EBIB 
Nr 4/2006 (74), Digitalizacja - kierunki działań Europy i Polski. Warto wiedzieć
 Poprzedni artyku   

 


O digitalizacji prawie wszystko


Biblioteki cyfrowe w Polsce:

Biblioteki wirtualne - serwis EBIB
http://ebib.oss.wroc.pl/linki/wirtua.php

Biblioteki cyfrowe wykorzystujące oprogramowanie dLibra
http://dlibra.psnc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27&lang=pl

Fundusze na digitalizację:

Bożena Bednarek-Michalska: Fundusze na budowanie zasobów elektronicznych w Polsce
http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php?b

Bożena Bednarek-Michalska: Fundusze strukturalne - Mały poradnik projektowania dla bibliotekarza
http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php?c

EOG Fundusz Norweski
http://www.eog.gov.pl/

Krajowy Program Ramowy dla Nauki
http://www.mnii.gov.pl/mein/index.jsp?place=Menu08&news_cat_id=892&layout=2

Program Operacyjny Ministra Kultury "DZIEDZICTWO KULTUROWE"
http://www.mk.gov.pl/po/dziedzictwo.php

Prawne aspekty digitalizacji:

Sybilla Stanisławska-Kloc: Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa.
http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php?e

Sybilla Stanisławska-Kloc: Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE.
http://ebib.oss.wroc.pl/2005/70/stanislawska-kloc.php

Barbara Szczepańska: Analiza stosowania Copyright w procesie digitalizacji i tworzenia bibliotek cyfrowych w Europie
http://ebib.oss.wroc.pl/2005/70/szczepanska.php

Dokumenty i ostatnie wydarzenia dotyczące digitalizacji:

Wnioski z konsultacji w sprawie bibliotek cyfrowych
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/253&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en

Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich dotycząca ekspertów ds. bibliotek cyfrowych
decyzja.pdf

Skład grupy ekspertów Komisji Wspólnot Europejskich ds. bibliotek cyfrowych
http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/high_level_expert_group/index_en.htm

Działania Komisji Europejskiej na rzecz udostępnienia w Internecie europejskiego dziedzictwa kulturowego w formie "Europejskiej Biblioteki Cyfrowej"
dziedzictwo.pdf

Komentarz do planów powstania Europejskiej Biblioteki Cyfrowej: Cyfrowe biblioteki - wojna o dostęp do kultury
http://prawo.vagla.pl/node/6049

Wymiana poglądów - forum dyskusyjne:

Digitalizacja i biblioteki cyfrowe - forum EBIB
http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/viewforum.php?f=7

Archiwizacja materiałów cyfrowych i digitalizacja analogowych - Internetowe Forum Archiwalne
http://www.ifar.lublin.ap.gov.pl/ifarforum/viewforum.php?f=7

Forum dLibra
http://dlibra.psnc.pl/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=65&lang=pl

 Początek stronyO digitalizacji prawie wszystko / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2006 (74) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/74/warto.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187