Biuletyn
Powrót do strony glównej
Nr 7/2006(77) lipiec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bozena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzacy:
Maciej Dynkowski

Korekta:
Zuzanna Zakrzewska
Joanna Kmiecinska

Redakcja techniczna:
Maciej Dynkowski
Aleksander Radwanski

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Rozmiar: 77 bajtówTechnologie informacyjne

Felieton wstepny

Artykuły

Andrzej Kamiński
     Connotea ? nowy typ serwisów informacyjnych
Joanna Piotrowska
     Co z tym Greenstone'm?
Bożena Bednarek-Michalska
     Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa ? pragmatyka tworzenia biblioteki cyfrowej
Veslava Osińska
     Przybliżenie semantyczne w wizualizacji informacji w Internecie i bibliotekach cyfrowych
Magdalena Zych
     Bezpieczeństwo w sieci a polityka prywatności stron www polskich bibliotek
Agata Witrylak
     Witryny internetowe bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych ? analiza treści

Badania, teorie, wizje

Jerzy Słowiński
     Zbiory specjalne Biblioteki Głównej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy jako regionalne źródło informacji normalizacyjnej i patentowej
Justyna Kamińska-Wolny
     Nie taki diabeł straszny, czyli o wdrożeniu ISO 9001

Artykuł sponsorowany

Zuzanna Zakrzewska
     ?Redakcja prezentacji i serwisów internetowych? ? studia podyplomowe we Wrocławiu

Sprawozdania

Edyta Bezzubik, Anna Rutkowska
     Podlaskie Forum Bibliotekarzy

Komunikaty

Andreas Degkwitz
     Centrum Informacji, Komunikacji i Mediów (IKMZ) Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2006 (77) lipiec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2006. - Czasopismo elektroniczne. - Technologie informacyjne. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/77/index.php. - ISSN 1507-7187