Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 8/2008(99) listopad

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Marzena Marcinek

Korekta:
Beata Antczak-Sabala
Zuzanna Helis

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

redakcja.ebib@gmail.com


Mierniki oceny czasopism
i naukowców

Felieton wstępny

Artykuły

Anna Osiewalska
     Mierniki oceny czasopism i naukowców
Katarzyna Dankiewicz
     Index Copernicus
Jolanta Przyłuska
     Jak ocenić rangę czasopisma naukowego? Praktyczne wykorzystanie bazy SCOPUS
Marek Krośniak
     Serwis SCImago
Ewa Lang
     Mierniki oceny czasopism i naukowców
na stronach www i w literaturze drukowanej (wybór)

Badania, Teorie, Wizje

Marta Stąporek
     Ucz się, bibliotekarzu, ucz...
Piotr Lechowski
     Sporna Berlinka. Kontrowersje wokół zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie

Komunikaty

Marcin Zawiła
     Rozbudowa Książnicy Karkonoskiej jako efekt międzynarodowej współpracy bibliotek w Euroregionie "Nysa"

Sprawozdania

Marzena Marcinek
     Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wskaźnika IF – sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Polskiej Akademii Nauk
Monika Kubiak
     26. Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych za nami…
Justyna Golanowska, Anna Góra
     III Forum Młodych Bibliotekarzy
Katarzyna Gradzik
     Biblioteki duńskie – czy Andersen to przewidział?

Prawo

Tadeusz Zarzębski
     Przepisy prawne nr 28


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2008 (99) listopad. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Mierniki oceny czasopism i naukowców. - : http://www.ebib.info/2010/99/index.php. - ISSN 1507-7187