EBIB Nr 6/2007 (87), Młodzi piszą. Felieton Nastpny artyku  

 


Anna Krzak
Studentka II roku
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Felieton studencki


Prezentujemy Państwu numer studencki, który powstał w wyniku współpracy trzech kół naukowych: Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego, Koła Naukowego Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy propozycję stworzenia wakacyjnego numeru Biuletynu EBIB, który w całości dotyczyłby problematyki studentów. Projekt został przedyskutowany w gronie osób należących do krakowskiego koła naukowego. Wspólnie postanowiliśmy zaproponować studentom z innych ośrodków INiB współpracę w zakresie tworzenia artykułów do Biuletynu. Niestety początkowy odzew ze strony członków kół naukowych nie przerodził się w większą inicjatywę. Szkoda, jednak nie czas tu i miejsce na ubolewanie nad faktem braku zaangażowania w pracę większej liczby osób - skupmy się raczej na efektach pracy studentów z Łodzi, Krakowa i Wrocławia. Zanim to jednak nastąpi, chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, iż autorzy mieli wolną rękę jeśli chodzi o wybór interesujących ich tematów, czego wynikiem jest numer bardzo różnorodny. Są tu przemyślenia studentów, wyniki ich badań i autentyczne relacje z życia wzięte.

Numer został podzielony na trzy części, z których główny trzon stanowią Artykuły. W pierwszym z nich, Zbigniew Gruszka prezentuje wyniki badań dotyczących korzystania z nowych technologii, a prowadzonych przez uczestników kursu komputerowego, zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Autor zwraca uwagę na potrzebę przełamywania barier technologicznych, które ograniczają możliwości korzystania z zasobów globalnej sieci. W następnym artykule pt. Jeśli nie biblioteka, to co? Przedstawiono w nim wyniki badań, które przeprowadzono wśród studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mają one na celu pokazanie, jak zmieniała się opinia żaków na temat zawodu bibliotekarza i pracownika informacji na przestrzeni trzech lat studiów. Kolejny artykuł, autorstwa Aleksandry Marciniak, również opiera się na analizie ankiet i na studenckich opiniach - tym razem dotyczących wad i zalet korzystania ze zbiorów różnych łódzkich bibliotek przez studentów z wybranych uczelni wyższych.

W dziale Komunikaty mogą Państwo przeczytać artykuł Martyny Pawłowskiej, która przedstawiła historię studenckiego czasopisma Ibinacja. Jest ono efektem pracy i ogromnego zaangażowania osób należących do Koła Naukowego Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż czasopismo, oprócz wersji drukowanej, ma także wersję elektroniczną, dostępną pod adresem: http://www.inib.uj.edu.pl/kolo_naukowe/ibinacja/ibinacja.htm. Autorka następnego artykułu, Ewa Makowska, prezentuje informacje o waszyngtońskim centrum książki, które powstało przy Bibliotece Kongresu. Celem Center for the Book jest promowanie książek, czytelnictwa, bibliotek oraz piśmiennictwa, czemu pomaga wsparcie The Library of Congress. Na inne sprawy zwróciła uwagę Magdalena Szkowron w artykule pt. Rola biblioteki w integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Znajdziemy tam przemyślenia dotyczące biblioteki i roli, jaką odgrywa w społeczności lokalnej, zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych. Szczególnie zaakcentowano działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach i Podgórskiej Biblioteki Publicznej. Pierwsza z wymienionych organizuje imprezy Dajmy dzieciom uśmiech oraz Wszystkie dzieci są nasze, a druga uczestniczy w programie The Gateway Award, który jest jedną z metod aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Numer zamyka relacja z pobytu w Portugalii wrocławskich studentek Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - Justyny Hołyńskiej i Joanny Zalech. Autorki opisują swoje wspomnienia z wyjazdu w ramach programu Socrates-Erasmus, jednocześnie prezentując cenne wskazówki dotyczące tego, jak zorganizować wyjazd, czego się wystrzegać i na co zwrócić szczególną uwagę.

Serdecznie zapraszam do lektury

Anna Krzak
Redaktor prowadzący

 Początek stronyFelieton studencki / Anna Krzak// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2007 (87) lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/87/a.php?felieton87. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187