ebib 
Nr 8/2008 (99), Mierniki oceny czasopism i naukowców. Sprawozdanie
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Justyna Golanowska
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Anna Góra
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

III Forum Młodych Bibliotekarzy
W dniach 11-12.09.2008 r. Szczecin gościł kilkudziesięciu młodych bibliotekarzy z całej Polski, którzy zawitali w zachodniopomorskie progi, aby uczestniczyć w III Forum Młodych Bibliotekarzy. Tematem przewodnim tegorocznej edycji stało się hasło „Młodzi rzecznikami nowoczesności w bibliotece XXI wieku”. Organizatorami i gospodarzami spotkania byli: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Okręg Zachodniopomorski. Forum objęte zostało honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydenta Miasta Szczecina. Dzięki dotacji przyznanej przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Inicjatyw Lokalnych oraz wsparciu finansowemu sponsorów, uczestnictwo w konferencji było nieodpłatne.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Witold Jabłoński, Wiceprezydent Miasta Szczecina – Tomasz Jarmoliński, Przewodnicząca Zarządu Głównego SBP – Elżbieta Stefańczyk (pomysłodawczyni spotkań młodych bibliotekarzy), dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze – Maria Wasik, gospodarz II Forum Młodych Bibliotekarzy, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu – Andrzej Ociepa, redaktor naczelna „Poradnika Bibliotekarza” – Jadwiga Chruścińska, wieloletni dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie – Stanisław Krzywicki, przedstawiciele Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek oraz – przede wszystkim – młoda kadra bibliotekarska z całego kraju.

Fot. 1. Uczestnicy III Forum Młodych Bibliotekarzy
Fot. 1. Uczestnicy III Forum Młodych Bibliotekarzy

Obrady rozpoczęła Anna Góra z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie referatem Hybryda w bibliotece, czyli działalność bibliotekarza systemowego, w którym z racji zajmowanego stanowiska przybliżyła zadania, obowiązki, a także trudności pojawiające się podczas wdrażania zintegrowanego systemu bibliotecznego. Nawiązując do sformułowania zawartego w temacie referatu, porównała bibliotekarza systemowego do hybrydy, gdyż według autorki, osoba taka musi łączyć wiele cech, m.in. znać tradycyjne czynności biblioteczne i umiejętnie pokierować ich automatyzacją, połączyć dobrą wiedzę merytoryczną z zakresu bibliotekarstwa z umiejętnościami informatycznymi.

Kolejny wykład Źródła online informacji bibliotecznej przedstawiła Justyna Golanowska z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Autorka omówiła w nim zasady funkcjonowania oraz wartości źródłowe m.in. Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT, serwisu Federacji Bibliotek Cyfrowych czy też wyszukiwarki Google Book Search. Przedstawiła również e-usługi i e-narzędzia stosowane obecnie w kontaktach z użytkownikiem (np. formularz zapytań, komunikator internetowy) oraz możliwości wykorzystania coraz powszechniej funkcjonujących w świecie produktów on-line, jak kanał RSS czy mechanizmy Web 2.0 (np. tagowanie).

Następnie głos zabrał Marcin Wilczyński z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, który w referacie Biblioteka - między Watykanem a supermarketem pokusił się o przedstawienie zagadnienia marketingu poprzez zestawienie bibliotecznej tradycji ze współczesnym, konsumpcyjnym światem. W swojej wypowiedzi zawarł istotne i nurtujące bibliotekarzy kwestie dotyczące promocji czytelnictwa, ilustrując je przykładami z zawodowej praktyki. Między innymi omówił zrealizowany projekt czatów czytelników z pisarzami na stronie WWW biblioteki.

Kolejnym punktem forumowego programu było zwiedzanie Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica. W trakcie wędrówki jej bibliotecznymi korytarzami młodym bibliotekarzom przybliżono działalność oraz zbiory największej publiczno-naukowej biblioteki na Pomorzu Zachodnim. Druga sesja rozpoczęła się od wystąpienia One-person library Anny Kościuczuk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie. Omówiła ona specyfikę funkcjonowania bibliotek z jednoosobową obsługą, popularnych na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. Prelegentka rozpoczęła od definicji biblioteki jednoosobowej, omówiła rolę i zakres obowiązków pracującego w niej bibliotekarza, a na zakończenie zaprezentowała kilka przykładów podobnych instytucji w Polsce.

