Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 6/2005(67) czerwiec/lipiec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Bożena Grocholska
Anna Komperda

Korekta:
Sylwia Wołek-Biernat
Beata Antczak
Hanna Kalinowska

Redakcja techniczna:
Łukasz Kaleta
Szymon Matuszewski
Aleksander Radwański

Rozmiar: 77 bajtówPozazawodowe zainteresowania bibliotekarzy

Felieton prowadzących
Wywiad Bożeny Grocholskiej z Lidią Bit - psychologiem

Artykuły

Bożena Bednarek-Michalska
     Styl czy jakość życia?
Stanisława Kurek-Kokocińska
     Pies i świat informacji
Kazimiera Lukjan
     Malarstwo moją pasją
Marek Dubiński
     Polski Związek Jąkających się i aforystyka
Regina Frąckowiak
     Warm Up America
Bożena Grocholska
     Stąpam po chmurach
Łukasz Kaleta
     Pstrykanie światu zdjęć
Łukasz Kaleta
     O żonglowaniu z dala od Julinka. Wywiad z Igo Juskowiakiem, niegdyś artystą cyrkowym

Badania, teorie, wizje

Edyta Kołodziejczyk
     Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich w Polsce i innych krajach gospodarki wolnorynkowej. Wybrane przykłady i próba porównania
Joanna Wróbel
     Wydawnictwa książkowe w repertuarze oficyny Biblioteki Śląskiej
Andrzej Koziara, Barbara Wróbel
      Ochrona stacji roboczych w Uniwersytecie Śląskim - w oparciu o zaawansowane technologicznie rozwiązania sprzętowe i programowe

Komunikaty

Lilla Molska
     KU PAMIĘCI - „Egzemplarz obowiązkowy” gazetki szkolnej do biblioteki szkolnej

Sprawozdania

Małgorzata Kaczarowska
     Seminarium Nowe technologie archiwizacji

Wystawy

     Przegląd Pasji Twórczych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach 2004
Edyta Kotyńska
     Bibliotheca Sonans - unijny projekt Kameralistów Wrocławskich i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2005 (67) czerwiec/lipiec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2005. - Czasopismo elektroniczne. - Pozazawodowe zainteresowania bibliotekarzy. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/67/index.php. - ISSN 1507-7187