Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 9/2005(70) listopad

Sponsor numeru

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Bożena Bednarek-Michalska

Korekta:
Beata Antczak
Zuzanna Zakrzewska
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Maciej Dynkowski
Joanna Broniarczyk
Szymon Matuszewski
Aleksander Radwański

Rozmiar: 77 bajtówFundusze UE w bibliotekach
przegląd projektów

Felieton prowadzącego

Maciej Dziubecki
Naszą odpowiedzią jest DigiTool, MetaLib, SFX i Verde! Artykuł sponsora

Artykuły

Zofia Biskupska-Lisiecka
     Projekt „Sobótkowe Spotkanie” wsparty przez Fundusz PHARE
Dominika Czyżak
     Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa – stan zaawansowania realizacji projektu ZPORR
Janina Małgorzata Halec, Aleksandra Stachowiak
     „Rośniemy z książką” projekt z Leszna
Przemysław Jastrząb, Edyta Kotyńska
     „Bibliotheca Sonans” - podsumowanie unijnego projektu Kameralistów Wrocławskich i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Katarzyna Olzacka
     Projekty w pracy biblioteki szkolnej
Jadwiga Wielgut-Walczak
     Biblioteka ASP - beneficjentką programów operacyjnych Ministra Kultury

Badania, teorie, wizje

Sybilla Stanisławska-Kloc
     Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna
Barbara Szczepańska
     Analiza stosowania Copyright w procesie digitalizacji i tworzenia bibliotek cyfrowych w Europie
Elżbieta Golec-Nycz
     Uprawnienia pracownicze bibliotekarzy w świetle Prawa o szkolnictwie wyższym

Komunikaty

Bożena Bednarek-Michalska, Barbara Szczepańska
     Biblioteki Cyfrowe. Opinia i komentarz dla MNiI do dokumentu i2010 Digital Libraries COM (2005) 465, Brussels 30.09.2005
Andrzej Dąbrowski
     Biblioteka Multimedialna w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach - projekt
Alex Byrne
     Stanowisko IFLA w sprawie zarządzania Internetem
Alex Byrne
     Promocja globalnych wspólnot informacyjnych. Oświadczenie IFLA przygotowane na Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie

Sprawozdania

Joanna Wróbel
     Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej pt. „Rola biblioteki szkolnej w budowaniu społeczeństwa wiedzy”
Joanna Zając
     Warsztaty Dublin Core w Madrycie 12-15 września 2005
Joanna Latała
     Ogólnopolska konferencja „Metodyka prowadzenia badań jakości usług bibliotek publicznych” Kraków, 27-28 października 2005

Warto wiedzieć

     Pomocne adresy....


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 9/2005 (70) listopad. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2005. - Czasopismo elektroniczne. - Fundusze UE w bibliotekach – przegląd projektów. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/70/index.php. - ISSN 1507-7187