Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 7/2005(68) sierpień/wrzesień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Anna Filipowicz

Korekta:
Beata Antczak
Zuzanna Zakrzewska

Redakcja techniczna:
Maciej Dynkowski
Szymon Matuszewski
Aleksander Radwański
Marek Stepowicz

Rozmiar: 77 bajtówDwa kroki do przodu

Felieton redaktora prowadzącego

Artykuły

Błażej Feret, Marzena Marcinek
     Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy akademickich. Studium wykorzystujące metodę delficką - kontynuacja
Maria Anna Jankowska
     Najnowsze trendy w amerykańskich bibliotekach akademickich
Bożena Jaskowska
     Kreatywność i twórczość w bibliotece akademickiej
Jadwiga Wielgut-Walczak
     Jaka biblioteka potrzebna jest artystom?

Badania, teorie, wizje

Tomasz Rzępała
     Obraz jako determinant zmian w komunikacji i kulturze organizacji - badania naukowe

Komunikaty

Piotr Bierczyński
     W 25 rocznicę powstania „Solidarności” - źródła do dziejów bibliotekarstwa polskiego
Anastazja Śniechowska-Karpińska
     Library fiction?... czyli o wielkim potencjale tkwiącym w kursie on-line dla bibliotekarzy BIBWEB
Beata Stankiewicz
     Internet jako pomoc w nauce języka niemieckiego

Sprawozdania

Anna Tabor
     Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców p.t. Ośrodki informacji - rzeczywistość a oczekiwania - Kraków 20 maja 2005 r.
Piotr Lechowski
     Konferencja Informacja o obiektach kultury i Internet. Kraków, 6-7 czerwca 2005 r.
Ewa Kołodzińska
     Konferencja Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność - Poznań, 15-17 czerwca 2005 r.
Jędrzej Leśniewski
     Targi Książki w Turynie 2005
Piotr Bierczyński
     Biblioteki w opowiadaniach i powieściach - konkurs na Forum EBIB
Piotr Bierczyński
     Działalność Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy ZG SBP w kadencji 2001 - 2005
Marek Dubiński
     Bibliotekarze Politechniki Wrocławskiej z wizytą w naukowych książnicach łódzkich
Dorota Buzdygan
     Podróż pod znakiem bibliotek - z wizytą u niemieckich i holenderskich bibliotekarzy

Warto wiedzieć

     „Nowe biblioteki”

Prawo

Tadeusz Zarzębski
     Przepisy Prawne nr 21


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2005 (68) sierpień/wrzesień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2005. - Czasopismo elektroniczne. - Dwa kroki do przodu. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/68/index.php. - ISSN 1507-7187