Wystąpienie Elżbiety Brody z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie, prezentującej referat Bibliotekarz w małej bibliotece – dobre i złe strony, trudności, unaoczniło powszednie problemy, z jakimi musi zmagać się bibliotekarz. Autorka zwróciła uwagę, że w naszej pracy bardzo istotny jest przyjazny i życzliwy kontakt z czytelnikiem, który stanowi przecież rację bytu biblioteki. W oparciu o własne doświadczenia przedstawiła radości i trudy bibliotekarskiej codzienności. Następnie głos zabrał Adam Jeske, wiceprezes firmy Max Elektronik, która była sponsorem spotkania. Bazując na własnych doświadczeniach, przedstawił zagadnienie kultury organizacji, która w sposób bezpośredni może mieć przełożenie na zarządzanie biblioteką. Zapoznał z profilami kultur, zastanawiając się, jaka powinna być kultura organizacyjna nowoczesnej biblioteki, aby mogła ona jak najlepiej spełniać swoje zadania.

Po zakończeniu obrad uczestników konferencji zaproszono na rejs statkiem po Odrze, a następnie na uroczystą kolację.

Fot. 2. Rejs statkiem po Odrze
Fot. 2. Rejs statkiem po Odrze

Następny dzień konferencji rozpoczął się od zwiedzania trzech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Przy tej okazji w prezentacjach multimedialnych przedstawiono strukturę biblioteki i specyfikę działalności, księgozbiór oraz etapy komputeryzacji. Kolejną sesję zainaugurowała Zdzisława Gierszal z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, która w referacie Wizerunek bibliotekarza - drogi przełamywania stereotypów podjęła próbę przeanalizowania problematyki związanej z postrzeganiem naszego zawodu, również przez nas samych. W swoim wystąpieniu omówiła także czynniki wpływające na wizerunek współczesnego bibliotekarza. Następnie Paweł Dziel z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, w zastępstwie autorki, Katarzyny Pilitowskiej z tejże biblioteki, przedstawił referat Formy interaktywności użytkowników współczesnych bibliotek. Omówił możliwości, jakie użytkownikom bibliotek oferuje Internet, podał przykłady aktywności internautów, podkreślając wpływ ich działań na zwiększenie atrakcyjności zasobów oferowanych przez biblioteki, zwłaszcza w kontekście budowania Biblioteki 2.0.

W ostatnich trzech wystąpieniach, ujętych w programie forum pod wspólnym tytułem Praca bibliotekarza jest rozwijająca: staże zawodowe, młodzi bibliotekarze z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie podzielili się doświadczeniami zdobytymi podczas zagranicznych staży zawodowych: Aleksandra Szpunar omówiła pobyt w Bibliotece Uniwersytetu Nawarry w Hiszpanii, Piotr Grzelec w The London Library, a Leszek Rekść w Staatsbibliothek zu Berlin Preussicher Kulturbesitz – Osteuropa Abteilung.

Większość wystąpień ilustrowano prezentacjami multimedialnymi. Na zakończenie obrad wyświetlono film dokumentalny Rafała Bajeny pt. Bibloteka, przedstawiający kilka humorystycznych przypadków z bibliotekarskiego życia. Spotkanie zamknęła dyskusja podsumowująca dwudniową konferencję, a także wystąpienia gospodarzy: przewodniczącej Okręgu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Cecylii Judek, dyrektora Książnicy Pomorskiej w Szczecinie – Lucjana Bąbolewskiego oraz dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie – Krzysztofa Marcinowskiego, którzy podziękowali wszystkim za obecność i aktywność.

Fot. 3. Prezentacja filmu „Biblioteka”
Fot. 3. Prezentacja filmu „Biblioteka”

Liczne grono przybyłych na III Forum Młodych Bibliotekarzy uczestników kolejny raz potwierdziło zasadność tej inicjatywy, która stała się nie tylko okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także do integracji środowiska młodych, zarówno wiekiem, jak i duchem, bibliotekarzy.

W trakcie obrad zrodził się pomysł, aby tematy zainicjowane podczas konferencji kontynuować na forum platformy cyfrowej SBP – EBIB, w nowym, wyodrębnionym wątku, który wkrótce zostanie uruchomiony. Zachęcamy zatem do aktywnego udziału w wirtualnej, forumowej przestrzeni. Należy nadmienić, iż w najbliższym czasie przewiduje się wydanie materiałów pokonferencyjnych, a na stronie III Forum (http://www.konferencja.sbpoz.nets.pl/) umieszczono już zdjęcia dokumentujące przebieg spotkania.

 Początek stronyIII Forum Młodych Bibliotekarzy / Justyna Golanowska, Anna Góra// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2008 (99) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/99/a.php?golanowska_gora. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187