Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 7/2009(107) październik

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Iwona Sójkowska
Barbara Szczepańska

Korekta:
Beata Antczak-Sabala
Katarzyna Kozak
Izabella Milewska-Warta

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

redakcja.ebib@gmail.com


Digitalizacja w Polsce i Europie

Felieton wstępny

Artykuły

Juliusz Braun
     Digitalizacja, czyli „cyfrowanie”
Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska
     Digitalizacja wszędzie dookoła
Henryk Hollender
     Europeana – uwagi użytkownika
Maciej Szablewski
     Projekt Numeric. Digitalizacja w europejskich instytucjach kultury
Katarzyna Kwiatkowska-Žák, Petr Žák
     Webarchiv - czeski projekt archiwizacji publikacji internetowych
Ewa Piotrowska
     Digitalizacja kolekcji bibliotecznych i archiwaliów w Egipcie

Badania, teorie, wizje

Jukka Liedes, Hannu Wager
     Rozszerzona licencja zbiorowa. Jak w krajach skandynawskich rozwiązywane są problemy dotyczące praw autorskich
Pongracz Sennyey, Lyman Ross, Caroline Mills
     Przyszłość bibliotek akademickich. Podejście definicyjne

Sprawozdanie

Stefan Kubów
     Sprawozdanie z 11. Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych "Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich"

Komunikaty

Monika Curyło
     Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa cyfrowego: na podstawie "Raportu o digitalizacji dóbr kultury"
Alicja Raczek
     Digitalizacja w bibliotece pedagogicznej
Grzegorz Janczewski
     Masowa digitalizacja XVI-wiecznych dzieł w Bawarskiej Bibliotece Państwowej
Renata Rzepecka-Stenka
     Aktywni seniorzy w gdyńskiej bibliotece


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 7/2009 (107) październik. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Digitalizacja w Polsce i Europie. - : http://www.ebib.info/2010/107/index.php. - ISSN 1507-7187