Biuletyn
Powrót do strony glównej
Nr 4/2006(74) kwiecień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bozena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzacy:
Dagmara Sawicka

Korekta:
Beata Antczak
Izabella Milewska-Warta
Sylwia Wolek-Biernat

Redakcja techniczna:
Maciej Dynkowski
Lukasz Kaleta
Aleksander Radwanski

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Rozmiar: 77 bajtówDigitalizacja - kierunki działań
Europy i Polski

Dokad zmierza digitalizacja? Felieton wstepny

Artykuły

Remigiusz Lis
     Od druku do bitów, czyli o digitalizacji systemów bibliotecznych
Marek Nahotko
     Zasady tworzenia bibliotek cyfrowych
Tomasz Kalota
     Marzenie o polskim systemie rozproszonych bibliotek cyfrowych
Joanna Potęga
     Polskie i europejskie projekty digitalizacji czasopism ? przegląd koncepcji
Bożena Bednarek-Michalska
     Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa a standardy
Małgorzata Rożniakowska, Marcin Margas
     „eBiPol” ? Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej na tle innych inicjatyw bibliotek cyfrowych w kraju od strony technicznej, formalnej i projektowej
Iwona Domowicz, Tomasz Kalota, i inni
     Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego ? cele, zadania, wytyczne i organizacja pracy

Badania, teorie wizje

Aleksandra Mikołajska, Piotr Marcinkowski
     Od tradycyjnego zasobu czasopism do e-zasobu
Maja Wojciechowska
     Metody pokonywania oporu wobec zmian i innowacji przeprowadzanych w bibliotekach
Małgorzata Tarka
     Jak rozwiązać konflikt w bibliotece?

Sprawozdania

Dorota Lipińska, Dagmara Sawicka
     ?Cyfrowy świat bibliotek ? problemy techniczne, prawne, wdrożeniowe? ? sprawozdanie z seminarium
Ilona Miller
     Sprawozdanie z Europejskiego Kongresu „Ochrona piśmienniczego dziedzictwa kulturowego narodowym zadaniem w ramach Europy”
Marianna Czapnik
     Konferencja i zebranie sprawozdawczo-wyborcze Europejskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych (CERL)

Komunikaty

Jadwiga Ratkowska
     Kiedy powstanie Pomorska Biblioteka Cyfrowa?
Edyta Bezzubik
     Rusza Podlaska Biblioteka Cyfrowa

Warto wiedzieć

     O digitalizacji prawie wszystko


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2006 (74) kwiecień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2006. - Czasopismo elektroniczne. - Digitalizacja - kierunki działań Europy i Polski. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/74/index.php. - ISSN 1507-7187