalizacją i budowaniem kolekcji, ma kilka wymiarów: skanowanie, obudowanie obiektów metadanymi, upublicznienie ich w sieci zgodnie z prawem i standardami oraz zabezpieczenie dla następnych pokoleń. Wydaje się, że wymiar związany z upublicznieniem został przedyskutowany przez bibliotekarzy, gdyż na nim głównie koncentrowano się w ostatnich latach. Jednak rozwój zasobów cyfrowych nasuwa spostrzeżenia, że dużo ważniejszy jest wymiar ich zabezpieczenia i konserwacji, który od strony technologicznej może być dość skomplikowany. Niestety niewiele wiemy na temat konserwacji obiektów cyfrowych, a konserwatorzy dziwią się, kiedy o tym mówię, jakby ta sprawa nie dotyczyła ich pracy. Zatem obecny numer Biuletynu EBIB dotyczy właśnie tej tematyki i mam świadomość, że zaledwie jej dotykamy. Czynimy to, aby skłonić środowisko bibliotekarskie do zastanowienia się nad problemem. Nadeszła pora, żeby zacząć pogłębiać wiedzę w tym zakresie.

W numerze znajduje się kilka tekstów na temat bezpiecznego przechowywania obiektów cyfrowych i ich własności (Daszewski), pewne praktyczne rozwiązania na poziomie krajowym oraz w pojedynczej instytucji (Brzeźniak, Żabicki) a także polityki i trendów, z jakimi mamy do czynienia w Europie (Szakiel). Dodałam do tego bibliografię Charlesa Baileya i raport przygotowany przez Alexa Balla z Digital Curation Centre, UKOLN, University of Bath zatytułowany Preservation and Curation in Institutional Repositories przedstawiający, co dzieje się na świecie w tym zakresie, jakie są projekty, oprogramowanie, modele, techniki zabezpieczania zasobów cyfrowych. Sądzę, że ten numer znajdzie czytelników a temat – entuzjastów, którzy zaczną go drążyć. Jest to zagadnienie dla odważnych i nowoczesnych bibliotekarzy. Liczę, że mamy takich w Polsce i że następny numer o podobnym profilu będzie znacznie bogatszy w treści. Miłej lektury.

Bożena Bednarek-Michalska
Redaktorka prowadząca numer sierpniowo-wrześniowy

 Początek stronyFelieton konserwatorski / Bożena Bednarek-Michalska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 6/2010 (115) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/115/a.php?felieton115. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187